torsdag, november 12, 2015

Chockad, ledsen, upprörd. Och Avstängd.

Jag är sedan klockan kvart över 4 (em) den 11 november 2015 chockad, ledsen och upprörd. Min gruppledare i riksdagsgruppen Anders W Jonsson, tillika vice partiledare, meddelade mig då att jag tillsvidare utestängs från riksdagsgruppens möten när migrationsfrågor diskuteras, kopplat till när överläggningar sker med andra partier. (Och när sker inte sådana, i den största politiska fråga som Sverige nu har att hantera?).

Detta innebär att jag inte längre är en fullvärdig medlem av Centerpartiets riksdagsgrupp, och att jag naturligtvis inte längre på ett jämbördigt sätt kan föra fram mina synpunkter och påverka gruppens diskussioner och beslut.

Mitt partidistrikt i Östergötland, och de väljare som har valt mig, och kryssat mig (ca 10 %) utgår naturligtvis från att jag är fullvärdig medlem av riksdagsgruppen. Därför, när detta oerhörda har meddelats mig, har jag inget annat val än att upplysa dem om den nya situationen. Det är en omöjlig situation att bara jag och riksdagsgruppen i övrigt känner till detta, och inte de som jag representerar.

Jag har ingen förståelse för det beslut som, tror jag, Anders W Jonsson, har tagit. Skulle det vara förankrat i riksdagsgruppen har jag heller ingen förståelse för det.

Ibland i politiken har man ju olika uppfattningar, mellan partier och inom partier. Jag minns på rak arm inte någon tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet som har utestängts från riksdagsgruppen, trots att det ibland har varit olika uppfattningar i aktuella och viktiga frågor som t ex Sveriges EU-medlemskap och om FRA-lagen mm. Ingen riksdagsledamot har då förvägrats att delta i riksdagsgruppens arbete trots att ledamöter som företrädde minoritetsståndpunkter stod fast vid dessa och deltog i samhällsdebatten inom och utom Centerpartiet.

I andra partier har väl någon gång någon ledamot lämnat sitt parti och möjligen har några det senaste seklet stängt av från någon riksdagsgrupp, men det måste vara extremt ovanligt.

Rimligen måste jag ha förbrutit mig väldigt allvarligt, när jag nu förvägras att vara med på en del av Centerpartiets riksdagsgrupps möten.?

Varför drabbar då denna bannbulla mig? Har jag varit illojal mot riksdagsgruppen? Har jag läckt information från riksdagsgruppens möten?

Absolut inte, enligt min uppfattning.

Anders W Jonsson menar att jag inte respekterat riksdagsgruppens arbetsordning, vilken gruppen på förslag från gruppledningen fastställt hösten 2014 och återigen denna höst.

Jag är oklar på om den är hemlig eller ej, men jag citerar här den enda mening som jag kan se att han åberopar när han säger att jag brutit mot den och därför ska utestängas från en del av gruppens möten.

Uttalar man sig nationellt inom en annan talespersons område ska avstämning först ske med respektive talesperson”.

Och underförstått, som jag nu förstår att Anders W Jonsson tolkar denna mening, innebär ”avstämning” att man avstår från att bli intervjuad eller skriva en debattartikel osv om man tycker annorlunda än gällande partilinje och om talespersonen anser att man ska hålla tyst.

Brott mot denna enda mening, vilket jag därtill nedan bestrider, renderar alltså denna sanslösa bestraffning. Naturligtvis finns det inget med i arbetsordningen att utestängning från gruppen kan följa om riksdagsgruppen/gruppens ledare bedömer att man brutit mot den.

Orsaken till gruppledarens beslut torde bero på att jag har fel uppfattning i sak (låt vara att centerpartiet genom migrationsuppgörelsen accepterat huvuddelen av det jag fört fram) och att jag inte borde föra fram det i sociala medier eller riksmedia.

Jag anser att jag är en lagarbetare och jag respekterar helt och fullt partistämmobeslut och den partilinje som gäller i olika frågor. Och visst ska man söka ligga lite lågt om man har avvikande uppfattning och är i minoritet.

Men! Ibland är en fråga så viktig att man trots gällande partilinje, som man givetvis respekterar, kan fortsätta att i samhällsdebatten föra fram sin uppfattning, som enskild riksdagsledamot i minoritet. Tex i EU-frågan, t.ex i FRA-frågan och det finns fler exempel. För egen del har jag t ex ett engagemang i frågan om rätten till självvald död, under stränga regelverk, vid svåra lidanden i livets slutskede.

Jag sa på partistämman i september, efter det att östgötamotionens att-satser om PUT och anhöriginvandring med massiv majoritet hade avslagits av stämman, att jag ”inte på ett bra tag ska tjata om detta inom centerrörelsen”. Det har jag heller inte gjort. Jag har också försökt att ligga lågt i samhällsdebatten vad gäller egna initiativ till debattartiklar osv. Däremot har jag fortsatt att diskutera sakfrågor i sociala medier, t ex på debattforumen Politisk Centerdebatt och Politisk Allmändebatt. Jag söker och vill vara en transparent riksdagsledamot som är nåbar och deltar i samhällsdebatten genom möten med människor både irl och på nätet.

Och  detta har jag i denna fråga gjort utifrån vad jag faktiskt tycker, men jag är ju hela tiden tydlig med att den är min personliga uppfattning, partilinjen är naturligtvis stämmans beslut.

Dock har sedan stämman två saker hänt som rimligen borde göra att jag ännu lättare borde kunna diskutera dessa frågor, eftersom Centerpartiet i migrationsuppgörelsen (MU, eller MÖ) till stora delar accepterat den östgötamotion som avslogs av stämman. Därtill har flyktingströmmen fördubblats eller mer sedan stämman och situationen är mycket pressad på olika sätt.

Så ser dock inte min gruppledare på detta. Stämmobesluten gäller alltjämt, trots att partiet accepterat östgötamotionen i stora delar.

Mitt ”brott”, för vilket jag alltså straffas med uteslutning från att delta i riksdagsgruppens arbete i vissa delar, är att jag diskuterar på sociala medier enligt ovan i påstådd strid med riksdagsgruppens arbetsordning.

Utlösande faktor var sedan att jag förra veckan fick en förfrågan från Aktuellt om jag i 21-sändningen kunde diskutera åldersbedömningar av ensamkommande barn när tveksamhet föreligger om de är under eller över 18 år, med barnläkaren Anders Järn.
Jag accepterade detta, eftersom jag diskuterat denna fråga sedan april 2012 då jag fick publicerat en helsida på DN Debatt, och sedan i många debattartiklar och blogginlägg och motioner genom åren.

Debatten blev inte av eftersom Anders Järn inte ställde upp, men jag informerade vår pressavdelning att jag hade tackat ja. Hade debatten blivit av hade jag givetvis informerat vår talesperson och pressavdelningen om detta också.

Detta ser Anders W Jonsson, och en del i riksdagsgruppen oerhört allvarligt på, så allvarligt att jag nu utestängs från riksdagsgruppen enligt ovan. Eftersom jag borde anmält till Talespersonen innan jag tackade ja, och då respekterat det ”råd” jag säkert skulle fått att tacka nej till att vara med.

Värt att notera är också att Centerpartiet i migrationsuppgörelsen accepterat att frågan om varför så hög andel av ensamkommande under 18 år till EU väljer Sverige (ca 25-30 % eller mer) ska analyseras.

Som sagt, jag borde kanske ha väntat någon vecka med att skriva detta, så ledsen och upprörd är jag. Men mycket viktiga samtal förs just nu mellan 6 av riksdagens partier om nödvändiga beslut på migrationsområdet, och jag har just utestängts från att vara med i riksdagsgruppen när detta diskuteras.

Detta måste jag kommunicera med mitt partidistrikt och med centerpartiets medlemmar och väljare i Östergötland. Därför detta blogginlägg, som jag gärna mottar synpunkter på, även gärna från Anders W Jonsson om jag alltför dåligt har lyckats ge uttryck åt hans grund för sitt agerande.


