lördag, augusti 10, 2013

Till förfogande 2014 - och mitt recept för Sveriges migrationspolitik (C)

Jag har nu haft östgötarnas och östgötacenterns förtroende att verka i riksdagen sedan hösten 2004. Jag är 66 år men är hittills välsignad med en god hälsa och med ett fortsatt starkt engagemang för politik och samhällsutveckling.

Hur tänker jag nu inför riksdagsvalet 2014, är det dags att trappa ner? Jag har talat med Centerpartiets valberedning och som den öppna och genomskinlige (transparenta..) politiker jag strävar efter att vara så tänker jag redovisa det också här på min blogg.

Jag hade nog tänkt att inte vara med vid medlemsomröstningen, som snart genomförs, men mitt namn är faktiskt med. Centerpartiet är i ett bekymmersamt läge, och östgötacentern och även jag var och är starkt engagerade i Centerpartiets väg framåt. Idéprogrammet landade väl, men i t ex migrationsfrågorna anser jag fortfarande att debatten både inom Centerpartiet och i riksdagen behöver bli mer realistisk, vilket jag återkommer till.

Jag har alltid drivit de frågor där jag har en stark övertygelse, även om det blåser motvind och det kommer jag ju att fortsätta med.  Det kan handla om realismen i fri invandring med de väldiga klyftor som finns i dagens värld, om individens rätt att somna in/dö i förtid vid svåra lidanden i livets slutskede, om djurskyddslagen och myndigheternas ibland alltför starka ställning, om allemansrätten och kommersiell bärplockning, om att betala tv-avgiften via skatten, om ekomat som nisch eller huvudspår, om marknadsföring via högtalare av religiös eller politisk "propaganda" (t ex böneutrop) ska öka över bostadsområden och torg, om att vilja vara med i naturskyddsföreningen men inte kunna (varg mm), om allmän a-kassa med höjt tak och så vidare. (Allt finns här på bloggen).

Grunden i mitt riksdagsarbete är ändå de två utskott där jag främst arbetar, försvarsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Sverige ska ha ett rimligt starkt försvar och mycket goda militära samarbeten med andra goda demokratier i vår närhet. Och Sverige ska använda sina högkvalitativa åkrar och betesmarker till ökad produktion av livsmedel och energi. Jag lägger också stor kraft på att på alla sätt hävda Östergötlands intressen, från Ostlänk och E22 vid Söderköping mm till stabila förutsättningar för etanolkombinatet i Norrköping.

I debatten kring Centerpartiets idéprogram har jag givit uttryck för min syn på centerpolitiken, t ex så här i en Newsmilldebatt:

"Den stora utmaningen i Sverige idag av frihet och rättvisekaraktär är att få fler i arbete, förbättra integrationen och minska utanförskap och fattigdom. Det bör vara Centerpartiets starka paroller inför valet 2014! När vi ser goda resultat kan vi sänka trösklarna för migrationen, i den ordningen."

I en DN-artikel framgår min uppfattning om centerpartiets uppgift i svensk politik tydligt:
– Vår roll och uppgift i svensk politik är att stå upp för de svaga, driva miljöfrågan stenhårt, att hela landet ska leva och vikten av ett starkt näringsliv med många småföretag.

Jag skrev 2011 en debattartikel på Newsmill där mitt recept för Centerpartiets fokus listas i 8 punkter.

Nå, Centerpartiets riksdagslista inför valet 2014 då. Jag ser Sveriges miljöminister Lena Ek, Valdemarsvik, som den givna ettan och hon har mitt och säkert distriktets fulla stöd. Skulle distriktet bedöma att jag kan tillföra listan erfarenhet  och engagemang på t ex en andraplats är jag beredd att ställa upp. Det faktum att det är så bedrövligt få äldre i riksdagen (bara några procent var över 65 år 2010) spelar också in.

Vi får se vad som händer! Naturligtvis är medlemsomröstningens utslag mycket viktigt.

Därför återkommer jag nu till migrationsfrågorna, där jag ska redovisa precis hur jag resonerar så att det är väl känt för min valkrets och mitt parti. Jag gör det eftersom jag ibland får kritik i partiet centralt för att vara alltför tveksam till mer generösa regelverk än idag. Centerpartiets idéprogramgrupps ordförande hade ju anslaget "fri invandring" som ett mantra och mål och Centerpartiets ambition är nog att tillsammans med Miljöpartiet vara det mest invandringsvänliga partiet i Sveriges riksdag. Även jag står tillfullo bakom stor öppenhet för arbetskraftsinvandring samt dagens internationellt sett generösa regelverk för asylprövning i Sverige, men menar att det är svårt att gå ändå längre så länge som länderna i vår omvärld inte rör sig i samma riktning.

Jag är kritisk till att dessa viktiga frågor är så känsliga och svåra att kunna diskutera kring, givet en positiv grundinställning till migration och att Sverige ska ta ett betydande ansvar för asylsökande som kommer till EU. Jag är övertygad om att detta endast gagnar Sverigedemokraterna, och jag har därför trots den starka kritik man då drabbas av försökt att resonera kring enskilda delfrågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös migrationspolitik. Jag kommer att fortsätta och försöka bana väg för en seriös dialog i dessa viktiga frågor, och jag är övertygad om att detta både bromsar SD och även skulle öka Centerpartiets möjligheter i kommande val.

Det var under Maud Olofssons tid som Centerpartiet vid stämman 2011 med devisen "Nybyggarlandet Sverige" lade fram en hurtig och alltför översvallande rapport om Sveriges möjligheter att mycket kraftigt öka invandringen. Man tog bl a Canada som exempel och anförde att med en sådan migrationspolitik kunde Sverige ha haft 40 miljoner invånare. Senare analyser har visat att Canadas migrationspolitik främst är inriktad på arbetskraftsinvandring och att parallellen med svensk migrationspolitik har rätt liten bäring.

Uppslutningen bakom partiledningens förslag till stämman var mycket stor, och det var bara jag och några till som var kritiska. Här några länkar till den kritik jag förde fram, och jag resonerar precis på samma sätt idag.

Centerpartiets idéprogramgrupp följde upp nybyggarstämmans anslag (OBS!), och ordföranden Per Ankersjö var entydig vid mediapresentationen med nyckelorden "fri invandring" som de centrala. Aftonbladets rubrik var att Centerpartiet vill ha en "Helt fri invandring" och Per förtydligade med att "Alla som vill ska kunna skapa sig en framtid här". Jag reagerade omedelbart med att kritisera Ankersjös uttalande som "naivt och extremt liberalt", resonerade med Per i ett blogginlägg den 26 december och i ett från båda skarpt slutinlägg samt i en SvD-replik och så rasade debatten om detta och även andra förslag i en oerhört intensiv månad.

I ett blogginlägg i februari avgav jag min egen programförklaring för hur Centerpartiet borde tackla migrationsfrågan och vad som är den stora frihetsfrågan i Sverige:

"Jag menar att om Sverige ensidigt skulle öppna sina gränser skulle pressen nedåt för våra trygghetssystem bli mycket stark, vilket jag inte vill se. Jag tror inte heller att väljarna skulle uppskatta detta, och risken skulle också vara uppenbar att en sådan politik skulle vara contraproduktiv och kunna ge motreaktioner med kraftigt skärpta regelsystem istället.

Jag befarar också att i ett läge med runt 8 procents arbetslöshet i Sverige, som växer, och med en ungdomsarbetslöshet på 25 procent, och där vi i hög grad misslyckats med både jobb och integration för migranterna, så kan kraven på ökad invandring istället ge de krafter vind i seglen som vill stoppa nästan all invandring.

Den stora frihetsfrågan i Sverige som Centerpartiet i första hand ska koncentrera sig på är istället det växande utanförskapet hos dem utan jobb, varav många är migranter och ungdomar och funktionshindrade eller bor i små- och förorter och på landsbygden. Detta anknyter också till Centerpartiets rötter, där solidaritet med de svaga och utsatta alltid varit en bärande princip.

Om Centerpartiet fokuserar sitt frihetsbudskap på att få människor i arbete och att få igång en fungerande integration utifrån ett idéprogram som bygger på liberalism med kraftigt sociala förtecken är jag övertygad om att partiet kommer att växa. När vi ser resultaten att människor har kommit i arbete och integrationen fungerar kan vi successivt låta regelverken för migranter bli än mer generösa. Och visionen som styr oss är naturligtvis på lång sikt en värld utan gränser och utan krig och konflikter!"

Jag står alltså bakom att Sverige ska ha generösa regelverk för både arbetskraftsinvandring och asylprövning. Jag är fortfarande djupt förorättad över beskyllningarna mot mig att jag till skillnad mot Per Ankersjö "inte står upp för människors lika rätt och värde" eftersom jag inte anser det realistiskt med fri invandring under överskådlig tid, och eftersom jag har diskuterat några enskilda sakfrågor inom ramen för en generös migrationspolitik; i DN om ensamkommande flyktingungdomar, i SvD och Aktuellt om böneutrop och återigen med Per Ankersjö i SvD om illegala invandrare ("papperslösa"). (Jag bemöter här Ankersjös beskyllningar under rubriken: Staffan Danielsson - frihetskämpe eller mörkerman"),

Ursäkta min mångordighet och många länkar, men som ni förstår anser jag detta vara mycket viktiga frågor där jag har ett stort engagemang. I den svenska migrationsdebatten förekommer ständigt förslag om att Sveriges regelverk, bland de generösaste i världen, borde bli än mer öppna, t ex genom återkommande amnestier för "papperslösa", genom att öppna för asylansökningar från hemlandet och genom att öka skälen till att beviljas asyl. Jag diskuterar detta i ett färskt blogginlägg här, och det finns även andra som vågar resonera i samma riktning.

........................................................................................................................................................

Nu till konklusionen av vad jag skrivit! Jag ska strax redovisa min uppfattning om hur Centerpartiet borde driva migrationsfrågorna, och jag menar alltså att våra usla opinionssiffror har koppling till en mycket välmenande men delvis orealistisk politik i migrationsfrågorna alltsedan "Nybyggarlandet Sverige" och till idéprogramgruppens förslag. Idéprogrammet landade visserligen OK efter en väldig debatt där vi från Östergötland var mycket pådrivande. Orsaken till att jag nu genom detta blogginlägg vill lyfta hur jag har argumenterat i dessa frågor, och hur jag kommer att fortsätta att driva på, är att jag alltjämt uppfattar starka strömningar i vissa centerkretsar (t ex Stockholms stad och CUF) för att vi i valet 2014 mera ska betona att våra förslag möjliggör fri invandring än att de ska minska dagens stora utanförskap och få fler i arbete. Jag är helt övertygad om att valet avgörs av det senare, och att det första bidrar till våra låga opinionssiffror.

Så här borde alltså Centerpartiet (och Sverige) enligt min mening resonera om migrationen:

1. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk i världstät för arbetskraftsinvandring och asylpolitik, och vara ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande i förhållande till sin storlek.

2. Sverige ska vara starkt pådrivande i EU och internationellt för att fler länder ska föra en öppnare migrationspolitik och för att regelverken successivt ska förbättras i gemensamma överenskommelser.

3. Sverige ska fortsätta att vara världsledande i utvecklingsbistånd, och i första hand stödja utsatta människor i länder drabbade av hunger och sönderslitande inbördeskrig genom insatser på plats.

4. Våra regelverk för asyl måste förhålla sig till dels till hur vi själva vill att de ska vara utformade, men även till hur praxis utformas av länderna i vår omvärld. Sverige kan inte som ett av världens rikaste länder avvika alltför mycket från länderna i vår omvärld i sina migrationsregler, i så fall skulle Sveriges andel av asylsökande kunna ta orimligt stora proportioner.

5. Om EUs länder t ex tillämpar ålderstest för att avgöra om en ensamkommande ungdom är över eller under 18 år bör även Sverige överväga detta, annars blir uppenbarligen resultatet att en stor andel av de som kommer till EU söker sig till Sverige (ca 30 %), varav en del för att kunna söka asyl som barn istället för som vuxen. Givetvis ska man söka och i mycket hög grad få asyl, men är man över 18 år ska prövningen ske som vuxen.

6. Om EUs länder i övrigt ger asylsökande från Syrien kortare uppehållstillstånd som omprövas och tillåter anhöriginvandring i takt med att man kan försörja sin familj bör även Sverige överväga liknande regler. Idag är Sverige i särklass mest generöst genom att ge 3 års uppehållstillstånd och tillåta anhöriginvandring nästan oberoende av den egna ekonomin, vilket också medverkar till att Sverige enskilda månader tagit emot upp till hälften av asylsökande från Syrien till EU. Sverige ska visst kunna behålla sina mer generösa regler, eller förbättra dem ytterligare,  om medborgare och politiker så vill, men det måste vara möjligt och riktigt att få diskutera regelverken och deras utformning, vilket är nästan ogörligt idag.
Det är Miljöpartiet som drivit igenom nuvarande regelverk. Moderaterna vill se över dem, men Centerpartiet (och övriga partier förutom naturligtvis SD) säger blankt nej. Jag anser att Sverige bör se över reglerna och bl  a analysera regelverken i länderna i vår omvärld.

7. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk för arbetskraftsinvandring, där Sverige behöver kompetens och erfarenhet. Det slår däremot fel om McDonalds rekryterar t. ex människor från Indien samtidigt som massor av svenskar söker dessa jobb. Det är också orimligt om människor kan "köpa sig" till ett jobb i Sverige. Regelverken och kontrollerna bör därför fortlöpande ses över för att förhindra missbruk.

.........................................................................................................................................................

Avslutningsvis; "Den stora frihetsfrågan i Sverige som Centerpartiet i första hand ska koncentrera sig på är det växande utanförskapet hos dem utan jobb, varav många är migranter och ungdomar och funktionshindrade eller bor i små- och förorter och på landsbygden. Detta anknyter också till Centerpartiets rötter, där solidaritet med de svaga och utsatta alltid varit en bärande princip.

Om Centerpartiet fokuserar sitt frihetsbudskap på att få människor i arbete och att få igång en fungerande integration utifrån ett idéprogram som bygger på liberalism med kraftigt sociala förtecken är jag övertygad om att partiet kommer att växa. När vi ser resultaten att människor har kommit i arbete och integrationen fungerar kan vi successivt låta regelverken för migranter bli än mer generösa. Och visionen som styr oss är naturligtvis på lång sikt en värld utan gränser och utan krig och konflikter!"

Den centermedlem i vår valkrets Östergötland som inte håller med om hur jag resonerar och om det jag kommer att fortsätta att arbeta för enligt ovan ska naturligtvis inte kryssa mitt namn. Och vice versa. Jag vill med detta blogginlägg mycket tydligt ge östgötacenterns medlemmar, och östgötarna i sin helhet, en klar och ärlig konsument- och medborgarupplysning från min sida inför valet 2014!

Jag skriver idag en koncentrerad debattartikel i Östgöta Corren på detta tema. Och Corren anser att jag "spelar ett högt spel".  Jag ser det annorlunda. Det här är viktiga och svåra frågor som måste kunna diskuteras utifrån en generös grundsyn, även om man som jag menar att Sverige på några punkter bör närma sig de regelverk som andra länder tillämpar. Det är märkligt att det ska vara så laddat och nästan tabubelagt i Sverige att diskutera som jag gör. Jag vill bryta mark för en öppnare dialog i dessa frågor utifrån en generös grundinställning, jag är övertygad om att en öppnare debatt bromsar extrema partiers tillväxt och jag anser att det inför val är viktigt att deklarera var man står i viktiga frågor. Som framgår av mina många länkar är min uppfattning heller ingen dagslända utan något som jag diskuterat och fört fram sedan lång tid.


 

11 kommentarer:

Martin sa...

Punkten 1 kan man kommentera med att vi idag inte bara ligger i täten i förhållande till vår storlek utan även toppen vad gäller absoluta tal, ett förhållande som naturligtvis är helt uppåt väggarna.

Annars genomskådar man detta ganska lätt som ett utspel för att locka väljare till centern, ungefär som FP:s utspel om svenskprov för invandrare. På riksnivå, där du befinner dig, sker sådant här inte okoordinerat utan det är förstås medvetna valstrategiska skäl som ligger bakom.

SD är och förblir det enda parti som gäller om man är för en politik åt det håll du pekar i inlägget. En Alliansregering med stöd av SD där man inför t.ex åldersbestämning av ungdomar, mer tidsbegränsade uppehållstillstånd och höjda krav på försörjning vid anhöriginvandring vore inte bara bra för Sverige utan även en seger för demokratin då dagens politik och de vanvettiga förslag som läggs fram av främst Stureplanscentern och MP går tvärt emot folkopinionen. I utbyte mot detta stödjer man ett femte jobbskatteavdrag och övrig Allianspolitik vid knapptryckningarna i riksdagen.

Staffan Danielsson sa...

Tja, Martin, jag kan försäkra dig om att det jag skriver står för mig själv. Skulle jag sökt förankra detta uppåt i partiet hade rådet jag fått varit att avstå. Centerpartiet är ett öppet och socialiberalt parti där medlemmar - även om de också råkar vara riksdagsledamöter - kan tycka annorlunda än partilinjen och tala om det. Detta är särskilt viktigt, anser jag, som en varudeklaration inför t ex ett kommande riksdagsval. Illa vore det om jag skulle tycka som jag gör men inte ge uttryck för det. Det här är mitt sätt att söka påverka Centerpartiet i den riktning jag anser riktig. Hur det går, det får den fortsatta debatten och dialogen utvisa, jag är mycket medveten om att jag diskuterar utifrån en minoritetsposition.

Martin sa...

Om det är som du säger kommer vi aldrig att kunna gå till botten med eftersom det ju är en del av strategin att förneka att det är just strategi.

Oavsett så visar ju min misstänksamhet hur lågt förtroende politiker, eller partier kanske snarare, har hos väljarna. Det återspeglas även i försvarsdebatten där regeringen (där ju C ingår) genom ministrar och andra ideligen skönmålar försvaret och förvanskar sanningen, enbart i syfte att plocka röster hos ej så insatta väljare.

Samma resonemang går att applicera på invandringspolitiken där dimridåer, rena lögner, insinuationer etc. tillhör vardagen. Du har ju själv fått känna på detta och det borde inte vara svårt för dig att inse att även SD:s politik och företrädare utsätts för samma orättvisa behandling.

Det senaste tydliga exemplet på förvanskning är OECD:s rapport om invandring som ju gav stora rubriker i tidningarna om att invandringen är lönsam osv. I själva verket visade ju rapporten samma sak som exempelvis Ekberg kommit fram till, att invandringen är en kostnad, givet att man tar med alla fakta och dessutom delar upp invandring både i tid och i olika sorters invandring. OECD jämför ju, helt irrelevant, en ingenjör från Norge som kom hit 1950 och arbetade från dag 1 med t.ex en afghansk, analfabetisk anhöriginvandrare som kom hit 2012 och som aldrig kommer att arbeta en sekund före pensionen. När då det sovande folket läser en rubrik som denna;

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/invandring-ekonomisk-vinst-for-sverige_8264672.svd

så är det svårt att låta bli att uppröras över ohederligheten.

Här är en bra sågning av mediarapporteringen;

http://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/

För att återgå till ämnet så känns det som att du tillhör fel parti...

Anonym sa...

Ja jag känner då ingen som kommer att rösta på C. Nu kanske det beror på att jag jobbar i försvarsmakten.

Men lycka till.

Anonym sa...

Jag saknar den viktigaste punkten som kan formaliseras typ
"Sverige skall vara världsledande vad gäller jobbtillfällen, skapandet av nya arbetstillfällen"
Uppenbarligen är det väldigt få politiker som förstår/ser sambandet
mellan jobb och invandring/migration. Dogmen tycks vara "fullt tryck på invandringen", behovet av jobb tycks sekundärt. "Vi har ju ändå bra bidragssystem som legitimerar hög invandring . . ."

Anonym sa...

Ska börja med att klargöra att jag inte är C väljare, med det sagt lyckönskar jag dig personligen Staffan med att försöka återta makten inom C som blivit kidnappad av Stureplans gruppen. Dessa äro i min mening en riktig skam, samma sak gäller S i mångt och mycket. Sthlms grupperna har på tok för stort inflytande och så blir det därefter med. Hela landet, jo den om rödluvan går inte hem utanför tullarna om man uttrycker sig så.

Sedan är det ganska självklart att Sverige måste anpassa sitt regelverk till andra annars svämmar vi över av analfabeter osv (gör vi redan nu) och påstå att mena "migranter" är positiva rent ekonomiskt är ju ren lögn för att inte tala om kulturellt. Vet att detta är högexplosivt att säga men det kommer en dag då rollerna äro ombytta. Vill man ha demokrati bör man vara riktigt försiktig som medelklass och pk i framtiden, det är så jag tror det blir och det är enda räddningen nu när det inte ens går att diskutera som du själv mycket riktigt påpekat. Sunt förnuft verkar inte längre råda och det i ett skede med överbefolkning och stora kriser på gång. Blir nog bra för hela värdens "socialbyrå" det. Hur var det nu med jobbvägen, ha.

Förbannad medborgare

Tysk översättare sa...

För Sverige är det viktigt att vi väsentligt förbättrar nivån på vår gymnasie- och högskoleutbildning. Vi måste satsa mer pengar på forskning och utveckling och öka antalet doktorand studenter.
Inte minst är det viktigt att vi för in invandrargrupperna i vårt utbildningssystem.

Anonym sa...

För att anknyta till det Martin säger:

Det viktiga är inte vad en riksdagsledamot säger, utan hur vederbörande röstar.

Staffan Danielsson har du röstat mot ditt partis linje i någon fråga? Om du har det så är det en liten positiv indikation på att du har den integritet/rakryggighet som krävs för att stoppa den bedrövligt förda svenska invandringspolitiken, som jag ser det.

Mattias sa...

men vad betyder detta egentligen? väl i riksdagen så viner ju piskan och den enda linjen råder. eller hur? då jag inte kan se att partidemokratin är speciellt välfungerande så det du borde göra är helt enkelt att byta parti och ge det enda parti nu i riksdagen som tycker som du lite stöd med dina 66 goda år och partieerfarenhet!

Arbetslös, f.d. univ.lektor sa...

@tysk översättare ovan
Är du medveten om hur det ser ut på forskarubildningen i språk nu för tiden? De som doktorerar i tyska är oftast personer uppvuxna i Tyskland och med tyska som modersmål, samma gäller ryska och en hel del andra språk. Eftersom det är kris i säkert alla länder vad gäller universitetstjänster så finns det nästan alltid utländska sökande till lärartjänsterna. (Det är det som kallas för arbetskraftsinvandring.) Med det sakkunnigförfarande vi har så ska ju den mest meriterade få tjänsten, att det leder till att en svensk doktor som kostat samhället en miljon att utbilda men som inte hunnit skrivit lika många artiklar blir arbetslös och måste leva på A-kassa och sedan försörjningsstöd. Men det spelar ingen roll när universitetstjänster tillsätts. Den mest meriterade ska ha tjänsten trots att det redan finns arbetskraft i landet med tillräcklig kompetens.

Arbetslös f.d. univ. lektor sa...

Ska vi minska arbetslösheten så måste vi anställa dem som redan befinner sig i landet. De som redan finns här kostar samhället stora pengar i bidrag... vi ska inte öka den bördan. Om det verkligen inte finns folk med en viss kompetens i landet, hur lång tid skulle det kräva för att vidareutbilda dem som redan har en lämplig grund? Förr fanns det omskolningskurser, är det verkligen inget alternativ längre?