lördag, augusti 30, 2014

Sverige kan ta emot fler asylsökande!

Det finns en stark tendens i svensk migrationsdebatt att precis de regelverk för migrationen som Sverige genom riksdag och myndighet tillämpar just nu är de optimala. Lägger man förslag om att göra dem mer generösa får man applåder. Men lägger man förslag att göra dem något mer restriktiva genom att på några punkter närma sig övriga EU-länder, blir man utbuad.

Sara Skyttedal, ordförande för kristdemokratisk ungdom,diskuterar på DN debatt i restriktiv riktning och blir genast massivt utbuad.

Dagens Industris PM Nilsson, som försvarade mig när en sansad SvD Brännpunkt gav orimliga reaktioner, är också nu tydlig i en tweet; "Skyttedals hållning helt ok. Man kan tycka annorlunda o man kan tycka som hon. Hon är inte främlingsfientlig. Lägg ner mobbningen."

Statsministern bekräftade Migrationsverkets redovisning om att asylinvandringen på kort sikt kostar staten ett antal miljarder. Han beskrev korrekt Sverige som en humanitär stormakt och uppmanande Sveriges befolkning att öppna sina hjärtan för de som söker asyl i Sverige.

Javisst, de som lyckas ta sig till Sverige och är flyktingar ska naturligtvis beviljas asyl här. Sara Skyttedal ställer det växande antalet asylsökande mot Sveriges möjligheter att ta emot och integrera dem och efterlyser en balans. Det har tolkats som att hon vill ha ett tak för hur många Sverige kan ta emot, vilket inte är möjligt eller rimligt att göra.

Det man däremot kan och bör diskutera, enligt min uppfattning , är Sveriges regelverk på migrationsområdet, samt i förhållande till övriga EU-länder. Uppenbart är de på några punkter betydligt mer generösa, t ex vad gäller beviljande av uppehållstillstånd och medborgarskap samt reglerna för anhöriginvandring och bedömning av ensamkommande ungdomars ålder.

Tillsammans med att Sverige är ett rikt land och att många som nu flyr har släkt och vänner i Sverige gör detta att Sverige, med 2 % av EUs befolkning, förra året beviljade flest människor asyl av alla EUs länder, var femte fick asyl i Sverige.

Min uppfattning är att detta indikerar att Sveriges regler, relativt övriga EU-länders, är väl generösa och att de borde ses över och något närma sig praxis i övriga EU. Det är möjligt att jag har fel och att reglerna istället borde bli än mer generösa, vilket många andra kräver. Självfallet avgörs detta av Sveriges riksdag, och jag respekterar fullt ut ev beslut om än mer generösa regler. Det som är trist, tycker jag, är att detta knappast är möjligt att diskutera på ett sansat sätt eftersom den som för fram tankar om något mer restriktiva regler på någon eller några punkter blir massivt kritiserad.

Riksdagen har valt att sätta ramar och sedan låta Migrationsverket avgöra reglernas utformning, vilket sker oavsett hur andra länders regler är utformade. Jag menar att regeringen borde ha ett övergripande ansvar för Sveriges regelverk där man rimligen också borde väga in våra regler i förhållande till övriga EU-länders samt hur stor andel av de asylsökande till EU som söker sig till Sverige relativt till övriga EU-länder. Sverige ska heltvisst ha fortsatt generösa regelverk och ligga i EUs tät, men det är rimligt att diskutera hur långt före övriga EU-länder våra regler bör vara, enligt min mening. Och än en gång, regeringen kan lika väl komma fram till att Sveriges regler bör bli mer generösa som att de kanske kan bli något mer restriktiva på några punkter.

Jag står för en öppen och generös grundsyn i migrationspolitiken men anser enligt ovan att utifrån denna grund måste det kunna föras en öppnare dialog i sakfrågor där människor ställer frågor. Jag har mycket stor respekt för den utmaning som Sverige nu står inför när Sverige är det EU-land som i absoluta tal ger flest människor asyl av EUs länder, i ett läge med redan ansträngda mottagningsresurser, dåligt fungerande integration och betydande arbetslöshet. De allra flesta av riksdagens partier och ledamöter deklarera ändå att man i detta läge vill ytterligare underlätta för ökad migration.

 SVTs valkompass visar att en stor majoritet av Östergötlands riksdagskandidater vill ge fri vård åt papperslösa, låta flyktingar söka asyl på Sveriges ambassader, låta fler flyktingar stanna i Sverige samt att polisen inte aktivt ska avvisa asylsökande som fått avslag. Det är uppenbart att detta kommer att ytterligare öka antalet asylsökande som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd eller blir kvar, även om man får avslag på sin ansökan om asyl.
Jag är den riksdagskandidat blande de 7 etablerade partierna på östgötabänken som skiljer ut mig, vilket jag fått kritik för. Jag är dock trygg i mina tankebanor enligt ovan och har valt att lyfta migratonsfrågorna i min personvalsannons, som en varudeklaration för väljarna.


 

11 kommentarer:

Anonym sa...

Vore det orimligt att tänka sig att endast de som kan styrka sin identitet och de som enligt resehandlingar ska söka asyl i Sverige (enligt Dublinförordningen) också får sin asylansökan prövad i Sverige?

Övriga ansökningar borde enligt allmän förvaltningsrättslig praxis avvisas, utan möjlighet att överklaga.

Anonym sa...

Jadu Staffan välkommen till det nya Sverige!
Där svenskarna anser vi tar emot alldeles för mycket invandrare.
Problemet är att politiker om pk politiker inte vågar visa problemen med invandring i sina politiska förslag.
Jag är folkpartist men respekterar ändå SD för svenska folket visar tydligt att det räcker nu,
Det är synd att säga det men Staffan du är SDs bästa val arbetare.
Själv kommer jag arbeta för att Fp och min kommun ska närma sig SD. Jag är realist och ser oerhört stora problem med de invandrare vi redan har.
Så jag välkomnar Sverigedemokratena och det nya politiska landskapet som kommer efter nästa val.
Då är det äntligen dags för vanliga etablerade politiker att säga att de sympatiserar med SDs invandrings politik utan att bli utslängda ur partiet. Vi såg starten förra veckan då Kdu skrev en artikel i Dn.
Vi kommer med stor sannolik närma oss den danska modellen efter valet vilket jag välkomnar starkt.
Om vi behöver invandrare kan vi ta hit öst européer som har gemensam värdegrund inte muslimska problem grupper.
Mot en ny betydligt mer restriktivare invandrings politik!
Slut med Staffan politiker som inte ser vad folket tycker!
/folkpartist i KF Östergötland

Anonym sa...

Staffan, tack för dina inlägg.

Jag är gammal centerpartist med betoning på gammal. Jag gillade det centern stod för tidigare, men känner idag inte alls igen mig i partiet. Däremot känner jag igen mig i dina åsikter. Jag tycker precis som du att detta är frågor som måste kunna diskuteras. Den stora skillnaden mellan mina och dina tankar är nog att jag tror att SD är det enda partiet idag med en realistisk politik. Tyvärr har de också de bland de sämsta företrädarna. Jag hoppas att friska krafter som du, och andra kloka politiker som finns i andra partier, kan överväga att byta parti och städa upp i SD, ta bort gamla konstigheter och föra det framåt mot ett varmare parti men med ha kvar sin vilja att våga diskutera jobbiga frågor. Jag har full förståelse för att du här i dessa tider, inte kan annat än ta avstånd från denna idén, men jag hoppas ändå ha sått ett frö hos dig. Jag tror att det finns många som har liknande förhoppningar.

Trevlig helg.

/En som ger en del pengar i välgörenhet med förhoppningar om en bättre värld.

Anonym sa...

Dina kollegor i Östergötland kan dra åt helvete,tids nog kommer folk att spotta efter dom,det är vad jag tror!

