tisdag, april 28, 2015

Är Corren en tidning för alla Linköpingsbor?

Två politiska partier i Östergötland har haft laddade och intressanta distriktsstämmor. På den moderata stämman blev det stor majoritet för att riva upp DÖ, trots motstånd från ledande moderater. Detta har med all rätt väl speglats i östgöta-media, och riksmedia, på nyhets- och ledarplats.

På centerstämman blev det också bred majoritet för att på några punkter skärpa regelverken för asyl, trots motstånd från ledande centerpartister. Detta har endast speglats i en välskriven nyhetsartikel i Folkbladet, men inte annars.

Corren ägnar därtill med all rätt moderatstämman en välskriven huvudledare, med berättigat beröm till Betty Malmberg och Finn Bengtsson, "östgötarna visar vägen". Det är bra.

Men är Corren verkligen en tidning för alla östgötar och Linköpingsbor? Eller bara främst för de som sympatiserar med Correns uppfattningar i olika frågor? Inte för de som "inte visar rätt väg?"

Staffan Danielsson
magsur ex-politiker

Tillagt 25 maj. Påståenden på distriktsstämman från partistyrelseledamöterna (då) Ek och Demirok att partistämmobeslutet 2013 om asyl på Sveriges ambassader endast handlade om att "pröva" frågan visade sig vara fel, Staffan hade rätt.
 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr är det inte bara Corren som gör så här. Det verkar ha blivit en norm bland den etablerade median vi har, med undantag av Svenska Dagbladet. De verkar åtminstone försöka vinkla saker från olika håll.

Resultatet har inte låtit vänta på sig. Upplagorna sjunker för flera av tidningarna och fler läser alternativ press för att få de sidor av en nyhet som "gammel" media låter bli att påvisa.

Ge inte upp, kanske kan vi få tillbaka tidningar som "bara" har sin subjektiv åsikt i ledarspalten igen och inte som en röd tråd genom hela blaskan!

/Jocke

Anonym sa...

I likhet med övriga svenska dagstidningar tillhör Corren PK-media. Obekväma fakta och sakförhållanden får alltså inte debatteras. Till exempel refuseras 100 procent av alla invandringskritiska insändare.

Anonym sa...

Staffan,
Utmärkt att du visar hur Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar vinklar samhällsinformation.
Båda är ju histotoriskt sett respekterade tidningar.
Tråkigt när förtroendet för dem förbrukas.