tisdag, april 01, 2014

Öka matimporten till Sverige - för Östersjöns skull!


Staffan Danielsson - jag själv - tänker om! Det är stort, givetvis.

Jag har envetet slagits för en ökad svensk livsmedelsproduktion och för en offentlig matupphandling fokuserad på djur som fötts upp med god djuromsorg i nivå med svenska regelverk.

Jag har kritiserat S, MP och SNF för att vara alltför ekofixerade och hävdat att alltför höga politiska mål i denna riktning istället riskerar överskott och prispress för ekomatsproduktionen samtidigt som importmatens segertåg riskerar att öka ännu mer. Jag har också varnat för att världens livsmedelsförsörjning skulle riskera kollaps om jordbruket avstod från modern teknik.

Jag har idag den 1 april drabbats av den smärtsamma insikten att jag haft fel.

Naturligtvis har Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen rätt i sin vision om att Sveriges - och sedan världens - jordbruk ska bedrivas utan någon mineralgödsling och utan något enda bekämpningsmedel mot växtsjukdomar eller skadeinsekter
Visserligen är ekomaten 30-60 procent dyrare på grund av 30-40 % lägre skördar, men det får konsumenterna ta! Skulle de istället välja den billigare importmaten är det dessutom bara bra, av rena miljöskäl.

Redan står matimporten för över hälften av Sveriges livsmedelskonsumtion, mest i Europa. Genom nya politiska mål på kanske 80-90 procents importandel skulle ju växtnäringsläckaget till Östersjön från Sverige minska rejält, om marken läggs i grönträda eller skogsplanteras. Naturskyddsföreningen skulle jubla.

Att läckaget till Östersjön istället skulle öka kraftigt från t ex Polens, Tysklands och Danmarks åkrar, om vi importerar vår mat från dem, det får man ta, liksom också det faktum att miljö- och djurskyddsreglerna är mindre stränga där.

Det är obegripligt med talet om hyckleri om vi ökar importen av mat som producerats med i Sverige olagliga metoder. Om djurskyddslagen skärps ytterligare så att t ex grisproduktionen närmast upphör i landet minskar ju behovet för djurrättsallianser och andra att göra nattliga besök för att inspektera världens trots allt bästa djuromsorg för grisar.

Att importen av griskött kommer från djur som haft ett sämre djurskydd, det får man ta.

En offensiv lösning kunde ju vara att inrikta matimporten så långt bortifrån andra kontinenter som möjligt, och kanske agera tillsammans med Tyskland och Danmark. Utan det ofrånkomliga näringsläckaget från något jordbruk runt Östersjön skulle även mycket högt satta miljömål kunna uppnås.

Visserligen bara runt Östersjön men det får man ta.

Många "miljökommuner" har i sin matupphandling redan gått före och kräver 10-20 procents ekomatsandel från hela världen. Övriga 80-90 procent är sedan oftast billigare importmat, vilket dock inte brukar påverka deras miljögloria. Här är det bara att fortsätta, man tänker ju helt rätt!

Om Sverige, och kanske hela Europa, går före och importerar sin mat minskar utöver växtnäringsläckage och CO2-utsläpp även alla bekymmer med att djur på vår kontinent hålls fångna i boxar och stallar.

Om Sverige, och kanske Europa, lägger ned sitt jordbruk, eller producerar väsentligt mindre genom 100 procentiga ekomål, och istället köper maten på världsmarknaden långt bortifrån så kommer stor matbrist att uppstå i världen och priserna att explodera.

Det får man ju ta, och riskerna är säkert överdrivna. Att 800 miljoner mänskor hungrar idag behöver ju inte betyda att många fler skulle göra det om matproduktionen i världen minskar rejält. Jag ser inte sambandet.

Det finns de (t ex tidigare jag själv) som vill att Sverige ska tillsätta en parlamentarisk livsmedelsberedning,  anta nya riksdagsmål för jordbruket och upprätta en livsmedelsstrategi. Detta är naturligtvis feltänkt, just vad gäller livsmedelssäkerhet och matförsörjning behövs ju inget av detta utan det löser marknadskrafterna bäst på egen hand i kombination med politiska mål om kraftigt ökad import enligt ovan.

Men! Om Sverige lägger största delen av jordbruket i malpåse, då utarmas ju landsbygden, livsmedelsindustrin monteras ner och det blir omöjligt att sluta kretsloppen. Och Centerpartiet kanske krymper.


Det får man ta!
Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)

En länk.
Och en till.
Och en tredje.
Och en sista.
Och en pressinformation:

Pressinformation!

