fredag, januari 03, 2014

Ensamkommande barn- ett humanitärt måste?

Rasmus Rasmusson, ambassadör emeritus och aktiv i KD, skriver tillsammans med mig på SvD Brännpunkt om det växande antalet ensamkommande flyktingbarn, som kommer till EU och  i hög grad till Sverige.

Frågan är laddad och svår, men behöver diskuteras, enligt vår uppfattning, bl a eftersom antalet barn som söker asyl stadigt ökar.

(här en länk till andra blogginlägg från mig om aktuell migrationsdebatt).

12 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Staffan. Tack för att du vågar skriva om dessa frågor.

Jag sitter som lokalpolitiker i en socialnämnd och är därmed med och fattar beslut om placering av ensamkommande flyktingbarn på det lokala HVB-hemmet för ensamkommande. Vi ska se till barnet bästa men ser man det i stort så är detta definitivt inte barnets/den unges bästa. Som ni skriver har nästan alla skickats hit med flyktingsmugglare, betalade av någon förälder. Vissa är på flykt på egen hand och många av de har haft om en fruktansvärd tid. De som kommer över Medelhavet till Italien/Grekland brukar dock bli Dublinfall och inte få PUT.

(Något märkligt är dock att de som får PUT sedan kan återfå kontakten med någon förälder och åka tillbaka för att hälsa på dem.)

Problemet för dessa barn är många. De växer upp utan kontakt med sina anhöriga och de oroar sig naturligtvis för dessa. De (eller anhöriga) kan ha kvar skulder till flyktingsmugglare. De har sällan utbildning för att klara sig på vår arbetsmarknad.

Anonym denna gång (tyvärr på grund av ämnet).

Anonym sa...

Intressant att få information från en "insider".

Det är ju själva den att vi inte kan diskutera dessa frågor på ett normalt och sansat sätt utan att bli anklagad för både det ena och det andra.

Även om debatten i princip är låst för närvarande, så verkar det ändå börja röra lite på sig.
Delvis beroende på att politiker som Staffan vågar trotsa partipiskan i invandringsfrågan. Det tackar vi för.

Min egen lokaltidning, Corren, har beröringsskräck i frågan och rensar hej vilt bland diskussionsinlägg och belägger "känsliga" artiklar och ledare med kommenteringsförbud. Jag känner inte igen tidningen längre.

/LP

Anonym sa...

För tillfället kan Sverige inte ta hand om fler invandrare. Gränsbommen bör således hållas stängd till dess att redan omhändertagna invandrare har hunnit att assimileras i det svenska samhället.

Allt annat vore galenskap ur såväl humanitär som samhällsekonomisk synpunkt.

Anonym sa...

Allt är inte svart eller vitt.

"Våga se sanningen om kriget i Syrien":

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaga-se-sanningen-om-kriget-i-syrien_8867322.svd

Vilka tar vi emot? Är det verkligen rätt att utan urskiljning ge vissa grupper permanent uppehållstillstånd?

/LP

Anonym sa...

Kan man få en kort förklaring av vad PUT står för?

Anonym sa...

@Anonym

PUT = Permanent UppehållsTillstånd

TUT = Tillfälligt UppehållsTillstånd

Anonym sa...

Här är ett uttalande från Erik Ullenhag, direkt kopierat från regeringen hemsida:

"Vi måste bli tydligare på att sända signaler till dem som flyr hit att vi vill att de ska stanna och bli svenska medborgare."

Är det verkligen vettigt att det ska vara den initiala målsättningen?

Naturligtvis ska vi ge skydd. Det måste vara prio ett. Och att man tryggt kan återvända i sinom tid.

Sedan måste vi naturligtvis fråga den det berör, VILL du bli svensk medborgare?

Vill du i så fall utbilda dig och arbeta och bidra till vårt gemensamma bästa?

Delar du våra värderingar?

Och sist men inte minst, finns det arbete och bostäder? Har vi ekonomiska resurser till allt?

Det är något hysteriskt över svensk invandringspolitik.

/LP

Anonym sa...

"Det är något hysteriskt över svensk invandringspolitik."

Jovisst, Sverige håller på att islamiseras. Så vi ursvenska medborgare tvingas snart fly till något civiliserat och laglydigt ställe.

Anonym sa...

till den första anonymen:
De underåriga som kommer genom Grekland inte är Dublin-fall eftersom Sverige inte skickar asylsökande till Grekland. Så deras ärenden prövas här. Nästan samma sak med Italien - det krävs mycket för att en underårig skulle skickas dit som Dublin: fingeravtryck i Eurodac kan betyda illegal inresa eller asylansökan. Vid det förstnämnda klassas ärendet inte som Dublin och prövning mot hemlandet sker i Sverige. De allra flesta ensamkommande kommer hit just genom Grekland och Italien som med all rätta är skrivet i artikeln.

Anonym sa...

Stämmer detta?


http://avpixlat.info/2014/01/07/eritreaner-i-israel-pa-vag-till-sverige/

Lars sa...

Staffan, det är bra att du är för fler lagliga vägar till EU för flyktingar. Då kan vi och andra länder ta emot fler invandrare som dessutom slipper strapatsfyllda resor till Europa. Ditt förslag på Brännpunkt leder alltå till att fler flyktingar kan komma hit. Bra att du nu bytt åsikt i flyktingfrågan. Det är samtidigt begripligt att du lämnat din tidgare hållning som ju inte var förenlig med centerns kärnvärden.

Anonym sa...

Hjälp människorna i deras hemländer. Det faktum att krigsmakten förordar asyl för tolkar i svensk sold visar ju med all tydlighet att den "diplomati" man uppvisar idag inte fungerar.
Om man hjälpte landet till en bättre tillvaro så vore ju tolkarna hjältar i hemlandet. Varför är det inte så?
Ändra på detta eller uppfyll flyktingkonventionerna, varken mer eller mindre. Inte som idag med en spelad välvilja med katastrofalt resultat.