Jag kan också tillägga att jag i flera år har varit kritisk mot den begränsande regel jag citerat (även innan jag visste hur den tolkas av gruppledningen). Jag har känt en betydande oro att den hämmar oss enskilda riksdagsledamöter att genom frihet under ansvar delta i samhällsdebatten i olika frågor, om vi ständigt måste ”be om lov” innan vi ställer upp på intervjuer eller skriver debattartiklar eller motioner eller blogginlägg osv. Jag är med i ett frimodigt och öppet socialliberalt parti och jag anser att Centerpartiet måste ha högre i tak i sin riksdagsgrupp än vad det för mig förödande beslut som jag just har meddelats, innebär.

Jag är för stolt för att vädja till riksdagsgruppens ledare, eller till hela gruppen, att min avstängning  omedelbart upphävs, men min ärliga mening är att det vore märkligt och mycket oroande, på flera sätt, om inte detta sker.

Riksdagshuset, Stockholm, den 11 november 2015.


Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

85 kommentarer:

Unknown sa...

Staffan, detta låter helt orimligt. Jag har i vilketvfall aldrig ens hört talas om något liknande under mina 20 år i Riksdagen.
Vad har ni för partikultur i Centern egentligen? Och varför ger ni gruppledningen så mycket makt på bekostnad av
Er enskilda ledamöter? Inte sunt.
Dags för partibyte?

Sven Ekholm sa...

Inte förvånande sett från utsidan. Du har haft en alltför sund uppfattning för att accepteras av ett inskränkt parti. Intressant att se hur tuff disciplinen är i ett etablerat parti.
Förvånad över att vuxna människor accepterar att vara satta under förmyndarskap.
Antar att detta inte kommer att kommenteras i pressen?

Jonas Rask-Samuelsson sa...

"Utlösande faktor var sedan att jag förra veckan fick en förfrågan från Aktuellt om jag i 21-sändningen kunde diskutera åldersbedömningar av ensamkommande barn när tveksamhet föreligger om de är under eller över 18 år, med barnläkaren Anders Järn.
Jag accepterade detta, eftersom jag diskuterat denna fråga sedan april 2012 då jag fick publicerat en helsida på DN Debatt, och sedan i många debattartiklar och blogginlägg och motioner genom åren."

Tycker att du borde hört dig för med talesperson INNAN du tackade ja. Har full förståelse för ett sånt här beslut utifrån det du säger dig ha gjort.

Jan-Erik Modig sa...

C-partiet kunde jag tänka mig rösta på 2006 men inte senare. Inget ändras ju av detta. Du kommer till heder 2017-2018 här eller på ny östgötabänk.

Min tanke i en tanke sa...

Staffan, jag har uppskattat dig för att du har varit en av få politiker som inte böjt dig för flockmentaliteten. Att ledningen inom centern behandlar dig så här talar tyvärr mer för den bristande demokratin inom partiet, än att du ska ha haft en avvikande åsikt.
Har centern gjort sitt inom politiken?

Michael Levandi sa...

Det är förbluffande att se vilken fanatism som börjat härska inom C.
Man kommer att tänka på fanatismen hos maoisterna under 60-talet, men istället för Maos Lilla Röda, är det Ayn Rands skrifter som de viftar med.

Anonym sa...

En av de anledningar som man väljer att inte rösta på C!
Snart kommer C att käbbla om de gjorde rätt att sätta Annie Lööv på ordförandeposten.

Stefan sa...

Så fort man kommer till migrationsfrågor är åsiktskorridoren oerhört smal. Här accepteras inga andra röster än de okritiskt positiva.
Oerhört att endast C avstår att stödja gränskontrollerna som införs idag, men ganska typiskt för det parti som förvandlats från landsbygdsbornas första alternativ till...ja, vadå?
Personligen startade min bana som väljare hos dåtidens centerparti, för att sedan ta vägen till de gamla moderaterna, för att därefter fortsatt på annat håll och här ser min bana som väljare ut att stanna.

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
forrenta sa...

Det ord du glömde är "förvånad".

Unknown sa...

Jag kan inte Centerpartiet sätt att vara, men Centern verkar ligga ett val efter verkligheten. Det brinner i knutarna och det har blivit tid till konkret invandringspolitik. Stopp och nej måste komma tillbaka. Om man ska spekulera, så vill ledningen ta åt sig äran av en NY inriktning.... Kanske din. Men en sak är viktigt fortsätt efter din övertygelse. Det är en viktig del av demokratin

Unknown sa...

Jag kan inte Centerpartiet sätt att vara, men Centern verkar ligga ett val efter verkligheten. Det brinner i knutarna och det har blivit tid till konkret invandringspolitik. Stopp och nej måste komma tillbaka. Om man ska spekulera, så vill ledningen ta åt sig äran av en NY inriktning.... Kanske din. Men en sak är viktigt fortsätt efter din övertygelse. Det är en viktig del av demokratin

Anonym sa...

Du har precis blivit utsatt för det som SD/ och de som röstar på SD alltid blir utsatta för - mobbning. Och jag vet inga som är så bra på att mobba som denna 6-klöver är. Nu brukar det rikta sig mot ett annat parti men du råkade komma i skottlinjen och fick dina fiskar varma för att du (som alla andra intelligenta svenskar) insåg att migrationspolitiken som förs i Sverige är komplett och fullständigt vansinnig.
Du är sårad, nedvärderad och känner dig skamsen att de valt att utesluta dig från viktig diskussion. De vill ha en homogen grupp som tycker lika och du är unik och ska fortsätta med att ha ärliga meningar i din politiska bana (som fullständigt saknas i många partier). Du har alla mina sympatier då jag anser att du har de kvalifikationer som en bra politiker ska ha. Kunna se problemen och inte sopa dem under mattan.

Med vänlig hälsning

M

Fd centerpartist sa...

Historien upprepas , inom Centerpartiet får man inte ha en avvikande åsikt än den partiledning har. Blev själv "utskickad"på grund av en annan åsikt i EU frågan. Centerpartiet är ett otydligt parti som rättar kappan efter vinden. Epitetet Landsbygdspartiet är ett minne blott med dessa nyliberaler i parti ledningen. Ta chansen nu och visa handlingskraft när Sverige befinner sig i stor kris. Ena er med övriga partier i stället så kanske vi kan gå ordning på landet igen. Samarbeta över parti gränserna är ett måste i nuläget!

Anonym sa...

Staffan, det är tråkigt att en framsynt och förnuftig människa som du utsätts för detta. Men, ärligt talat, jag är inte ett dugg förvånad. Centern har gått från folkrörelseparti till toppstyrt kärringen-mot-strömmen-parti både under bjäbbiga partiledarna Maud Olofsson och Annie Lööf. Alltid styvnackat märkvärdigt och envist motvals i alla lägen. Den som är förvånad över behandlingen här räcker upp en hand.

Fredrik Alexandersson sa...

Man blir mörkrädd hur partiets förvandlats under de sista åren.
Röstade på Centern en gång i tiden,men gör inte det längre, förutom i kommunalvalet.
Det beror på den förvandling partiet genomgått.
Partiet har inget gemensamt med oss på landsbygden längre.
Det hjälper inte att det finns hederliga politiker som dig i partiet Staffan, när partiet tyvärr har förlorat sin själ.
Hoppas att Centerpartiet en dag hittar tillbaka till sina rötter.
M.v.h.
Fredrik

Anonym sa...

Nu har KD och M svängt 180 grader. S, MP och V har svängt 160 grader.

Bara centern och folkpartiet kvar på perongen.

Göran Andersson sa...

Det är bara att konstatera att Centern blivit ett väldigt "PK-parti" man tycker det som man "skall" tycka, oliktänkande fryses ut, vad blir ditt nästa steg nu då Staffan?

arne andersson sa...

Ja, nu vet du hur det går när man inte är PK....
Gratulerar.

Kanske du är litet mer ödmjuk framöver och inte mobbar andra.....

Björn sa...

Jag inte är det särskilt högt i tak i Centerpartiet (heller). Federley fick ju omedelbart smäll på fingrarna när han hade mage att knysta om att prata med SD om enskilda frågor.
Direkt var Anders W Jonsson där och tillrättavisade.
Förr hade jag mycket väl kunnat tänka mig att lägga min röst på Centerpartiet men aldrig idag med den verklighetsfrånvända politik partiet för i just integrationsfrågan.
Du är den som jag tycker har hållit en konsekvent och saklig nivå i den frågan och som även är i takt med en klar majoritet av folket. Det räcker inte med Annie Lööf för att lyfta Centern - det behövs en verklighetsförankrad politik också. Nuvarande partiledare (vikarien) är en smärre katastrof med ett extremt "von oben perspektiv".
Fortsätt med din stil Staffan för du bidrar till att nyansera Centern till en till i alla fall. Du har mitt och många andras stöd!
Kan även instämma med det Thomas Gunnarson skrev - det är så här det fungerar i "PK-Sverige". De med "fel" åsikter skall tystas ner och frysas ut. Det är skrämmande att det får gå till så i en demokrati som Sverige!

Anonym sa...

Tino Sanandaji skriver idag: Centerpartiet är det enda riksdagspartiet som är emot regeringens förrslag om att införa gränskontroller. Partiet menar att det i stället kan få en motsatt effekt. -Vi tycker att det är en dålig idé. Även vid en gränskontroll har man rätt att söka asyl, säger Johan Hedin, partiets rättspolitiska talesperson.”
Det är samma Johan Hedin som gav Fredrik Segerfeldt och Johan Norbergs diskrediterade bok om fri invandring till samtliga i Centerns riksdagsgrupp som julklapp. Inget parti har tagits över mer av de senaste årens ungdomsradikalism, inte minst Ayn-Rand ideér. Frågor om finansiering viftas lättvindigt bort med floskler som att det löser sig bara Sverige ”tillåter” flyktingar att arbeta, som om det inte vore tillåten redan.
”På tisdag presenteras förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet. En av de största förändringarna är att man nu vill öppna Sveriges gränser. Alla begränsande regler kring invandring slopas. Förslaget ska ses som en fortsättning på det migrationspolitiska program som partiet presenterade förra året. Då gjordes beräkningar som visade på en framtid med 40 miljoner invånare i Sverige – Vi har varit på väg åt det här hållet länge. Det är en naturlig konsekvens för den som tror på människors lika rätt och värde, säger Per Ankersjö, till vardags borgarråd i Stockholm”..”Flera kommuner vill kunna säga nej till flyktingar. Hur ser du på det? –Det är korkat ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Det bygger på ett resonemang att de som kommer hit är en kostnad. Om man tillåter dem att jobba blir de i stället en tillgång”
Annie Lööf om 40 miljoner invånare: ”Man kan tänka sig det, att vi skulle vara så många fler? frågar Hedenmo. – Ja, absolut. Så länge människor kan komma hit, arbeta, försörja sig själv och driva företag, integreras så ser jag inga problem med detta”
Centerns invandringspolitik utarbetats inte av vuxna utan av Norberg och Segerfeldts evangeliska lärjungar. Gamla bondeförbundet påminner idag mer om en invandringssekt än ett borgerligt parti." Svårare än så är väl inte förklaringen Staffan. Du råkar ut för samma som många socialdemokrater med civilkurage, t ex Johan Westholm.
Klas Bengtsson

Bengt sa...

Inom näringslivet har vi alltid vetat att om man endast omger sig med personer med samma åsikt som en själv så är det ett osvikligt sätt att bli korkad.

Unknown sa...

Detta skulle aldrig min far gilla, den gamle Riksombudsmannen och Centerkrigaren Sven Torstensson. Du skulle ha hans fulla stöd. Jag har länge tvivlat på detta partis känsla för demokratin. På farsans tid förekom det ett uppror inom partiet mot dåvarande ordföranden T.Fälldin. Av de som var i opposition mot ordföranden, pratade en del med mig och lättade sina hjärtan. Ynglingen de pratade med blev då bekymrad över partiets känsla för demokratiska värden, och tydligen har det inte blivit bättre med det.

Så länge det är lågt i taket i ett parti, är det inte att räkna med. Om möjligt, byt partifärg. Nuvarande Centerparti har tappat sin "själ" och inriktning. De skulle aldrig ha övergett landsbygdsfrågorna. Skadan blir ännu värre för partiet då de inte på allvar tar upp frågor som verkligen är aktuella för gemene man, ex v

a) bostadsfrågan (som är grunden för välfärden och dess utveckling),
b) arbetspolitiken (fler arbeten MÅSTE det läggas grund för att de ska skapas),
c) inrikes frågor (ex v brottsligheten ska bekämpas med KRAFT)
d) infrastuktursfrågor (ta tågtrafikens brister som ex, även denna fråga är en grundpelare för välfärden),

Vad gäller brottsligheten, är jag en av alla dessa brottsoffer som har fått sitt liv helt förstört tack vare slappheten från landet att inte polisarbetet förs effektivt, samt som en följd av en totalt misslyckad invandrarpolitik. Just frågan om invandrares överrepresentation vad gäller viss brottslighet är ju givetvis obekväm, men är ändå mycket viktig, främst för de hederliga invandrare själva, som dessutom är brottsoffer själva.
Tar inte dessa frågor på allvar, på ett hederligt vis, sviker vi främst de invandrare som själva är brottsoffer. Som brottsoffer (ett nytt o bättre ord - Brottsdrabbade) så vet jag hur livet trasas sönder med oro, ångest och nattliga mardrömmar, för att inte tala om bristen på trygghet, samt en kraschad ekonomi, ett utanförsskap.

Så länge Centerpartiet inte på ett seriöst sätt tar upp frågor som är livsviktiga för väljarna, är det inte ett parti att räkna med, då gör du klokt i att ändra partifärg.
Jag var en gång en glödande Centerpatist, men när partiet fjärmade sig från den verklighet som berör väljarna, så fjärmade jag mig partiet.

Lycka till, och låt dig inte nedslås! Detta kanske är början på något nytt och bättre för din del. Partiet har visat sin demokratibrist även i detta fall, och det kan vara början till något bättre för din del.

Stefan Torstensson.

Anonym sa...

Kan bara beklaga. Du framstår som en i grunden sansad person med något mycket sällsynt: Modet att våga försöka få till stånd en diskussion i en diskussionsfientlig miljö. Detta är ytterligare ett exempel på att tanken inte är fri i år 2015:s politiska debatt - avvikare ska tystas, uteslutas och misstänkliggöras.
Allt stöd till dig Staffan, historien kommer att ge dig rätt.

Unknown sa...

Denna avstängning är inte förenligt med en öppen debatt och det du har gjort är att lyssna på folket, vilket både statsvetare och politiska journalister hävdar är en brist i Sverige av idag.

Representativt demokrati handlar ju om att företräda sina väljare på det sätt som man har agerat i valkampanjen och det är, som jag förstår det exakt vad du har gjort.

Vad gäller ditt agerande i detta forum som väl du har skapat(?)har du uppträtt föredömligt och hållit oss som är betydligt mer aktiva för en restriktivare asylpolitik än dig, på sträckbänken. Du har gjort detta forum till en plats där öppenhet råder men där all form av hets och glåpord hållits borta.

Jag tycker att det enda rätta de kan göra är att låta debatten leva inom Centern för att inte hamna i sektkriteriet.

Jag tror på Dig Staffan och vet att du kommer igen starkare än nånsin.

Unknown sa...

Denna avstängning är inte förenligt med en öppen debatt och det du har gjort är att lyssna på folket, vilket både statsvetare och politiska journalister hävdar är en brist i Sverige av idag.

Representativt demokrati handlar ju om att företräda sina väljare på det sätt som man har agerat i valkampanjen och det är, som jag förstår det exakt vad du har gjort.

Vad gäller ditt agerande i detta forum som väl du har skapat(?)har du uppträtt föredömligt och hållit oss som är betydligt mer aktiva för en restriktivare asylpolitik än dig, på sträckbänken. Du har gjort detta forum till en plats där öppenhet råder men där all form av hets och glåpord hållits borta.

Jag tycker att det enda rätta de kan göra är att låta debatten leva inom Centern för att inte hamna i sektkriteriet.

Jag tror på Dig Staffan och vet att du kommer igen starkare än nånsin.

Anonym sa...

Ledsamt att man hanterar en erfaren medarbetare och politiker på det här viset. Men just nu sker mycket konstigt i svensk politik. Taket är så lågt att man måste böja sig för att komma igenom dörren.
Jag högaktar dig Staffan, för att ditt mod och kurage. Det är många som delar dina synpunkter men som väljer att vara tysta.
Jag hoppas verkligen att Centerpartiet tar sig en funderar över hur man hanterat det här. Allt annat vore obegripligt!

Anonym sa...

Cred till dig Staffan Danielsson för att du inte är en del av knapptryckarkompaniet!

Unknown sa...

Åsiktskorridoren är bra smal när endast en åsikt är tillåten.
Vet inte hur jag ska definiera denna dumhet, endast personer med exakt samma åsikt ska lösa ett problem som det samma har orsakat.

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Jag har med jämna mellanrum snubblat på artiklar/blogginlägg som du skrivit. Upplevt att du är en man med kloka synpunkter. Till min stora förvåning upptäckte jag att du är en representant för Centerpartiet. Är det av gammal vana? Önskan om att förändra partiet? Vrida tiden tillbaka till det centern en gång var? Vad är skälet?
Jag har själv varit centerpartist, men efter ett antal (som jag upplever) direkta svek mot den grupp där man har sitt största och mest lojala stöd - så började åtminstone jag att titta mig runt och har hittat alternativ.
Centern har, i dag, inte så många procentenheter att skryta med - kanske dax att inse varför det blivit så.
Tycker att man ska vara glad och tacksam över att män, som du, fortfarande finns kvar i partiet.
Stå på dig, stå rakryggad!! Hade det inte varit för resten av partiet, hade du fått min röst :)

Anonym sa...

Staffan, jag beklagar den odemokratiska mobbning som du utsatts för. Stå på dig, du har inget att skämmas för och du reprersenterar DINA väljare på ett föredömligt sätt som kunde vara värt att ta efter av andra kappvändare.
Stå på dig och lycka till!

Anonym sa...

Ditt problem är att du inte har personliga väljare (japp, känner till kryssningssystemet i Sverige), utan det är partikanslierna som i praktiken bestämmer vilka som blir valda. Då gäller det att hålla sig på god fot med de lokala partipamparna!
Det svenska systemet med listor och valsedlar känns mycket odemokratiskt. Till kännedom: i Finland får man en blank röstsedel på vilken man i själv fyller sin kandidats nummer. Hemligheten är total.
Hälsningar från Finland.

Anonym sa...

Hej.

Med all heder och respekt mot dig som öppet säger ditt hjärtas mening och företräder din valkrets: bra gjort.

Jag tror ditt partis surmagade åtgärd är för att du inte bara vill diskutera det som för partiledningen är anatema, utan för att verkligheten har den dåliga smaken att ge dig rätt, och någon måste de ju lägga skulden på för att slippa rannsaka sig själva. Sträck på dig, och vet att vi är många många fler svenskar som åtminstone moraliskt stöttar dig, även om vi kanske inte röstar på Centerpartiet.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare
Ps En politikerkollega till dig som fått utstå snarlik behandling av sitt parti är Mp:s Josefin Utas. Du och hon kanske kunde få igång en partiöverskridande yttrandefrihetsdebatt inom politikerskrået? Ds

Anonym sa...

Jag är inte heller speciellt förvånad, däremot rejält besviken. Total panik verkar råda i centerledningen, bedrövligt att höra. Du är en av de få sansade rösterna inom centern och har absolut inget att skämmas över, tvärtom.

Gorano sa...

Fruktansvärt, detta liknar Sovjetmetoder. Men inte förvånande, i dagens Sverige ska man tycka enligt partilinjen i framförallt flyktingfrågan annars blir man paria, utfryst.
Dags för Centern att göra revolt mot den partiledning som förvandlat partiet till oigenkännlighet och inte längre bedriver centerpolitik utan en politik som är svår att skilja från V/MP. Ljusår från vanligt folk.

Matej sa...

Härlig svensk demokrati. Tyck som oss. Eller så stänger vi ute dig.

Anonymous sa...

Centerpartiet, snart ett minne blott.
Se hur etablerade partier misshandlar föreståndare. Hur behandlades inte Finn Bengtsson av (M)?
Staffan och Finn, ni kan stå rakryggade för att följt er övertygelse och att på ett demokratiskt sätt försökt lyfta en för landet allvarlig fråga, något som inskränkta partiledningar inte klarar av.

Ann Helena Rudberg sa...

De är inte så smarta i centerpartiet. Det enda parti som inte fattar att asylsökande INTE stängs ute från Sverige. Inte ens Annie Lööf har begripit detta. Det enda som sker nu är att polisen kollar så att vi inte får in sådana som INTE vill söka asyl i Sverige. Alla som vill söka asyl får göra detta. Men Annie Lööf twitttrade om att alla nu säger NEJ till EU:s fria rörlighet. Nej det gör INTE varken regeringen eller de andra partierna. Inom EU får alla röra sig fritt, men de som vill ta sig in i landet från länder utanför EU kan inte göra detta utan att vara asylsökande. Berätta detta för dina partimedlemmar och för Annie Lööf!
http://annhelenarudberg2.blogspot.se/2015/11/antligen.html

Anonym sa...

Trist för dig Staffan. Men ärligt talat: Du är en lämplig representant för det svenska folket, blir behandlad som en trasmatta men säger ändå inte ifrån! Avgå vetja, bli politisk vilde. Skapa debatt om detta.
Jag förbannat trött på folk spm gillar läget, men sen kommer och ropar på hjälp. Gäller både statsministrar, riksdagsmän och kommunalråd.
Vem får betala kalaset tror ni?

Anonym sa...

Var inte ledsen Staffan. Det centerparti du en gång gick med i finns inte längre, det verkar numera mest vara ett nyliberalt stureplansparti som mest leder osökt tankarna in på Hasse & Tages monolog "Centerextremisten". En tilltagade del av svenska folket börjar inse att den förda flykting- och migrationspolitiken kommer att leda till katastrof, om det inte redan är det. 185 utanförskapsområden och 55 no-go-zoner är resultatet av nära femtio års vanstyre. Att kalla det flyktingpolitik är för övrigt falsk marknadsföring då blott 5,9% av den nära 1,9 miljon som fått uppehållstillstånd mellan 1980 och 2014 är flyktingar i ordets rätta och juridiska mening.

Med vänlig hälsning,

Argus

Kristina Lanestrand sa...

Centern skämmer ut sig. Du har fått rätt och ska därför bestraffas. Hörde Anders W Johanssons krystade och sliriga kommentarer till partigruppens behandling av dig. Så här illa står det till i min kommun där centern och sossarna styr.https://runelanestrand.wordpress.com/2015/11/12/kommunalradets-nodrop/
Rune Lanestrand

Jörgen Bengtson och Agneta Bengtson sa...

Centerpartiet agerar mer stalinistiskt än liberal, illa! Stå på dig, ge inte upp. Du har många centerpartisters stöd!

Anonym sa...

Jag är övertygad om att du har en majoritet av befolkningen bakom dig vad gäller att så kallade ensamkommande flyktingbarn ska genomgå bättre kontroller för att få asyl och andra åtgärder som förbättrar rättssäkerheten vid asylprövningar. Stå på dig!

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Gun Svensson sa...

Med andra ord - I vissa lägen må Du finna Dig i att tillhöra partigruppens transportkompani :-(

Anonym sa...

Glöm C, det är Sverigedemokrater som visar vägen!

Alla andra stoppar huvudet i sanden om flyktingkris.

Anonym sa...

Tråkigt att höra om hur du behandlas av ditt parti. I längden så tror jag dock att partiet förlorar mer på det här än vad du gör.

Vill du byta parti så finns det säkert många att välja mellan. Jag föreslår att du tittar närmare på Landsbygdspartiet. http://landsbygdspartiet.org/
Jag har intrycket att de ligger nära äldre versioner av centern (eller bondeförbundet).De skulle säkert vara glada att få en riksdagsledamot i partiet (ja, jag förutsätter och hoppas att du stannar kvar i riksdagen.) och har inte (vad jag vet) gjort sig kända för några tokerier. (Nej, jag är inte medlem.)

Lycka till i ditt forsatta värv!

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
oldman94 sa...

Yttrandefrihet likväl som åsiktsfrihet bör råda . . .
dock bör regelverk etc. inte fladdra som en flagga i vinden utan ligga fast . . .

jag gissar att detta är en spik att hänga hatten på mer än att det lilla som syns offentligt egentligen betyder något.
däremot finns säkert en större intern öppenhet som då plötsligen inte passar in.

Nåväl alla partier, förutom SD, positionerar sig nu efter alla möjliga kända punkter för triangulering.
Opinionssiffror har ju ökat markant sedan KD kom ut i den "bruna" sektorn . .
Märkligt att våra 7 partiers politiker inte inte kan säga "spade" än mindre veta vad det är . . .
Hur kan M och nu S samt KD byta till SD tröjor utan att meddela det?
Bättre att byta parti än att kopiera andras politik....
kopian är alltid SÄMRE än originalet....

nåväl uppemot ett par miljoner av folket kan inte ha helt fel . . Heder dock åt V som trots en allvarlig operationell kris fortsätter mala allas lika värde, kris och elände, samt nu ska vi få dem i jobb . . bra med säkra kort...även om det är lankor.....dock är ässen bättre...nollorna är också bra bara dem inte står först....
Bra agerat...hoppas du trivs med verkligheten....

Lars Åhlin sa...

Att påverka riksdagsledamöters politiska arbete genom hot (eller belöningar) borde vara fullständigt oacceptabelt, åtalbart som olaga hot. Fortsätt som politisk vilde, Staffan!

Anonym sa...

Jag läser vad Anders W Jonsson svarar Corren på frågor om din uteslutning från information i flyktingfrågor. Man blir matt, mörkrädd och inte ett dugg förvånad. Han är den förlängda armen från barnkammaren där Annie Lööf sitter och smider planer utan att behöva ta ansvar för dem. Det är därför hon fortfarande får ganska höga förtroendesiffror, för att hon inte syns. Det här är lite som när hon lanserade det där partiprogrammet för några år sedan, rena gallimatiasen som fick alla riktiga centerpartister att gå i taket.
Nu har hon kommit på att Centern ska vara flyktingivrare och immigrationskramare. Ställer partiet längre vänsterut än självaste Sjöstedt. Och bedriver utrensningskampanjer i bästa Åkessonstil. Och högra handen Jonsson fortsätter att muttra fram sina ord så de knappt hörs, vilket är lika bra. Det han svamlar om är toppstyrning av högsta rang, gör du inte som jag vill så får du inte vara med. Snacka om bossig stil, snacka om von oben-mentalitet, snacka om självgod paragrafryttare - lite som den moderna tidens chefer som pekar med hela handen. His masters voice har diskvalificerat sig för all framtid i ett demokratiskt parti. Och alla ser att det är partiordförande Lööf som sitter hemma och dikterar villkoren. Det är dags att kasta av glorian nu, den har redan fallit på sned. Vi väntar spänt på nästa steg från barnkammaren: kovändning som i programfrågan?

Anonym sa...

Du har råkat ut för det väldigt många medborgare känner varje dag, att man inte kan påverka ett sjukt debattklimat. Inte konstigt att politikerföraktet ökar...

runeo sa...

DU är en hedersman, en gedigen och kunnig hedersman! Konkurrensen är tyvärr inte så stor i C.

Fredrik Larsson sa...

Jag sitter med hakan i navelhöjd och vill inte tro att det här är möjligt. Mitt engagemang i Centern började vid kärnkraftsomröstningen 1980. Jag försöker påminna mig en tid när inte Staffan Danielsson funnits med på ena eller andra viset, inom LRF eller partiet. Men han har varit där, fullkomligt självklart. Han är också en av partiets mest begåvade lantnäringspolitiker. Och han är, liksom jag, inte en centerpartist som valt ett parti att följa utan en person som följer det parti som rimmar med hans alldeles egentänkta samhällsanalys. Vi är en något obekväm sort. 

Själv har jag valt att stå fri från partibindningar på senare år, dels för att jag är i skarpaste laget för vilket parti som helst, men också för att det är bekvämt för mig. Men centerpartist är jag av födsel och ohejdad vana, något som inte alltid varit självklart. Helt klart är att det höga taket inom partiet är ett av skälen. 

Jag håller fullkomligt med Staffan: ett mittenparti vars ideologi bygger på förhållningssätt till tillvaron, om val av livsstil och förutsättningarna för denna livsstil, det partiet är inte i praktiken känsligt för att medlemmar och företrädare kan ha ganska vitt skilda åsikter i sakfrågor. Att vara liberal är dessutom att ständigt ifrågasätta. Man får det på köpet.

Jag skulle till och med hävda att debattfriheten är en förutsättning! Detta motsvarar när framtidsgruppen till och med vågade tänka tanken om helt fri invandring kände jag mig stolt och glad över att man vågade. För att tänka en tanke och diskutera den är inte samma sak som att fastna för att den är rätt, men man vågade släppa fram den. Därmed kommer man inte oförberedd till de nya lägen som infinner sig, för man har funderat, man har diskuterat, man har fått lite på fötterna. Och det är väldigt, väldigt bra. Det är i längden ett styrkebevis och för Centern ett bevis på att man inte är inskränkta bondtölpar, en evig beskyllning man får leva med.. 

Det som gör mig ytterst fundersam är vad som föregått den här avstängningen, eller snarare vad som inte gjort det. 

Men att vidta repressalier för att något KANSKE skulle kunna sägas, det är rena paranoian. Jag har varit djupt upprörd i fallet där Lennart Holmlund för hundrade gången kläckt ur sig direkt rasistiska saker om romerna, men Umeå Arbetarekommun inte haft ryggrad att ta steget och rekommendera uteslutning. 

För det är just där gränsen går: när man uttryckligen ställer sig bakom en åsiktsriktning som går rakt emot sitt partis grundläggande värden eller ställer sig direkt illojal, då måste partiledningen agera. Men nu?

Jag står nära Johan Westerholm i debatten, har länge funnit honom vara långt för klok för att tillhöra Sossarna. Men är man humanister, klarar matematiken och besitter ett helhetsgrepp så är det inte alldeles konstigt att man landar på ungefär samma ställe. 

Hela diskussionen jag, han, Bertil Torekull med flera fört under senaste året har i grunden varit en fråga om hur man ska kunna landa flyktingmottagningen på fötterna, vad landets kommuner tål för tryck och vilka kostnader det egentligen rör sig om. Vad KAN vi? Det har varit avkylande och för mig direkt äcklande att konstatera att SD i flera fall stått minst långt från verkligheten i räkneresultat och konsekvensanalys. Och vi har manat på övriga partier att förebygga de smällar som vi såg komma. Jag har kallats "fascist". Jag kan bara ana vad Johan fått höra.

