onsdag, september 04, 2013

Bra men olika - Vanligt jordbruk och ekojordbruk!

Naturskyddsföreningen genomför alltså nu en kampanj på sin hemsida och sin facebookssida och på andra sätt för att allt jordbruk i Sverige och världen borde vara "ekologiskt". Man höjer det "ekologiska jordbruket" till skyarna medan man svartmålar det vanliga miljövänliga svenska jordbruket, som man benämner det "oekologiska", trots att det är världens mest miljövänliga vanliga jordbruk som 95 % av de hedervärda svenska bönderna bedriver.

Jag har reagerat kraftfullt på smutskastningen i detta blogginlägg.

Mats Ekström känner jag bara via facebook, en klok bonde som skriver sakligt och bra om SNFs anmärkningsvärda kampanj mot det svenska "giftjordbruket", som organisationens balanserade ordförande uttrycker det. Naturligtvis ger det enorm skada åt det mest miljövänliga vanliga jordbruket i världen, det svenska, när Naturskyddsföreningen sätter in sin propagande på att smutskasta 95 % av de svenska bönderna via t ex sin facebookssida, som nu har delats över 20.000 gånger. Läs gärna Mats kommentarer på hans facebookssida om det går, jag lägger ut en av dem här:

  "Mats Ekström: Jag tänkte sammanfatta (nåja...) några av de viktigaste punkterna till varför SNF kör fulspel i sin kommunikation kring ekologiskt vs konventionellt. Men innan jag skriver mer. Jag gillar eko. Hälften av vår mark är eko. Fanns det efterfrågan skulle min mjölkproduktion också vara det. Alltså, inget fel på eko. Felet är SNFs kommunikation.

Som ägare av sin egen facebook-sida har man enorm makt att föra ut ett budskap. Delas den dessutom 20 000 är det viktigt att det är objektiv fakta man delar. Så var inte fallet och man har själva bett om ursäkt i senare poster. Det som SNF gör är att försöka visa på en motsättning mellan eko och konv bönder, vilken inte finns i verkligheten. Med några få undantag har jag aldrig hört en ekobonde smutskasta mig så som SNF gör.

Problemet är kanske inte vad man skriver. Utan vad man INTE skriver. Ett grundläggande problem för all odling (både eko och konv) är det faktum att med varje kg som vi flyttar från gården till städernas konsumenter följer viktiga näringsämnen. Främst Fosfor och Kalium. Konv löser detta genom antingen konstgödsel eller via återtag av slam från städerna. SNF nämner inte med ett ord hur eko löser problemet.

En ekogård (tex vår egen) har olika alternativ, som alla är kopplade till den konventionella produktionen. Man kan tex använda fiskmjöl från fisk som föds upp på konv spannmål. Trädgårdsodlingar använder mycket blod och benmjöl, från konv djur. Och det vanligaste. Den ekologiska odlingen köper gödsel från konv kogårdar. Minderalämnena som med sojan lämnar Brasilien går genom en svensk konv mjölkko och plötsligt är det ok att använda inom eko-odlingen. Vi sitter alltså i samma båt, vilken SNF försöker sänka.

Konv odling har många problem, men det har eko också. Generellt används betydligt mer diesel per kg producerad vara än en konv odling baserad på kogödsel. Det nämner man inte med ett ord. Finessen med konstgödsel är att den har större precision och effekt, och det gör att eko riskerar större utlakning av tex fosfor till Östersjön. Det nämns inte heller. Kadmium finns i nästan lika stor utsträckning i ekologiska varor. Det antyder man motvilligt.

Den konv odlingen måste bli bättre på att utnyttja kvävefixerande grödor istället för kväve framställt på fabrik. Vi behöver fundera kring hur soja från Brasilien kan ersättas på ett sätt att vi fortsätter vara konkurrenskraftiga. Men i övrigt. Alla mjölkönder sitter i samma båt. Vi delar på samma jord. Vi delar på samma mineraler. SNF försöker dölja detta faktum. Jag tycker det är fulspel."

2 kommentarer:

Staffan Danielsson sa...

Min uppfattning är som konsument i Sverige har man två bra miljöval att göra närman handlar mat, dels mat från det vanliga svenska jordbruket och dels från det svenska ekologiska jordbruket. Däremot är det klart sämre att köpa importerad mat från länder med sämre miljö- och djurskyddsregler och vars djur varken bidragit till att sluta kretsloppen genom att äta foder från svenska åkrar eller beta svenska betesmarker och därigenom bidra till kretslopp och biologisk mångfald i Sverige.
Det finns en hel del som det vanliga jordbruket behöver bli bättre på och kan lära från det ekologiska, men detta gäller faktiskt också för det ekologiska jordbruket motsvarande. Utöver de exempel på vad ekojordbruket köper in från det vanliga jordbruket kan läggas stråsädeshalm.

Anonym sa...

Bra inlägg. Jag har aldrig sett någon debatt/förklaring hur ekologisk produktion klara sin näringsbalans, så länge man inte sprider slam på åkrarna /Håkan