Staffan Danielsson sa...

Ja du folkpartist iÖstergötland, du har väl bara läst rubriken och inte texten. Jag är väl den ende på riksdagens östgötabänk från de 7 etablerade partierna som, utan att snegla på SD, vågar diskutera migration och även lägga förslag om något mer restriktiva regelverk som närmar sig övriga EU-länder på några punkter.

Anonym sa...

Det behövs inte mer något restriktivare regler. Det behövs ett moratorium på invandringen.
Tyskland tar emot 200 000 på 80-90 miljoner innevånare.
Sverige tar emot 100 000 på 9,8 miljoner innevånare
Jag till skillnad från många med skygglappar läser Avpixlat. De skriver faktiska händelser numera. Den invandrar relaterade brottsligheten och utanförskapet som i sin tur leder till ökad brottslighet är enorm.
Av respekt för vårat samhälle räcker det nu.
Titta på vår orter en helg. I varje större stad sker varje helg numera kraftig brottslighet kopplad till invandring.
Alla vet detta men inga politiker vågar.
Jag tycker Åkessons förlag att minska invandringen -90% är bra. Snart tycker väl också halva alliansen det också.

Anonym sa...

Det är nya tider som sagt på gång, Ett SD på 15% kommer vars en kork öppnare för invandringskritik på kommun och regeringsnivå,
/Folkpartist

A. Nilsson sa...

Det behövs inga nya förslag eller regler. Tillämpa definitionen på flykting och ge asyl till de som har de kriterierna.

Något mer behövs inte. Sunt förnuft saknas.

Anonym sa...

Ja, vi ska nog bereda oss på att ta emot en flyktingvåg från Ukraina...

Martin sa...

Det finns ingen anledning att ta emot en enda flykting från Ukraina. De som flyr den allra ostligaste landsänden samt Krim har övriga Ukraina (bedömt 90% av Ukrainas ursprungsterritorium) att fly till.

På samma sätt ligger det för övrigt till med många andra länder varifrån vi tar emot flyktingar idag. Exempelvis kurder eller Yazidier i Irak som flyr Isis. Dessa kan mycket väl ta sig till de delar av Irak där det råder lugn och fred, såsom det kurdkontrollerade norra Irak eller regeringskontrollerade södra delarna. Visst kan det behövas stöd för dessa flyktingar att etablera sig i nya städer och byar men det sker till en bråkdel av vad det kostar att ta emot dem i Sverige.

Anonym sa...

Sverige vore mer av en "human stormakt" om man med sin politik och diplomati försökte förhindra flyktingströmmarna istället för att hela tiden vara USAs/Wall Street's megafon och ständigt lobba för krig runt om i världen. Såsom vår "eminente" utrikesminister Carl Bildt aka Bilderbergaren aka medlemmen i Trilateral Commission, ägnar sig åt.
Inte minst gäller detta den närmast fanatiskt upphaussade anti-ryska/-Putin retorik vi dagligen bjuds på. Både från ett ensidigt media liksom från politiker som saknar både kunskaper och intellekt utan endast likt papegojor rapar samma ord som de matats med från centralt håll.

Eftersom du är säkerhetspolitiskt intresserad vill jag göra dig uppmärksammad på ett öppet brev till Merkel från kvalificerade analytiker och underrättelsefolk i USA. I brevet riktar de en vädjan till den tyska förbundskanslern att kritiskt granska Vita husets krav och den information som kommer från NATO, då de befarar att USA är på väg att driva Europa in i ett storkrig med Ryssland.

I brevet drar de även upp parallellen med och deras egna erfarenheter, som analytiker och rådgivare, ifrån den information som ledde till USAs krig i Irak och det kaos och mänskligt lidande detta krig har lett till.
Jag vill be dig att även uppmärksamma dina kollegor om detta.
http://antiwar.com/blog/2014/08/31/germanys-merkel-needs-to-ask-tough-questions-at-nato-summit/

/KZ