tisdag, september 16, 2014

Proteströster - Öppnare migrationsdebatt ett måste!

Jag tror att så många "protest"röstar för att skicka en signal till de som har makten. Typ se till att integrationen fungerar och folk får jobb innan ni växlar upp och gör asylreglerna än mer generösa. Svaret från övriga politiker är att det gör vi inte, det här är en vinstaffär och Sveriges välfärd kräver en växande invandring. Här står vi. Jag anser att migrationsdebatten måste få bli öppnare, på en generös grund. Jag anser att man måste kunna diskutera kring det faktum att Sverige med 2 % av EUs befolkning tar emot 20 % av asylsökande till EU och över 30 % av ensamkommande flyktingungdomar. Varför så stor andel? Eller är den för låg, borde vi sträva efter 30-40-50 % för att ta vårt ansvar, typ. Eller är den i högsta laget och Sverige borde anpassa några regelverk något i övriga EU-länders riktning, t ex vad gäller anhöriginvandring? Jag tror det senare, men har en mer generös inställning än alla övriga EU-länder, Sverige ska ligga i EUs tät och före men kanske något mindre före än idag. Det är för mig obegripligt att jag för detta resonemang har utsatts för olika beskyllningar åt "rasisthållet". Detta dödar naturligtvis debatten och utrymmet för en sansad diskussion har under lång tid inte funnits. Denna måste återupprättas, och jag kommer att fortsätta verka för detta.

Jag återkommer snart med en valkommentar i ett överraskande val där C stabilt fick 6,1 och minskade i särklass minst av allianspartierna, FP överraskande låga 5,4 % och KD dito 4,6 % liksom MP dito 6,8 % och V dito 5,7 %. S överraskande stabilt , 31,3,  och M karftigt bakåt, 23,3 %. SD från 5,7 % till 12,9 %, en väldig framryckning.

5 kommentarer:

Bo Neregård sa...

Staffan, i denna fråga har du hela tiden haft rätt inställning och får mitt fulla stöd. Kunde som du vet ej rösta på (C) men om partiet får ett riksdagsmandat från Östergötland tror jag att du kryssar dig förbi Lena Ek. Hon är som pastor Jansson, ingen åsikt om nånting. I så fall Grattis!

Angående vårt privata vad får vi tydligen avvakta målfoto men jag kan ha blivit slagen.

John Metreus sa...

Att SD får vågmästarrollen är förmodligen det bästa som hänt Sverige det senaste decenniet.
De övriga partierna blir nu tvungna att antingen söka stöd hos SD (vilket med tanke på försvarets status (en veckas försvar, på en plats... tidigast 2023 med nuvarande utlovade anslagsökningar) är välbehövligt med tanke på den ökade spänningen kring Ryssland) eller så måste de upphöra med blockpolitiken och söka stöd över gränserna för att hålla SD utan inflytande vilket motverkar tvåpartistaten Reinfeldt verkat för.

Anonym sa...

Bingo!

Jag och frugan är glatt överraskade över att uppenbarligen så många fler ville sända ett stort "Up yours!" för den obeskrivligt dåliga integrationen de haft i decennier och trots det växlat upp till ÄNNU större asylinvandring med anhöriga. Detta finger pekar på alla de sju.

Givetvis finns det mer också, skolan, försvaret (alla sju igen) men just när det gäller invandring/integration så har tävlandet i infantilt beteende då det gäller SD blivit helt outhärdligt att se och höra.

Edis sa...

I SVT:s VALU så angav 17 % av väljarna att de tycker att SD har den bästa flykting/immigrationspolitiken, dvs. nära på varannan väljare som tyckte att SD har den bästa politiken på detta område valde trots detta att lämna sin röst på ett annat parti. Jag skulle vilja påstå att detta tyder på att övriga partier har underskattat det folkliga motståndet till den nuvarande immigration politiken. Det finns fler siffror som tyder på detta. Enligt SOM-undersökningen 2012 så tyckte enbart 18 % av de tillfrågade att ökat flyktingmottagande var ett bra förslag, bland moderaternas väljare så var stödet ännu lägre, enbart 12 %.

Som det ser ut idag så drar SD nytta av det faktum av att de är de enda som är emot en ökad invandring, och om inga andra partier kommer att ändra sin inställning så verkar det troligt att SD kan se fram mot ett ännu starkare stöd i framtida val. De har trots allt många potentiella väljare i gruppen som anser att SD har bäst immigrationspolitik.

VALU visar också att immigrationspolitiken är den fråga som SD:s väljare prioriterar högst, så om man försöker bortförklara SD:s uppgång med att väljarna är missnöjda med något annat och inte flyktingfrågan så tror jag bara man lurar sig själv.

Anonym sa...

@Edis

Det är nog bara 17% som vågade säga vad de egentligen tyckte i SVTs VALU.