söndag, september 13, 2015

Uppsummering inför centerstämman om asylregler

Östgötacentern motionerar till centerstämman om att Sverige ska driva på övriga EU-länder i att öppna legala vägar in i EU, t ex via ländernas ambassader, samt att regler för PUT och anhöriginvandring ska bli mer generösa i alla EU-länder.

Däremot ifrågasätter vi om Sverige ensidigt kan gå före på dessa områden, eftersom andelen asylsökande till EU som väljer Sverige då blir mycket hög.

Stämman 2013 ansåg då, liksom partistyrelsen inför stämman i år, att Sverige ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. Det är en extremt radikal ståndpunkt.

Inte ens Miljöpartiet anser numera att det är realistiskt, Åsa Romson tror inte ens att EUs länder gemensamt kan öppna sina ambassader (eller ta bort flygbolagens transportörsansvar).
Justitieminister Morgan Johansson anser förslaget ohållbart. Inte heller Jan Egeland, chef för Norges flyktingbistånd i mellersta östern, anser detta realistiskt.
Centerpartiets styrelse anser i sitt yttrande till stämman att det finns goda skäl för att Sverige öppnar sina ambassader för asylsökande. Jag hoppas att stämman istället beslutar enligt östgötamotionen.

Vad gäller vårt förslag om en bättre ålderskontroll av asylsökande när migrationsverket bedömer att ålders kan vara betydligt över 18 år så har Migrationsverket redan agerat i den riktningen. Partistyrelsen anser att kontroll behövs och ska ske rättssäkert och korrekt.

Den viktigaste faktorn när asylsökande från Syrien väljer Sverige är att endast Sverige av EUs länder ger Permanent Uppehållstillstånd och därmed medborgarskap vid asylprövningen. Det uppgav en expert som undersökt frågan i många intervjuer med asylsökande, i Studio ett i veckan. Jag delar den uppfattningen. Morgan Johansson menade i interpellationsdebatt förra veckan att detta inte var orsaken, utan att hela världen vet att Sverige är bäst land för barn att växa upp i...Visst söker många asyl i Sverige för att Sverige är ett rikt land med god social trygghet samt att många har släkt och vänner i Sverige. Men våra mer generösa asylregler har naturligtvis också en stor betydelse.

Om Sverige behåller dessa regler i ett läge när flyktingströmmen till EU kraftigt ökar, och när övriga EU-länder inte alls anpassar sina regler i vår riktning, så kommer andelen flyktingar som väljer Sverige att fortsatt ligga mycket högt. Om Sverige uthålligt klarar detta vad gäller mottagande, bostäder, integration och jobb så är ju allt OK. Om vi däremot klarar det dåligt är det mycket bekymmersamt.

Bedömningen av hur bra Sverige kan klara ett växande antal asylsökande till Sverige bör därför ha betydelse för hur långt före övriga EU-länder våra asylregler kan ligga.

5 kommentarer:

Martin sa...

En politiker i en representativ demokrati skall värna intresset hos medborgarna i den valkrets politikern representerar. Det här verkar C helt och hållet ha glömt bort. Vem behöver sådana politiker?

Ann Helena Rudberg sa...

Det känns som om det redan är för sent. Politikerna ligger så långt efter flyktingar och mottagande. Det är bara att vänta på att det brakar ordentligt. Statsministern uppför sig redan som en mindre diktator. Han har ju fått grönt ljus i förväg och ansåg sig bara behöva informera de andra partierna (utom sd förstås som inte finns i hans värld) om vad han tänkte göra. Kallades dock för "överläggningar".

Anonym sa...

Om inte Sverige får en realistisk asylpolitik kommer opinionssiffrorna för Putinkramarna i sverigedemokraterna att fortsätta rusa och Sverige blir omöjligt att regera.

Stefan k sa...

Staffan.
Jag ser dig som en av få trovärdiga Centerpartister i frågor som exempelvis migration. Du har flera gånger varit kritisk mot det asylkaos vi ser, de problem och kostnader som detta medfört och fortsätter medföra.
Din partikollega Alireza Akhondi från Stockholms län befinner sig nu i Belgrad för att hjälpa tusentals flyktingar som befinner sig där och alla han möter säger sig vilja till Sverige (varför alltid Sverige?).
Akhondi berättar i Nuri Kinos (SvD) reportage att Sverige utan problem kan ta emot 500 000 flyktingar per år och att vi som "rikt" land har råd.

Håller du med eller finns det motsättningar inom Centerpartiet, det parti jag röstade på i mina två första val?

Anonym sa...

Har vi demokrati??