måndag, juli 22, 2013

Säkerheten för lokalanställda i svenska ISAF-styrkan

Efter flera turer har ett förslag lagts för hur lokalanställda vid den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan, och i andra fredsbevarande insatser, ska kunna beredas asylprövning i Sverige när asylskäl finnes.

Jag har i flera inlägg här på bloggen diskuterat denna viktiga fråga och är naturligtvis för att asyl ska kunna beviljas både tolkar och andra som arbetat nära den svenska kontingenten när asylskäl finnes. Jag tycker att det framtagna förslaget är intressant och borde kunna fungera, bra att det diskuteras.

Det kritiseras nu för att vara för lite generöst, alla som arbetat just som tolkar i svenska fredsinsatser borde kunna beredas asyl i grupp om de så önskar. Flera ledarsidor, och respekterade krönikörer, kräver detta.

Man hänvisar till att andra länder ger asyl åt alla som arbetat som just tolkar. Min uppfattning är att länderna oftast prövar detta och ger asyl åt de med asylskäl men inte en generell gruppasyl.

Det är många som lever under förfärliga hot i Afghanistan, och talibaner och andra skyr inga medel för att med våld och terror mörda och attackera mänskor som motsätter sig deras fundamentalistiska världsbild. En utsatt grupp är säkert de som på olika sätt arbetat nära ISAF-insatsen och för den lagliga regeringen och för Afganistans polis och armé.

Jag tycker alltså det är bra om det på plats i Aghanistan kan ske en asylprövning för de som arbetat åt den svenska ISAF-insatsen och som fått en sådan hotbild att asyl bör beviljas. Det kan gälla tolkar, men sannolikt även andra som arbetat nära svenskarna.

Huvudspåret för FNs fortsatta insatser för Afghanistan måste dock hela tiden vara att stötta en fortsatt demokratisk utveckling där odemokratiska religiösa fanatiker inte ges möjlighet att åter ta över makten och där attackerna och hoten mot oskyldigaa människor måste få en ände. 

8 kommentarer:

jan-olov sa...

mkt bra!
självklart skall de beviljas asyl.


När du får tid sedan får du också gärna kommentera pågående övn vsh i ryska federationen.

vad tycker du och Centerpartiet tex om 160000 övningen östra milo?
Några slutsatser på deras förmåga/kapacitet?
Slutsaser för svensk beredskap,dimensionering och finansiering?
talar det för lite mer pengar eller mkt mer pengar till utgiftsområde 6?
2 5 eller 20 miljarder årligen?

Någon känsla måste du ändå ha avseende häradet?

mvh jan-olov holm hemvärnsbefäl

Anonym sa...

På Skippers blogg skrev du för ej så länge sedan:
"Min uppfattning är att vårt rörliga insatsförsvar, tillsammans med andra, ska kunna försvara landet."

Flertalet undrade då självklart vilka dessa "andra" är.
Hoppas att du kan ta dig tid att svara på detta.


/Skattebetalare

Anonym sa...

När vi hade värnplikt kunde försvaret välja ut vid mönstringen de svenska personer som ansågs ha bäst lämplighet för tolkutbildningen, som givetvis kombinerades med vapenträning. Dessa utbildade tolkar hade med stor sannolikhet god lojalitet till det svenska försvaret och Sverige. Det var personer som man kunde lita på.

Numera i nyliberalismens tidevarv ska vi tydligen plocka in tolkar från den privata marknaden, i många fall utan några djupare trohetskänslor för det svenska försvaret och Sverige. Detta faktum kan vara mycket farligt för svenska soldater i utlandet! Dessa upphandlade tolkar på den privata marknaden är dessutom mer eller mindre vapentränade.

Staffan:
Ytterligare en nackdel med skrotandet av värnpliktssystemet 2009.

CS sa...

Gruelse, vi har fortfarande militära tolkar också. De löser dock mer kvalificerade uppgifter än de lokalanställda. Likaså har vi haft lokalanställda tolkar vid flertalet av våra insatser sedan mycket lång tid tillbaka.

Staffan Danielsson sa...

Jo, anonym. Sverige är ett litet land i jämförelse med t ex Storbrittannien, Tyskland, Ryssland och USA.

Därför är vår säkerhet, utöver vårt eget försvar, i hög grad beroende av att vi har nära militära samarbeten med andra goda demokratier i Norden, med EU och med Nato.

Anonym sa...

Men snälla du, visst har väl NATO varit väldigt tydliga med att det inte blir någon hjälp från deras sida.
Likaså har väl Finland sagt ifrån.

Frågan kvarstår: vilka är dessa "andra"?

Staffan Danielsson sa...

Jag menar alltså de nordiska länderna, EUs länder och Natos länder. Skulle Ryssland utvecklas till en god demokrati kanske det landet kan bli aktuellt också. Så är dock inte alls läget idag, som bekant.
EUs länder har i Lissabonfördraget åtagit sig att i solidaritet hjälpa varandra vid civila och militära kriser och katastrofer. Sverige samarbetar nära med Nato, dock har deras gensekr sagt det självklara, att en icke medlem omfattas inte av &5- åtagandet att per automatik bistå varandra.

Utan stöd från de länder jag angivit skulle Sverige stå väldigt ensamt. Menar du att så är fallet?

Anonym sa...

Japp, själv är bäste dräng.
Ett isolerat angrepp mot Sverige tror jag alla är överens om som osannolikt, så även fortsättningsvis får vi förhålla oss till marginaldoktrinen.
Dvs krisar det så har nog våra grannar och vänner fullt upp med sitt eget lilla helvete.