fredag, april 17, 2015

Klart besked om centerstämmoprotokollet, Staffan hade rätt

Jag la ut detta blogginlägg i förmiddags, sedan uppgifter framkommit att det finns flera stämmoprotokoll på nätet om Centerpartiets beslut i frågan om att Sverige ska bevilja asyl på sina ambassader.

Jag lade också ut det på det debattforum på Facebook med nära 1.800 medlemmar som jag modererar; Politisk Centerdebatt - öppet för alla på socialliberal grund.

Jag är glad att Centerpartiets Organisationschef Thomas Lind snabbt kollat upp och i en kommentar på Politisk Centerdebatt givit detta entydiga klara besked:

"Thomas Lind Justerade protokollet (protokollet för hela partistämman, samtliga beslut) är rätt (bifall till kommitténs förslag). Det utlagda dokumentet (protokoll för just denna stämmokommitté) är fel (bifall till PS förslag) men heller inte justerat. Vi kollade upp detta så snart tveksamheter påtalades. I morse fick vi veta att ytterligare en länk till felaktigt protokoll finns på webben. Även den ska bort."

Facit är alltså detta, efter den turbulens som uppstått efter debatten i lördags på Östergötlands distriktsstämma.

* Den minnesbild jag och flera östgötaombud på centerstämman 2013 hade angående stämmans beslut 2013 i denna fråga stämde till 100 %.

* Det stämmoprotokoll som 2 partistyrelseledamöter citerade på distriktsstämman och hävdade var korrekt var ett falsarium.

* Hur detta protokoll skrivits ut och lagts ut på nätet är oklart, men det är nu av akademisk karaktär eftersom vi vet att det är osant och att det nu tas bort.

* Det är trist att vi som var på stämman och på nära håll följde stämmokommittér och stämmobeslut i denna på stämman centrala fråga hade olika minnesbilder och uppfattningar om vilket stämmobeslut som beslutades, men så kan det bli. Bra att det nu är utklarat, och mot den bakgrunden, att stämmobeslutet var lika radikalt som jag mindes det, är jag glad över att östgötastämman med bred majoritet beslutade att vilja ändra det beslutet. 

Inga kommentarer: