måndag, augusti 31, 2015

Modigt och rätt av Annie Lööf m fl om Nato!

Partiledare Annie Lööf samt våra utrikes- och försvarspolitiska talespersoner Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström skriver på SvD Brännpunkt att Sverige bör gå med i Nato!

Jag har som försvarspolitisk talesperson under 8 år brottats med frågan om Sveriges säkerhet och jag skriver under på varje ord i deras artikel!

Starkt och modigt och rätt av Centerpartiets styrelse!

Det finns en del andra goda argument, t ex de alltmer komplexa och dyra vapensystemen, som gör att Sveriges säkerhet blir alltmer bräcklig om vi inte militärt samarbetar mycket nära med andra länder. EU-medlemskapet räcker inte, EUs försvarsorganisation är i praktiken Nato och Sveriges, Finlands, Nordens och de baltiska ländernas säkerhet förstärks kraftfullt om Sverige, och förhoppningsvis Finland, går med.

Först under ett gemensamt Natoparaply kan det Nordiska militära samarbetet kraftfullt utvecklas, vilket är nödvändigt!

Här, och här, och här, några länkar till några av de blogginlägg där jag öppnat för vikten av att Sverige analyserar och överväger Natomedlemskap.

Alliansfriheten då? Ingen skugga över den men nu är det 2015 och Ryssland är oberäkneligt, att då förlita sig på samma alliansfrihet som på 1900-talet är att gambla med Sverige, Nordens och de baltiska ländernas säkerhet.

Försvarsminister Peter Hultqvist och S är lamslagna i Natofrågan genom inbördes oenighet, därför försöker han igår i DN att öppna en alternativ linje där Sverige istället bilateralt samarbetar allt närmare USA. Det visar på kraften i att något måste hända.

Men att Sverige och USA som jämbördiga parter skulle öka sitt samarbete men utan att Sverige är med i Nato, det är plan B eller C.

Huvudspåret är precis det som det öppna och modiga och (social)liberala Centerpartiet nu banar vägen för genom ett förhoppningsvis beslut med bred majoritet på partistämman i september!
 

6 kommentarer:

Martin sa...

En politiker som med vett och vilja bjuder in utländsk ockupation är en Quisling och en förrädare. Skam över Lööf, Danielsson och Centern.

Pllay sa...

Att ansluta Sverige till NATO är att ytterligare spetsa till situationen i Europa.
Vår säkerhet är absolut bäst betjänt av en fortsatt neutralitet, med ett politiskt/militärt stort avstånd till USA/NATO.
En Nordisk försvarsunion skulle ytterligare förstärka vårt försvar och troligen göra detta hörn av världen till ett av de militärt sett säkraste på jorden.
Ryssland är och kommer förbli en stormakt i direkt närhet av Sverige, landet är ca 45 ggr större än Sverige och rikt på råvaror av alla de slag, är starkt nationalistiskt med en rik historia och mycket dåliga erfarenheter av europeisk krigföring.
Att så klart ställa sig fientlig till en nära granne som ett Natomedlemskap innebär är på alla sätt dålig politik.
Vi kan agera självständigt och med respekt om vi gör detta från en position som icke-hotande nation, att ingå i samarbete med Nato är på alla sätt att öka spänningen i Europa.
Rysslands enda orsak att se Sverige som en krigsskådeplats är om de uppfattar landet som hotfullt, ett Natomedlemsskap är näst intill en krigsförklaring.
Den politik som USA i dag för gentemot Ryssland är en uptrappning av spänningen i avsikt att få tillstånd ett nytt Europeiskt storkrig under Natos ledning med Ryssland som offer.
Sverige skall hålla sig utanför sådan smutsig politik både nu och i framtiden.

Staffan Danielsson sa...

Jag har diskuterat Sveriges säkerhet i många debattartiklar och debattrådar här. Jag stöder helt den modiga och verklighetsförankrade uppfattningen som ledande Centerpartister här ger uttryck för.
Sveriges säkerhet är allvar och ingen lek. Så mycket talar för att Sveriges, och Nordens , och baltländernas, säkerhet bäst främjas genom ett mycket starkare nordiskt försvarssamarbete inom ramen för Nato!
Nu vill försvarsministern istället öka det bilaterala samarbete med USA istället, i sin desperation över att S är splittrade i Natofrågan.
Alliansfrihet, vilket V, MP och SD vill, innebär idag att gambla med Sveriges säkerhet.

Martin sa...

Varför vill NATO ha med sverige? Sverige saknar, tack vare borgarnas extremt ansvarslösa styre, nästintill försvar. På vilket sätt gynnar det en försvarsallians säkerhet att ta på sig att försvara en massa territorium men inte få någon mer försvarsförmåga?

Svaret är uppenbart. Washington vill ha med sverige i offensivt syfte, för att använda sveriges territorium att hota Ryska Federationen ifrån. Centerns och alliansens agerande är rena rama förräderiet. Jag vet inte om ledarna för partierna är köpta, utpressade eller bara dumma i huvudet. Men de går i Washingtons ledband och tjänar Washingtons globalistiska maktambitioner. De tjänar INTE svenskarnas säkerhet. De quislingarna.

Neutralitetspolitiken berodde just på att sverige är beläget mellan två maktblock. Om sverige går med i det ena maktblocket så garanterar sverige sig självt att bli en krigszon i fall av konflikt. Alltså beväpnade sig sverige tillräckligt mycket för att krigsplanerarna i NATO och Warzavapakten skulle finna det fördelaktigare att förlägga krig till andra platser än skandinavien. Detta har nu upphävts av förrädarna i alliansen som har avvecklat sveriges försvar. Och som nu då alltså tänker bjuda in det ena maktblocket för att militarisera sverige och därmed garantera att kärnvapen riktas mot oss som bor här. Men vad bryr sig såna här Washington lakejer om det? De roffar åt sig tillräckligt mycket pengar för att kunna flytta någon annanstans när det smäller. Precis som washington. Vad bryr de sig om att de hetsar fram konflikter i Europa?

Danielssons hyckleri och förräderi fyller mig verkligen med avsky. Fy för den lede och så har den skurken mage att rida på höga hästar. Ni i alliansen hade skämts ögonen ur er, om ni nu inte var de psykopatiska skamlösa quislingar som ni är.

Anonym sa...

Finns nog tyvärr inget alternativ för oss än att gå med i NATO, den geopolitiska stituationen har förändrats... Ryssland anser att man behöver fler hamnar mot Östersjön och Atlanten för att öka exporten av råvaror... Förlusten av de baltiska hamnarna vill man kompensera med de långt fler svenska. Dessutom blir Östersjön ryskt innanhav och anflygningstiderna till NATO-länder minst sagt korta. Ryssland kan sätta en helt annan press på EU från fd svenska flygbaser i södra Sverige.

Anonym sa...

Sedan 1945 har det startats 248 krig runt om i världen. 201 av dem har USA startat. Varför ska vi alliera oss med dem då?