lördag, juni 13, 2015

Heder åt Miljöpartiet! Vill utreda aktiv dödshjälp!

Jag har arbetat för individens frihet att vid svåra lidanden i livets slutskede ha rätten att besluta om självvald död lite i förtid, enligt stränga regelverk. Detta måste utredas, vilket den statliga medicinsk-etiska kommitten har föreslagit. Individens frihet står mot Statens makt att allt bestämma för individens räkning.

Jag har motionerat och lagt interpellationer i riksdagen och skrivit debattartiklar. jag har inte än fått med mig vare sig mitt eget parti eller riksdagen. Men vi hade en bra debatt på Östgötacenterns distriktsstämma i april, och en jämn omröstning, tyvärr förlust men ett stort kliv framåt, frågan lever!

Och just nu mentometerröstade Miljöpartiets kongress med liten men klar majoritet för att Miljöpartiet vill utreda aktiv dödshjälp!

Heder år Miljöpartiet som i denna fråga har modet att tydliggöra den folkmajoritet som enligt alla opinionsundersökningar vill detta!

2 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Jag tycker att ni som förespråkar aktiv dödshjälp inte är riktigt funtade. Det säger jag dagen efter att jag har gravsatt min sambo som dog i cancer 57 år gammal. Han fick en alldeles ypperlig vård och dog kämpande mot den svåra sjukdomen, med den hjälp som är tillgänglig. Det finns redan nu all smärtlindring, som tänkas kan och detta påskyndar naturligtvis en svårt sjuk människas död. Så var det med min pappa, som dog 2004. Vi hann inte ens ta farväl av honom för han fick så mycket morfin för att inte ha ont när hans kropp var slut vid 87 års ålder. Meningen med livet är att leva det, inte att förkorta det.

Kapitalist sa...

Är motivet att minska koldioxidutsläppen?