När nu hela raden av partier byter fot i flock är det inget vackert stycke dans. Jag unnar inte SD att säga "vad var det vi sa". Vi som räknar och tänker själva är gudskelov även deras värsta huvudvärk, för av oss får alla alltid vad de förtjänar i varje enskild fråga. Det är inte på det viset man skadar sitt eget parti. Men att odla fotbyten i akutlägen gör det. Jag skyller mediakonsult-kulturen för mycket av det behovet.

Blir Centern bara ett av alla partier finns överhuvudtaget inget sätt att försvara dess existens. Det finns gott om andra partier runt den svenska politikens mitt. Centern måste för ursprungets och sin överlevnads skull ha högt i tak. 

Sommarfararen sa...

Du kan ju faktiskt byta parti... Om Centern har blivit så extremt så att man till och med motsätter sig gränskontroller i ett krisläge såär det ju ett bevis för att partiet är sjukt. Du skulle ju kunna påverka SD's landsbygdspolitik på ett positivt sätt.

Anders Dahlqvist sa...

Med sorg konstaterar jag centerpartiets (och socialdemokratins, men det är en annat, inte lika omfattande och inte riktigt lika snabbt, även om resultatet sedan länge manifesterat sig i total regeringsoduglighet) förfall. För inte länge sedan var Centern rikets näst största arbetarparti. Vad är det nu? Frågan är givetvis retorisk. Folkliga uppfattningar, som att man kanske skulle kontrollera att barn verkligen är barn och att grava försäkringsbedrägerier om minst 10 000 000 000 (jo, så många nollor blir det) kr/år borde beivras, får inte yttras utan repressalier. Du är nu. massmedialt både rasist (ett uttryck som med samtidens perversa semantik är lika urvattnat som expert, ensamkommande flyktingbarn, ordning och reda, olagligt, saknar lagstöd usw) och populist, vilket en gång betecknade sanna radikaler som Eugene W. Debs. Därtill är Du belagd med munkavle. Du gör som Du vill och handlar som Du finner är möjligt, men Rune Lanestrand fann för gott att lämna partiet. Det kan också vara värt att ta ett snack med Bertil Torekull. Ta dettaför vad det är värt, jag har ju inte ens gått en meter i Dina skor!

Anders Dahlqvist sa...

Med sorg konstaterar jag centerpartiets (och socialdemokratins, men det är en annat, inte lika omfattande och inte riktigt lika snabbt, även om resultatet sedan länge manifesterat sig i total regeringsoduglighet) förfall. För inte länge sedan var Centern rikets näst största arbetarparti. Vad är det nu? Frågan är givetvis retorisk. Folkliga uppfattningar, som att man kanske skulle kontrollera att barn verkligen är barn och att grava försäkringsbedrägerier om minst 10 000 000 000 (jo, så många nollor blir det) kr/år borde beivras, får inte yttras utan repressalier. Du är nu. massmedialt både rasist (ett uttryck som med samtidens perversa semantik är lika urvattnat som expert, ensamkommande flyktingbarn, ordning och reda, olagligt, saknar lagstöd usw) och populist, vilket en gång betecknade sanna radikaler som Eugene W. Debs. Därtill är Du belagd med munkavle. Du gör som Du vill och handlar som Du finner är möjligt, men Rune Lanestrand fann för gott att lämna partiet. Det kan också vara värt att ta ett snack med Bertil Torekull. Ta dettaför vad det är värt, jag har ju inte ens gått en meter i Dina skor!

Marie vR sa...

Staffan, du har mina och oerhört många andras sympatier och stöd. Du är en av få, som både visar sunt förnuft, klokskap och personlig styrka. Ett föredöme för väldigt många, och ngn att se upp till!

Anonym sa...

Vad är det för fel på dig Staffan?? Hur har du kunnat arbeta så länge, för centern, med sina rabiata förslag? Jag tror att du och alla andra sansade människor inser att det vi gör nu är fel. Vi tar på oss ett tungt ok som vi inte kommer bli av med i första taget.

Anonym sa...

Kommentar från Anna:
Ja, det gör ont att bli illa behandlad och missförstådd på jobbet! Inte konstigt att du känner dig nere. Alla förstår. Kolla stödet du får av oss vanliga människor här!

Det enda parti jag röstat på i ett svenskt val, är Centern. (flyttade sen från landet). Men vid nästa val ska jag prioritera att rösta oavsett hur obekvämt det är). Min röst går till Sverigedemokraterna. De är ju idag, vad Centern var på 90-talet.

SD behöver ju folk som du, som kan vara riktigt skickliga och trovärdiga i landsorts- och jordbrukspolitiken! Inte kan du fortsätta vara en andrasorteringens centerpartist! SD är ju även ett mycket större parti (som växer), på jakt efter riktiga talanger. Allvarligt!?

Kommunistpartierna i gamla östeuropa bar sig åt på det här viset med funktionärer som inte hundraprocentigt höll partilinjen. Folk blev suspenderade, förödmjukades och drabbades i yrkeslivet. Så här kan du inte låta dig bli behandlad, av ett parti du jobbat för i massor av år.

Dags att inventera!!!

Herr Mister Doktor sa...

Detta försök att skapa ett "MP-lite" inom alliansen kommer aldrig att fungera. Postmodernistiska försök att angripa reella problem fungerar aldrig. Politik är svårt eftersom det handlar om att göra svåra val. Vi lever inte i en Bamsetidning där godheten aldrig har ett pris.

Uppenbarligen gör du rätt. Andra gör fel.

Anonym sa...

Staffan, liksom de flesta andra, inser du nog att den orsak som uppgetts för avstängningen bara är en förevändning. Du har begått ett i Sveriges offentlighet allvarligt socialt övertramp: Du har hyst fel åsikt. Straffet för det är utfrysning och avståndstagande. Att ett sådant straff inskränker folkvalda att representera sina väljare är allvarligt.

En sak MÅSTE du förstå: Det är Anders W Jonsson som har gjort bort sig. INTE du.

Håll huvet kallt ett tag, men OM du bestämmer dig för att byta parti, varför inte bli folkhjälte genom Direktdemokraterna?

Anonym sa...

Hej Staffan!

Du är väl en av de få i Centern med kärnkompetensen lantbrukare. Mina föräldrar var lantbrukare. Jag minns på 70-talet när jag följde med dem till Boarp utanför Båstad när det var Centermöte. Det var Johannes Antonsson som talade. Det var svenska flaggor och folkdräkt. Det var antisocialism och det var närsamhället. Det var det parti som stod för individen mot kollektivet.

Nu har Centern förläst sig på Ayn Rand och blivit neoliberaler. Man har ingen politik. Att var för "öppen invandring" är ingen politik. Det är som en tonårsförälder som tillåter allt. Det inger ingen respekt.

Jag åsåg med avsmak Johanna Jönssons flirt på arabiska. Vad f-n händer? Det här handlar inte om bildning. Jag är dubbelkandidat, jag har två examina från Lund och Uppsala. Jag är allmänbildad som sjutton, så argumentet att om man är invandringskritisk så är man en obildad lantis.

Nu tycker jag att du ska ta steget över till Sveriges enda socialkonservativa och sverigevänliga parti, SD. Du har då ryggen fri. Jönsson och Lööf kommer historien att dömma hårt.

PO på Bjäre

Stefan k sa...

På Centerns partistämma i september, bad du Staffan om ursäkt och lovade att inte föra fram dina åsikter i migrationsfrågor. Varför bad du om ursäkt?

Dina åsikter i denna känsliga fråga har ett stort stöd, garanterat också bland centerpolitiker och väljare.

Det är inte du som ska skämmas, det är din partiledning och det hoppas och tror jag det får tillfälle att göra.

Brinner du fortfarande för politik, bli politisk vilde eller byt parti, men stanna inte i centern...Det kommer att löna sig.

Anonym sa...

Det är Stureplanscentern som vill ha fri invandring som har förstört centerpartiet.
Därför bet grisen Fredrick Federley. Med illustration i Bohusläningen http://bohuslaningen.se/asikt/debattochinsandare/1.4457229-darfor-bet-grisen-fredrik-federley
Rune Lanestrand

Stig-Björn Ljunggren sa...

Oavsett vad man tycker i sakfrågan är det uppenbart att du som riksdagsledamot har rätt att uttala dig i vilka frågor som helst. Du är ansvarig inför väljarna, även om partiledningarna på sistone försökt införa ett system där ledamöterna avsäger sig denna frihet. Och nu har partiledningen i praktiken gett dig fritt fram att köra din egen linje. Se det som en licens att i denna fråga stå upp för vad du tycker är rätt och riktigt.

Sefast sa...

Läs noga igenom SDs tidigare partiprogram, och du kommer att finna att det överensstämmer bättre med hur centerns partiprogram var för 30-35 år sedan. Granska sedan ledande partipolitiker uttalanden.

Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt parti som inte blundar för problemen med invandringen (som föresten inte ens Ingvar Carlsson blundade för gm luciabeslutet 1989). Ta då istället mod till dig och gå över till SD, som redan vunnit över de flesta av centerns gamla kärnväljare. Du kan göra mer nytta där istället än att stödja det ultralibelara parti som centern förvandlats till. Där kan du fortsätta att hävda den svenska välfärdsmodellen och den gamla klassiska centerpolitiken!

Staffan Danielsson sa...

Tack för många kommentarer och ett rekord vad gäller visningar , nu nära 15.000. och tack för en hel del uppmuntrande tillrop. Jag får tips om Landsbygdspartiet och SD. Nej, jag är helhjärtad centerpartist och tycker att C ligger rätt i väldigt mycket nu och har en utmärkt partiledare. Och bra förslag för bättre integration och fler i arbete, lägre trösklar och enklare jobb mm. Men jag har ju kvar uppfattningen att ett litet land i EU inte kan ha betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder eftersom det ger en stark "pulleffekt" som blir ohanterlig vid de flyktingsströmmar vi nu ser. Jonas Rask tycker att jag borde talat med Johanna innan jag accepterade att delta i Aktuellt. Jovisst, så är ju tanken. Det är, tro mig, inte ofta Aktuellt ringer - i alla fall till mig - och jag kan och har synpunkter på den fråga som skulle diskuteras sedan 3-4 år. Jag var snabbt klar på att denna möjlighet vilka jag utnyttja och tackade ja. Jag hade sedan givetvis anmält detta till Johanna och pressavdelningen. Jag vet att Johanna hade rekommenderat mig att avstå, men också att jag anser att jag som enskild riksdagsledamot kan ha en annan uppfattning. Jag förstår inte dramatiken i att vara med och diskutera en sakfråga, givetvis hade jag tydligt markerat att jag diskuterade som enskild riksdagsledamot osv. Jag får givetvis nu tydligt anmäla i riksdagsgruppen att jag anser att den mening som säger anmäla ska tolkas som att talespersonen får reda på och ger synpunkter, inte har beslutanderätt över vad jag måste göra även om säkert råden följs i 95 % eller ler av fallen. Stefan Torstensson, jag minns väl hedersmannen och energiknippet Sven. Så trist att du drabbats av våldsbrott, vad jag förstår. Tack, Fredrik Larsson, för vänliga ord under lång tid kring samma jordbrukssektor! Tack också Stig-Björn Ljunggren, du slår huvudet på spiken. Precis där ligger knäckpunkter, utrymmet för att delta i samhällsdebatten som riksdagsledamot snävs alltmer in av partiledningar som gärna agerar som "kompanichefer" och vill se alla sina "soldater" marschera i takt med identiska budskap. jag är med på lagarbeta och att i första hand driva partilinjen, men tycker att utrymmet för att kunna diskutera som enskild riksdagsledamot måste återtas och förstärkas!

Unknown sa...

..

Unknown sa...

Hej Staffan
Vi är många som är förundrade över vad som hänt.
Detta går inte obemärkt förbi. I mitt län har vi en liknande händelse
som inte sköttes på rätt sätt av partiledningen.
En gång är ingen gång två gånger är en vana...

Anonym sa...

Ta det nu lugnt, och aabstrahera. Det är ju inte konstigare än att Centerpartiet genomgått det mest märkliga identitetsbyte i Skandinavisk politisk histoira. Hur de gick till är sas osannolikt. Centerna har alltid haft bägge fötterna på jorden och varit förankrade verklighet och vardag. Och så fick partiet fnatt, och drabbades av högmod. Stureplanscentern är det nog det mest skrattretande som uppfunnits.

Se aktionen som en hederbetygelse. Du har rätt, och kommer att få rätt, just nu är det bara så att att de som sitter och styr och ställer, som hela tiden varit vilse i pannkakan, också ser själva att de är vilse i pannkakan. Dvs när en illusion brister är det en bubbla och det börjar med självförnekelse. sedan tystnad, sedan våldsam attack, ngn stans måste ju smärtan riktas, av att veta om att alla andra vet, att centerpartiet är ute och cyklar i lingonskogen. Ska man vara elak, och det är nog humanistiskt i detta fall, så ligger det i farans riktning att att en liten grupp människor med underskott på självkänsla, gått på den där valsen från de policyprofessionella, om värdegrund och idéprogram, jösses, när frågan kom upp, man undrade ju lite om C blivit koko, och så tänkte man, nä, det går inte att vrida om kompassen på alla lokalföreningar, men det gick tydligen.

Sitt still, var iskall, och försök bara att le, och nynna lite, de där opportunisterna är sas för länge sedan ute ur stallet, och när nu vinden vänder, alltså tex i näringslivet eller bland intellektuella, så blir det panik, för har man skruvat in sig i en religiös tro, (idéprogrammet), som en sekt, så måste man agera som man gör, det luktar Jehovas lång väg. var stolt, räta på ryggen, de ger sig på förnuftet, och så blir destillerar de gradvis dårpippin, tills grunden rasar. Nä, gå ner till Nybroplan, studera Wallenberg-monumenet, fundera på vad konstverket symboliserar, och rekapitulera minnet om ett år, då kommer det vara en krypande krälande tystnad. Åt dårskap kan man inget göra, och att bli uppjagad av den, är att springa de inadekvatas och oegentligas ärenden. Uteslutningen handlar om skam, den mest outhärdliga känsla människan begåvats med, och läs om Mäsaren och Margarita, om människans största synd. Stort grattis. S.W

Anonym sa...

För övrigt är Federlays transitiva alterego Ursula, den lilla björnhonan. Vad glad istllet, att få ha varit med om postmodernismens upplösning, och av att få vara med om att springa i luften på övertid, med hjälp av idéer och villfarelser, som sas kunnat slå rot i Svensk politik, som var helt förryckta för 20 år sedan. det gick fort för de gränslösa, och så fick de dans några somrar. Om 30-40 år, när vi vilar i tryggt i myllan, så kommer alla att klia sig i huvudet, vad var det för dårskap som tippade omkull samhället, och så drar man paralleller, och ingen kommer kunna förklara vad som hände, när identitetsvänstern och nyliberalerna tog över "berättelsen" om Sverige, problemet vara bara att det just var en berättelse, och det är bara att se fram mot centerpartiets förestående radikalisering, i vart fall håller vi tummarna, för ju fler dårpippibeslut. Centerpartiets omvandling slås nog bara av Arla, hur i helvete gicck det till att Arla blev en "världsmraknadsaktör", ledningen styr medvetet genom att trycka ner priset, det är helt marknadsavdelningen som styr, och det finns bara ett sätt att rädda det som är kvar, att börja om från början, och bryta monopolet, tyvärr har centerpartiet tagits över av just dessa cyniska marknadsaktörer, och det finns absolut ingen i Bryssel som bryr sig om lokala samhällen, nä, den där dårpippin är driven av ngt slags komplex i kombination med grandiositet. Vinden kommer kantra mer, och vi får väl skapa en fan-club, och hålla tummarna för att det går riktigt rejält duktigt dåligt för C 2018. det som ger hopp, heter verklighet och förnuft. S.W

Anonym sa...

Det är så dåligt klimat i Sverige att du måste utgå att alla är din fiende på en skola, arbetsplats och i ett politiskt parti, även om du har varit där ett tag. Även om man är en gammal medlem så kan du anses som illojal om du är klassad som en outsider, en udda typ. Allt som inte är förutsägbart och förprogrammerat eller sticker ut som udda är ett hot mot flocken, det kan ju vara farligt! Ett arv ifrån när vi var beroende av det invanda, trygga och välbeprövade metoderna för att få tak över huvudet och mat för dagen, när det var jägarsamhälle och människan bodde i grottor. Längre än så har inte mänskligheten utvecklats......

Man With No Name sa...

Skämtpartiet slår till igen. Vad har centern för berättigande numera? Man har svikit sina egna hjärtefrågor en efter en, partiet är varken landsbygd, kärnkraftsmotstånd eller liberalt längre utan bara förvirrat.
Kliv av.

Anonym sa...

Nu bara Centern kvar som inte vill ha gränskontroller.

Citat Annie twitter "Förundrad över det tragiska faktum att samtliga riksdagspartier utom C säger ja till gränskontroll och därmed nej till EU:s fria rörlighet."

Alltså nu bara Centern kvar som vill förstöra Sverige på fem år vilket blir verklighet om senaste månadernas asylinvandring fortsätter. Dvs halv miljon flyktingar per år plus anhöriginvandringen som följer på det.

Stefan Andersson sa...

Aj... piskan viner i gamla bondeförbundet...

Bernt Gustafson sa...

Centern (i likhet med flera andra partier) styrs idag av ett alltför stort antal unga, oerfarna, egofixerade och högljudda individer, som tror att de kan och vet allt. Det resulterar i flera fall i en naiv och orealistisk politik. Dessa ungdomar har svårt att se konsekvenserna av politiken på sikt och saknar förmågan att ta ansvar för Sverige. När erfarna och realistiska politiker, som Staffan Danielsson, kommer in i bilden gäller det att med alla medel bekämpa dessa. Erfarenhet och realism är ju mossigt och inte trendigt.

Stå på dig Staffan! Det behövs många flera erfarna och realistiska politiker!

Bernt Gustafson

Maria sa...

Tycker det är fint av dig att stötta ett totalitärt beteende som frångår både våra grundlagar, centerpartiets värderingar samt själva poängen med att ha personval. Jag kommer ha full förståelse för att centern åker ur riksdagen och människor röstar SD istället. Ska man ändå rösta på ett parti som inte tror på en demokratisk grundtanke så kan man ju rösta SD eller V så får man iaf ett parti som står för sina åsikter och inte är kappvändare.

Unknown sa...

Acceptera inte att att partiet behandlar dig som skit.

Det är din rättighet, och din skyldighet mot alla dem som har röstat specifikt på dig, att du verkligen säger vad du anser.

Anonym sa...

"Riksdagsledamoten Staffan Danielsson, Centerpartiet, har haft rätt i sina hittills gjorda bedömningar och det mesta talar för att ledamoten även kommer att få se resterande av sina föreslagna åtgärder genomförda i dagens flyktingsituation."
http://ledarsidorna.se/2015/11/ful-ful-ful/


Snart bara centerpartister, vänsterextremister, DN och corren kvar. Resterande har gjort en 180, inte snyggt det heller.

Anonym sa...

När skönheten kom till byn miste alla förståndet...

Anonym sa...

Staffan, du är en för logisk och pragmatisk politiker för att passa in i det "nya" Centern. Ditt parti representerar inte längre skattebetalarna utan ledningen består av "broilers" som inte är gamla nog att förstå detta lands historia - hur stora delar 30-talisterna växte upp i fattigdom, hur de gamla socialdemokraterna tillsammans med folket byggde upp ett välfärdsland - där folket kände trygghet och var villig att betala skatt för den som var svag eller tillfälligt behövde stöd.
Er nuvarande politik och ídé program skrämmer mig - Jag är 60-talist och kommer ihåg vad centern stod för tidigare.

Anonym sa...

ETT LITET MEDDELANDE FÖR ATT BELYSA MOBBNING OCH STÖTTA DE UTSATTA:

Våren 2011 sade en 61-årig kvinna upp sig från sitt jobb på Prevent i Stockholm där hon arbetat i hela sitt liv för att Jessica Nilsson Frisk, en tjej född 1981 som ändå bara arbetade där i några år, tillsammans med sina kollegor hade hjälpt en utomstående, dömd kriminell narkoman att förtala och mobba kvinnans jämnårige son där på en oerhörd nivå bakom ryggen på henne under flera års tid. Bägge hade varit jättesnälla mot henne själva. Sonen hade precis önskat henne God Jul när allt uppdagades. När detta framkom, ljög Jessica även och påstod sig ha blivit hotad av sonen. Den nya VD:n sen endast två år, Maria Schönefeld, och även Jessicas egen chef Mats Quist, hjälpte gruppen sprida förtalet ytterligare när det hela slutligen framkom. De ljög sen ända till slutet när facket kom in för att hjälpa kvinnan. VD:n försökte t.o.m. lägga hela skulden på sonen för att ingen skulle få veta sanningen om mobbningen.

Den äldre kvinnan mådde så fruktansvärt av detta att hon först blev sjukskriven och sen sade upp sig. Hon hade då arbetat där i 41 års tid - ända sen hon var 19 år gammal, varit anställd längst av alla och hade bara fyra år kvar tills pensionen. Sonen var lätt förståndshandikappad, hade blivit mobbad hela sitt liv och mådde redan väldigt dåligt, det visste alla. Moderns jobb var det enda och sista ställe där han inte hade upplevt att folk var elaka mot honom och alltid hade känt sig trygg. Han hade hälsat på där ända sen han var liten.

Jessica själv stod helt utanför hela tiden. Var inte ens med på ett möte. Hon bad inte ens om ursäkt när kvinnan berättade hur fruktansvärt hon mått av hennes förtal och att det var det absolut värsta hon varit med om i sitt liv och den värsta mobbning sonen utsatts för.

Den då 50-årige narkomanen, som tidigare arbetat där som vaktmästare och som andra anställda visste brukade droger även på arbetstid, vägrade den nya VD:n veta något om med motiveringen att hon varken träffat honom eller ens visste vem han var. Han fortsatte därför besöka jobbet drogpåverkad även långt efter att kvinnan sagt upp sig och var lika välkommen fortfarande. Han är dömd och finns med i Lexbase.se. Prevent jobbar just för att skapa en bättre arbetsmiljö, få ned olycksfall och motverka mobbning. Nu drivs det av en ledning som hjälper utomstående kriminella narkomaner att förtala de anställdas barn.

Uppmanar alla som tar avstånd från mobbning och maktmissbruk mot de redan svaga och utsatta, att ta avstånd från www.prevent.se och dess ledning!

alenna alison sa...

Jag känner mig så välsignad igen i mitt äktenskap efter att doktor ODUMODU tog tillbaka min man som skilde sig åt mig under ett bra år. Är ALENNA med namn från RUMÄNIEN. Trots att jag har munnar över hela kroppen, kommer det inte räcka för att tacka doktor ODUMODU för hans hjälp i mitt liv. Min man separerade med mig i ett år och har varit i smärtor och ångest utan honom. Så jag sökte hjälp överallt men ingenting fungerade inte förrän jag menade doktor ODUMODU. Jag förklarade min situation för honom och han lovade att min man kommer tillbaka till mig inom 48 timmar så långt att mitt hjärta fortfarande slår till honom. Jag trodde på honom och han förberedde en stavning för mig och min man ringde mig exakt när doktor ODUMODU sa. Han bad och sa att han behöver mig tillbaka och nu lever vi lyckligt igen för de senaste 9 månaderna. Alla där ute läser min artikel som behöver hjälp ska kontakta honom ... Email: drodumodusolutions@gmail.com