fredag, oktober 23, 2015

Migrationsuppgörelsen - Rätt riktning, mer kommer att behövas.

Jag har i flera år diskuterat migrationsfrågor och haft uppfattningen att Sverige måste anpassa sina mer generösa asylregler i EU-riktning. För detta har jag fått utstå mycken kritik i höga tonlägen och där hemska epitet ibland har klistrats på mig.

Med dagens stora flyktingströmmar har det blivit uppenbart att Sverige måste vidta många åtgärder, däribland de jag föreslagit. 

Min bedömning av dagens situation med stort inflöde i landet av asylsökande och ekonomiska migranter är att den är allvarlig, med dålig yttre och inre gränskontroll och med mycket stora ekonomiska och andra utmaningar vad gäller mottagande, bostäder, utbildning, jobb osv.

Idag har 6 av riksdagens partier överenskommit om en rad åtgärder för bättre integration och fler jobb och snabbare utbildning mm, samt även åtgärder vad gäller asylregler och anhöriginvandring.

Detta är en helt nödvändig migrationsuppgörelse (MU) som jag välkomnar. Jag är glad över att Centerpartiet deltar i MU och har gjort stora avtryck för bättre integration och fler jobb och snabbare asylhantering och mer kommunstöd och utökat RUT mm!

Vad gäller uppehållstillstånd och anhöriginvandring innebär uppgörelsen steg i EU-riktning, men fortfarande torde Sverige ha betydligt mer generösa regler. Eftersom därtill väldigt många som fått avslag ändå kommer att stanna i Sverige och ansöka om asyl igen är frågan vilken effekt uppgörelsen kommer att få.

Jag är övertygad om att denna uppgörelse är otillräcklig och att det inom rätt kort kommer att behövas ytterligare radikala åtgärder av olika slag, sannolikt i formen av fler överenskommelser som denna. Vi får se.

Vad gäller de 4 att-satser från Östergötland som Centerstämman med bedövande enighet avslog så ingår 3 av dem till stora delar i MU, liksom även att Sverige ska driva på för fler lagliga vägar in till EU. Vår kritik mot C-linjen att Sverige ensamma ska bevilja asyl på sina ambassader har också fått gehör, detta ingår inte i MU.

Tillagt 4 nov: Här blogginlägg i frågan om ålderskontroll av barn under 18 som kan faktiskt vara betydligt äldre. Jag skrev redan i april 1012 om denna fråga på DN-Debatt.

Några tidningskommentarer, här K-G Bergström och Anna Dahlberg i Expressen, och som motvikt Politism (vänster) och Dagens Arena.
Jag länkar också till några oftast utmärkta ledarskribenter, liksom Bergström och Dahlberg, till, Alice Teodorescu i Göteborgsposten och Lena Mellin i Aftonbladet.

3 kommentarer:

Roger Svensson sa...

Det finns ingen anledning att tro att den här uppgörelsen kommer ha någon som helst effekt. Det riktigt stora problemet är ju att Sverige nu tar in stora mängder människor som för all framtid måste försörjas av välfärdssystemen, samtidigt som en växande andel av den inhemska befolkningen också kommer att bli beroende av dessa. Merparten av migranterna kommer aldrig att uppnå egenförsörjning och få en chans att bygga sig en ny framtid. Den infödda befolkningen å andra sidan kommer att få se en kraftigt ökande arbetslöshet samt stora skattehöjningar och totalt urholkad välfärd då alla samhällets resurser måste dammsugas för att kunna bekosta uppehället för en aldrig sinande ström av migranter. Denna utveckling kommer oundvikligen leda till i det närmaste ohanterbara spänningar och konflikter i samhället…

Det hela bottnar i det faktum att migranterna, och stora delar av den infödda befolkningen, aldrig kommer behövas på framtidens arbetsmarknad. Inom en 20-års period beräknar Stiftelsen för Strategisk Forskning att 50% av de arbetsuppgifter i Sverige som nu utförs av människor att vara automatiserade (t.ex. visar prognoser att postväsendet kan gå från mer än 44 000 till ca 2 000 anställda på några års sikt och Telia kan gå från 10 000 till ca 1 000 anställda i Sverige). Det handlar om ca 2,5 miljoner arbetstillfällen som kommer försvinna, samtidigt som politiker pratar om att skapa 350 000 nya jobb! Den industriella utveckling som hade stort arbetskraftsbehov och möjliggjorde uppbyggandet av generösa välfärdssystem är nu definitivt över, ur ett historiskt perspektiv var denna period faktiskt en anomalitet. Inför denna nya verklighet står dagens politiker handfallna och försöker desperat använda gårdagens verktyg och en politik som antingen är totalt verkningslösa eller till och med förvärrar problemen. Vare sig arbetslinje eller arbetarrörelse är ju relevanta i den framtid där allt färre kommer kunna försörja sig på lönearbete.