 Riksdagsledamot Staffan Danielsson (C) som länge kämpat för ett livskraftigt svenskt jordbruk tänker om. För att rädda Östersjön måste matimporten till Sverige och Europa istället öka.

 -        Jordbruket är en miljöbov och kossorna är värst, säger Staffan Danielsson. Det är bättre om maten produceras någon annanstans än runt Östersjön. Jag rekommenderar ekokyckling från Thailand och nötkött från Sydamerika! Naturskyddsföreningen har alltid haft rätt!

11 kommentarer:

Anonym sa...

Centern = 1:a April 365 dagar om året!

Anonym sa...

Intressant sätt att skriva på men de som verkligen behöver läsa detta och få en tankeställare, där kommer det naturligtvis inte att ha någon effekt för det är ju som att hälla vatten på en gås, och korkade som gäss är de ju, åtminstone de flesta.

HK

A. Nilsson sa...

Den stora frågan är ju:

Vad gör exempelvis MSB och andra myndigheter om man vill ha ännu fler som petar i olika frågor?

Rensa i myndigheterna till man börjar visa resultat. Punkt.

A. Nilsson sa...

"Detta är naturligtvis feltänkt, just vad gäller livsmedels-säkerhet och matförsörjning behövs ju inget av detta utan det löser marknadskrafterna bäst på egen hand i kombination med politiska mål om kraftigt ökad import enligt ovan."

Marknadskrafter i kombination med politiska åtgärder.

Förklara gärna hur dessa samverkar. Bara ordet politiska åtgärder sätter marknaden ur spel.
För övrigt har import en mycket negativ inverkan på försörjnings-förmågan, för att inte tala om matsäkerhet.

Köttskandalerna och Findus hästfärs lever i minnet.

Patrik BP Andersson sa...

"Det är obegripligt med talet om hyckleri om vi ökar importen av mat som producerats med i Sverige olagliga metoder."

Du sitter som företrädare för ett regeringsparti, Danielsson, med just ditt parti på ministerposten i dessa frågor. Varför tillåts denna import utan restriktioner eller ens en extra avgift på varor som inte uppfyller lagkraven?

Anonym sa...

En enkel enkät på nedanstående länk.
Fråga: Vilket är det sista partiet ni skulle rösta på?

https://www.surveymonkey.com/s/MYXZ3TB

Anonym sa...

Skolorna i Linköping får just nu sin kyckling från Thailand (ISS). Bara 15% av maten ska enligt Linköpings upphandling vara lokal. I Sörmland kräver man att 50% av maten skall vara lokal när man gör upphandlingar, lite bättre.

Vad gör centern och andra partier lokalt egentligen? man blir mörkrädd.

Spartacus sa...

Såvitt jag förstått så är matproduktionen i stort sett beroende av konstgödsel. Hur ska vi kunna försörja världens befolkning utan att tillföra marken den tillskott av näring som behövs för att odla tillräcklig mängd? Jag får inte riktigt ihop ekvationen.

A. Nilsson sa...

Spartacus:
Konstgödsel ger bättre skörd ett eller två år för att sedan minska succesivt till lägre nivåer än innan man började konstgödsla.
Konstgödsel gör att plantorna i det korta loppet kan ta upp mer näringsämnen från jorden, men tillför inga egna näringsämnen.
I traditionellt jordbruk tillför man gödsel i form av kogödsel etc. vilken har ett stort innehåll av mineraler och andra näringsämnen som behövs för att inte utarma marken.

Att säga att man inte kan odla utan konstgödsel är som att säga att man inte kan ha en bil utan turbo. En turbo kräver mer bränsle, vanlig gödsel, och fungerar inte alls om man inte tillför bränsle, dvs gödsel.

Vad gäller att GMO skulle ge högre skördar så bör man läsa de studier som gjorts i USA av olika myndigheter som säger att det tom. kan vara så att GMO ger lägre skördar över tid.
http://www.motherjones.com/tom-philpott/2013/02/do-gmo-crops-have-lower-yields

A. Nilsson sa...

För referenser till att GMO inte har bättre avkastning än traditionell odling.
http://earthopensource.org/index.php/5-gm-crops-impacts-on-the-farm-and-environment/5-1-myth-gm-crops-increase-yield-potential
http://responsibletechnology.org/docs/gm-crops-do-not-increase-yields.pdf

A. Nilsson sa...

Ytterligare GMO-info:
https://www.youtube.com/watch?v=ptDd9ftNaq8#t=13