tisdag, april 14, 2015

Efterspel om vad 2013 års centerstämmas asylbeslut säger

Folkbladet skriver om ÖG-C-distriktsstämmans beslut.

Jag gladde mig i detta blogginlägg igår åt att Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland i lördags ställde sig bakom min motions 4 att-satser för att närma svenska asylregelverk i EU-riktning. De två sista att-satserna var vi brett överens om men de 2 första blev det en het diskussion kring där bl a Muharrem Demirok och Lena Ek starkt argumenterade för att partistämmobeslutet från 2013 att "Centerpartiet vill verka för att att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands" inte gällde eftersom beslutet endast innebar att detta skulle prövas.

Jag upprördes eftersom jag ju så väl mindes att stämmokommittén skärpte partistyrelsens skrivningar från att "pröva möjligheten att söka asyl på ambassader" till att "verka för att att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands".

Så här lyder de 2 att-satser som 28 voterade emot i lördags med Muharrem och Lena i spetsen, medan 59 röstade för:

* Sverige ska inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder.
*  Sverige ska i likhet med övriga EU-länder ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder.

Jag trodde i hettan på stämman att stämmoprotokollet felaktigt redovisade partistyrelsens förslag till beslut, som ju skärptes av stämmokommittén. Och jag uttryckte bestörtning över att ledande partistyrelseledamöter hävdade att den skärpning som skedde i kommittén inte hade skett.

Nu har jag fått tag på partistämmans beslut. Muharrem och Lena har rätt i att att-satsen som stämman beslutade lyder; "att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader utomlands".
Jag tar tillbaka vad jag sa och har skrivit att stämmoprotokollet inte korrekt återger stämmans beslut. Det gör att vi kan lämna den debatten.

Däremot så syftar att-satsen på den stämmotext som föregår den i stämmobeslutet. Och den texten är entydig i vad Centerpartiets linje är om att söka asyl på ambassader, och det var i den texten som stämmokommittén och sedan stämman skärpte partistyrelsens skrivning att "pröva möjligheter för" till att "Centerpartiet vill verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands". Det är en entydig avsiktsförklaring.

OK, Muharrem och Lena läste upp stämmans korrekta att-sats medan jag korrekt i min motion återgav vad stämmobeslutet innebar, dvs vad prövningen skulle resultera i.

Den första att-sats i min motion som Muharrem och Lena m fl argumenterade emot säger att Sverige ska inte ensidigt gå före övriga EU-länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader, utan detta ska i så fall ske tillsammans med övriga EU-länder. Jag tycker det är mycket trist att vi inte kunde enas om denna mycket rimliga hållning.

Det som Muharrem och Lena och de övriga 26 alltså vill är att 2013 års stämmobeslut står fast, nämligen att att "Centerpartiet vill pröva möjligheten" att utländska medborgare i stor skala ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands, även om inget annat EU-land gör sammalunda. Att i ett läge när redan Sverige ger asyl åt över 20 % av de som får asyl i något EU-land också öppna upp för och ge hopp till miljoner flyktingar att Sverige kan komma att bevilja asyl på sina ambassader är enligt min mening inte ansvarsfullt och realistiskt. Därför hoppas jag att partistämman i september ändrar gällande stämmobeslut till det som Östgötacentern nu står bakom, och som ju också innebär att denna väg istället bör öppnas tillsammans med övriga EU-länder.

Vi hade också en diskussion kring den andra att-satsen, som jag menar egentligen beskriver gällande svenska regelverk, dvs att temporära uppehållstillstånd är huvudregeln och att migrationsverket beslutat ersätta den med permanenta uppehållstillstånd för alla från Syrien och Eritrea, som enda EU-land. Mot detta hävdades att det är permanenta uppehållstillstånd som är huvudregeln. Jag har inte den uppfattningen, men det får redas ut fram till stämman, gärna om någon som vet kommenterar det här på bloggen.

 
 

 

1 kommentar:

Anonym sa...

Haha kom igen du vet ju att man är rasist om man säger emot den allmänna pk-hållningen om att invandringen inte ska ifrågasättas, seriöst hur tror du att saker fungerar i dessa partier? man skiter i Sverige och svenskarna, alla pengar ska gå till invandringen, vi ska inte ens ha ett försvar, våra äldre ska svälta och vem bryr sig om våra ungdomar inte kan få en bostad för att befolkningsökningen är för stor?
Man måste faktiskt kunna se konsekvenserna av den politik man för, lycka till men centerpartiet är inte ditt parti