Anonym sa...

Det vi idag ser är till stora delar skapat av våra egna politiker från dagens regering men också från alliansregeringen. Att tro och hoppas att de som till stora delar försatt Sverige denna extrema situation också ska kunna ta oss ur den, är nog att hoppas på för mycket. Att tro att detaljer som utökat rut eller tvingande av kommuner till att ta emot människor ska ge mer än ett brus på ytan visar hur långt från verkligheten man hamnat. För bara några månader så hävdades av alla utom sd att det kan komma hur många nya människor som helst, det är inga problem utan bara en vinst. Jojo, vi ser det i Malmö, Södertälje och Botkyrka och massa andra platser.

Att du Staffan har en mer realistisk syn hjälper inte när man omger och stödjer ett parti som verkligen kör Sverige mot oroligheter.

Självklart ska vi hjälpa människor, men inte genom att gå under som nation själva, utan i närområdet med pengar, mat och säkerhet i form av militär.

Mvh orolig småbarnspappa

Anonym sa...

Sverige, som av utlandet tidigare har associerats med ett fint och tryggt land, håller på att få en helt annan innebörd. Det kommer kanske som ett chock för vissa svenska politiker, men Sverige uppfattas i mer upplysta, högutbildade, utländska kretsar som ett kriminellt, polariserat, sönderfallande samhälle.

Förklaringen till denna förändrade syn på Sverige går att finna i spåren efter massinvandringspolitiken, enligt nedan.

Sverige har på senare tid haft en ”mass immigration” enligt ”The Economist”, varvid antalet och andelen utrikesfödda har ökat relativt kraftigt i ett europeiskt perspektiv.

Utrikesfödda jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar enligt BRÅ 2005:17 har följande överrisker för följande polisanmälda brott:
* Våldtäkt 5,0
* Mord 4,2
* Rån 4,1
* Sexuellt våld 3,2
* Misshandel 3,0
* Brott mot narkotikalagstiftningen 2,0

Då antalet och andelen av utrikesfödda ökar i Sverige, till följd av massinvandring, kan man anta att dessa polisanmälda brott, som har bäring på den sociala oron i det svenska samhället, också ökar.

Antagandet stöds också av en lista över brottsfrekvenserna (polisanmälda brott per 100000 invånare) för olika länder år 2003 – 2013 från United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). För Sveriges del fås följande resultat med en europeisk rangordning:

Brottsfrekvens 2003 respektive 2013:
Assault_____ 728,9_____ 839,8_____ högst i Europa
Theft_____ 4351,4_____ 4002,0_____ högst i Europa
Robbery_____ 95,9_____ 87,4_____ 7:e högst i Europa
Burglary_____ 1372,2_____ 892,8_____ 5:e högst i Europa
Domestic burglary__543,6___ 424,8_____ 4:e högst i Europa
Motor vehicle theft__751,5__ 289,7_____ 2:a högst i Europa
Total Sexual violence__113,5__ 190,0_____ högst i Europa
Rape_____ 25,0_____ 58,9_____ högst i Europa
Homicide_____ 1,1_____ 0,9_____ har ej rangordnat

Brottsfrekvens 2005 respektive 2013:
Theft of Private cars__349,8___ 115,1_____ 3:e högst i Europa
Sexual Offences Against Children__173,2___ 420,4_____ 2:a högst i Europa

Mellan 2003 och 2008 ökade brottsfrekvensen för narkotikarelaterade brott med 78 % och var högst i EU.

UNODC anger också att andelen utländska medborgare på fängelserna var 2003 21,6 % och 2013 32,4 %:

Slutsats:
Sverige har uppenbarligen Europas och EU:s högsta brottsfrekvens för brott, som har bäring på den sociala oron i samhället, som också präglar bilden av Sverige 2.0. Den sociala oron kommer troligen öka än mer då massinvandringen fortsätter.
https://data.unodc.org/?lf=1&lng=en#state:35