fredag, maj 27, 2016

Jordbruk är livsnödvändigt!

Jag interpellerade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. En interpellation byggde på min motion om att jordbruket främst bör betecknas som livsnödvändig verksamhet, inte som idag främst som "miljöfarlig verksamhet".

I veckans Land Lantbruk har jag en debattartikel på samma tema.

Ord är viktiga och betyder mycket. Ekojordbruket har fått lägga beslag på begreppet "ekologiskt" medan jordbruket i sin helhet klassas som " miljöfarligt".

Sverige vänder inte jordbrukets negativa utveckling utan stolthet för hela sitt miljö- och djurskyddsvänliga jordbruk. Vårt livsnödvändiga jordbruk!


Inga kommentarer: