lördag, september 27, 2014

Är ekomat ett varumärke eller vetenskapligt begrepp?

Jag upprörs faktiskt när varumärket "ekologiskt" nu stämplar all annan mat som " oekologisk". Certifieringskonceptet som i Sverige för 20 år sedan ca bytte namn från Alternativ Odling till Ekologiskt lantbruk är ett koncept som skiljer ut sig från det övriga dominerande lantbruket genom olika uppställda särregler. Dock plöjer man och harvar åkermarken och använder en hel del stallgödsel och halm och utsäden från det vanliga miljövänliga svenska jordbruket. Ekokonceptet har fördelar men även nackdelar.

Ekologi är i grunden ett vetenskapligt begrepp, läran om samspelet i naturen. "Ekologiskt" mat drar stora växlar på att sammanblandas med det vetenskapliga begreppet, och för många politiker, journalister och konsumenter är varumärket identiskt med vetenskapen. Jag begriper inte hur ett varumärke tillåts ta monopol på ett vetenskapligt begrepp i sitt namn, och det är alarmerande, tycker jag, när varumärket i sin marknadsföring nu stämplar konkurrerande odlingssystem som "oekologiska" med en mycket nedlåtande klang. Jag överväger att kolla upp hur mycket ett varumärke/certifieringssystem kan åka snålskjuts på ett vetenskapligt begrepp, någon myndighet ansvarar väl för hur varumärken och vetenskap får sammanblandas eller ej. Samma fråga bör ställas även på EU-nivå, där också begreppet ekologi är förbehållet ekolantbruket enbart.

Inga kommentarer: