måndag, juli 29, 2013

Allemansrätten måste respekteras, även av bärplockare!

Förra året var det en livlig debatt om allemansrättens gränser, när bärplockare från andra EU-länder, främst Bulgarien, lockades till de svenska skogarna för att plocka bär.

Betydande problem uppstod tyvärr när många slog provisoriska läger längs skogsvägar i stora antal och under lång tid.

Jag skrev en debattartikel i Expressen och flera blogginlägg om detta, samt diskuterade frågan i bl a Sveriges Radio P1 Godmorgon. Jag la också en motion till riksdagen i frågan i höstas tillsammans med min riksdagskollega Solveig Zander.

Ett förslag i den var detta:

"Länsstyrelse och polis kan utfärda föreskrifter och avhysa ”vildcampare” i större grupper men i praktiken låter detta sig svårligen göras. Det är märkligt att avhysning endast kan ske efter ansökan till kronofogden enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vilket kräver identifiering och tar tid. Här bör regelverken skärpas så att polisen vid behov snabbt kan agera och avhysa campare som inte följer allemansrättens hänsynsregler."

Regelverken för när människor missbrukar allemansrätten och upprättar provisoriska läget i betydande antal på någons tomt eller mark är idag uppenbarligen alldeles för svaga och tillkrånglade, vilket framgår i bl a detta Sv Radioinslag och denna artikel

Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson har tillsammans med Catarina Deremar skrivit en bra debattartikel i Arbetarebladet med bla följande goda förslag:

"Lagstiftningen kring avhysning måste också förändras så att det vid oönskad ockupation av mark kan ske skyndsamt.

Vidare bör man se om inte allemansrättens rätt till en övernattning bör lagfästas så att tältning på samma plats i mer än en natt utan markägarens tillstånd blir olagligt."

Jag stöder dessa förslag helt och fullt. Naturligtvis måste polisen omedelbart kunna beivra olagligt utnyttjande av allemansrätten, om människor eller grupper av människor slår läger på någons tomt eller mark och vägrar att följa markägarens krav på att lämna platsen. Det är egentligen gåtfullt hur avhysning idag måste ske med hjälp av identifiering och med assistans av kronofogden till betydande kostnader för markägaren och med oftast lång tidsutdräkt.

Det enda rimliga borde vara att missbruk av allemansrätten på t ex detta sätt ska kunna beivras omedelbart av polisen genom avhysning vid begäran från markägaren. Det är uppenbart att dessa frågor skyndsamt behöver utredas och regelverken förändras så jag stöder fortfarande förslagen i motionen från i fjol, och kommer naturligtvis att motionera igen i höst. Hoppas att tiden nu har mognat så att riksdagen kan ställa sig bakom detta!


 

5 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan: För att komma till rätta med problemen i samband med bärplockarna (och även i samband invandringen) är en bra början att stänga Sveriges gränser, gå ut ur EU och att grundligt kontrollera de invandrare som söker sig till Sverige samt avhysa alla de som inte har verkligt goda skäl för att få stanna. Ta kontakt med SD om att genomföra dessa åtgärder. Du verkar ju nämligen ha börjat förstå hur den svenska befolkningen dagligdags diskrimineras jämfört med alla förmåner som ges till invandrare och personer som uppehåller sig illeglat i Sverige.
..
Vi måste ta tillbaka kontrollen över Sverige.

Staffan Danielsson sa...

Nej du anonym. Jag är en varm vän av att samarbeta i Europeiska unionen för fred och utveckling. SD har en extremt nationalistisk linje och vill att Sverige ska lämna EU och EU upplösas så att läget återgår till tiden före första och andra världskriget ungeför, med nationalstater som "lätt" råkar i förödande krig.
Inom EU råder fri rörlighet men har man inte arbete och kan försörja sig är den begränsad till 3 månader. Och självfallet måste allemansrätten vara rimligt utformad och respekteras och missbruk beivras.

Ann Helena Rudberg sa...

Något borde det här med EU att göra eftersom på 60-talet så gick det bra att markägaren kom med polis och avhyste. Har själv råkat ut för det en gång. Så det är lite märkligt att markägare har blivit mer rättslösa sedan dess. Då på 60-talet efterfrågades också legitimation från oss unga, men det var ju frivilligt att visa upp dem.

Anonym sa...

Osäker på om det är Nationalstaterna som lätt råkar i krig, tycks snarare vara deras envåldshärskare. Skildringen av hur vi förlorade Finland som jag läste i skolan, skiljer sig helt från de jag senare har stött på skrivna i Finland och i Norge. Nu vet jag att Napoleon och tsar Alexander hade kommit överens om att dela Sverige vid Motala ström... Och anledningen att Bernadotte inte gjorde vad han var anställd för - nämligen återerövra Finland - utan gick mot Norge i stället, är att han hade gjort en överenskommelse med ryssen, som inte hade något emot att näpsa dansken... Tsar Alexander lät Bernadotte ta Norge, om Alexander fick behålla Finland. Hur mycket visste den svenska riksdagen och de svenska soldater som offrade sitt liv?

Anonym sa...

Staffan
Jag delar inte din uppfattningen att EU är ett fredsprojekt, absolut inte ur svensk synvinkel, och jag skulle vilja komplettera din historiesyn.

"Europeiska kol- och stålunionen", föregångaren till EU, var ett fredsprojekt. Den syftade till att binda upp armarna bakom ryggen på Kontinentaleuropas största/farligaste krigshetsare - Frankrike och Tyskland, bl.a. genom gemensam kontroll av ländernas kol-, och järngruvor samt stålframställningen, dvs. krigsmaterielproduktion. Dagens EU har utvecklats till ett nyliberalt eldorado, som inte borgar för fred, utan bygger upp konflikter inom och utanför EU.

Nyliberalism definieras som avregleringar, utförsäljningar och privatiseringar av vikiga samhällsfunktioner och naturresurser samt fritt flöde över nationsgränsen av kapital, människor, varor, kriminalitet och dvärgbandmaskar.

När Sverige var en nationalstat före EU-inträdet, och jag betonar att Sverige var en sund nationalstat, så hade Sveriges en av världens längsta sammanhängande fredsperioder, som sträckte sig från Napoleonkrigens slut årsskiftet 1813/1814 fram till EU-inträdet. Sverige använde sina militära resurser till att bygga upp ett starkt territorialförsvar.

Efter EU-inträdet omvandlades Sverige i rasande fart till ett nyliberalt experimentland, och har åtminstone deltagit i inbördeskrigen i Afghanistan (ISAF) och i Libyen (OUP). Vår militär används för att bygga upp Insatsorganisation 2014, som är dimensionerad som en expeditionskår avsedd för utländska operationer under Natoflagg. Den är inte optimerad för försvar av konungariket Sverige. Försvaret av det militärt alliansfria Sverige är därmed obefintligt.