fredag, maj 31, 2013

Bred samsyn i försvarsberedningen viktigt för Sverige!

Idag presenterar Försvarsberedningen sin omvärldsanalys. Centerpartiet anser att försvars- och säkerhetsfrågorna är mycket viktiga för Sverige och vi tror på värdet av att om möjligt ha en bred samsyn om dem.

 Uppgiften denna gång har varit svårare och mer komplicerad jämfört med de förra rapporterna, anser jag, eftersom omvärldsanalysen varit känsligare och de olika partiernas positioner lite mer oförutsägbara.

 Mot den bakgrunden är det bra att 6 partier kunnat finna en samsyn i omvärldsanalysen, låt vara att Folkpartiet som vanligt skrivit en avvikande mening om Nato och lite annat. Arbetet i beredningen har varit konstruktivt och Centerpartiet har fått gehör i viktiga frågor enligt nedan.

Att V och SD skiljer ut sig med rätt likartade synpunkter är tyvärr ingen överraskning, man vill ha ett mer nationellt präglat försvar, återgång till värnplikt och till mindre svenska fredsinsatser och mindre samarbete med andra goda demokratier. Detta skulle försämra Sveriges säkerhet, anser jag.

 Viktiga delar i rapporten:

 

 • Utvecklingen i Ryssland är oroande i olika avseenden och osäkerheten har ökat jämfört med 2007. Utvecklingen går i en auktoritär och repressiv riktning och försvarsbudgeten ökar starkt efter 1990-talets kraftiga minskning.
 • Samtidigt präglas Norden och Östersjöregionen sammantaget av stabilitet, dialog och samarbete. Ur ryskt perspektiv är Östersjön en vital transportled för handel med främst energi. Störningar i detta transportflöde är inte önskvärt ur vare sig rysk eller EU-synvinkel.
 • De förväntade miljö- och klimatförändringarna är en avgörande utmaning för vår jord. Omvärldsförändringarna går idag snabbare och utvecklingen är än mer komplex och svårförutsägbar.
 • Sveriges säkerhet beror av att vi har ett rimligt starkt försvar, samt att vi solidariskt bygger säkerhet tillsammans med andra goda demokratier i vår omvärld. Det är viktigt att EU stärks som en säkerhetspolitisk aktör, och att samarbetet med Nato fortsätter att utvecklas inom ramen för det svenska partnerskapet. Den solidariska säkerhetspolitiken ska vara grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken.
 • Det nordiska samarbetet är av stor vikt för Sverige och bör fördjupas – både civilt och militärt. Ett fördjupat nordiskt samarbete stärker både det nationella försvaret som förmågan att genomföra insatser i och utanför närområdet.
 • Det är viktigt att utvärdera hur Sveriges försvarspolitiska samarbete i Norden, inom EU och med Nato kan utvecklas. Detta bör ske i särskild ordning. Det är en framgång för Centerpartiet att försvarsberedningen nu åter uttalar detta.
 • Det svenska deltagandet i FN-ledda fredsinsatser bör öka, också det en profilfråga för Centerpartiet.
 • Möjligheterna bör undersökas till ett fördjupat försvarssamarbete med Estland, Lettland och Litauen.
 • Sveriges samlade förmåga att motstå och hantera allvarliga olyckor, kriser och hot som föranleder höjd beredskap bör öka. Förmågan att samutnyttja militära och civila resurser bör öka.
 •  En viktig del av samhällets samlade beredskap är möjligheten att vid en allvarlig kris kunna säkra samhällsviktig infrastruktur och säkerställa tillräcklig försörjning med strategiska förnödenheter, som t ex livsmedel. En rimlig ambition avseende detta bör utredas.
 • Hanteringen av hoten och riskerna inom informations- och cybersäkerhetsområdet bör ses över.

Kontakt Staffan Danielsson: tel 0703-22 81 99

22 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,

Vilket oerhört värdelöst jobb du/ni har gjort!
Det har garanterat kostat skattebetalarna miljoner när ni åkt runt världen och "analyserat" läget.
Jag skrev redan i september 2012 vad ni kommer komma fram till.
Tyvärr fick jag helt rätt.

Du svamlar om "viktigt med samsyn".
Ännu viktigare skulle vara "klarsynhet" men det är ju för mycket att begära av ett gäng politruker som är totalt ointresserade av landets säkerhet. Att sitta kvar vid makten går före allt.

Hur fan kan man påstå att vi lever i en lugn och stabil del av världen när vi har Ryssland och Putin som granland? Det är ju ta mig fan helt horribelt.

C och M har samma syn på läget som V och MP. Herrejesus...

Gör alla en tjänst Staffan. Avgå nu så besparar du svenska folket 15månaders plåga innan vi slänger ut dig med öronen före i valet 2014.

//Jonas75

Järnvargen sa...

Jag har funderat på att personvalskryssa dig i riksdagsvalet. Men just nu känns det som att Skipper gjorde helt rätt när han rödlistade dig.

http://navyskipper.blogspot.se/2013/05/infor-forsvarsberedningens-rapport.html

Jonas sammanfattade det bra med klarsyn kontra samsyn.

Anonym sa...

"Försvarssamarbete med Baltikum." Betyder det att man hoppas att Sverige kan försvaras av Estlands, Lettlands och Litauens arméer?

Anonym sa...

Tillägg till ovanstående:
Estlands, Lettlands och Litauens arméer består förstås av värnpliktiga.

Är det de som ska försvara Sverige?

TobbeT sa...

Frågan är väl också om balterna vill hjälpa till och samarbeta/försvara Sverige? Tveksamt med tanke på hur lättvindigt svenska politiker tar på försvaret, varför skall de bry sig. Med tanke på att baltländerna ligger som ett mindre fartgupp för Ryssland innan Sverige vilket scenario tänker sig försvarsberedningen att vi skall kunna ta emot hjälp från dem?
Hur, med vilka resurser, skall vi kunna hjälpa dem?
Från 1988 gick armén med sina 29 brigader ned till (IO14) 7 bataljoner! En minskning med 93%. Flottan minskade bara 72% från 40 fartyg till 11. Antalet flygdivisioner gick från 27 till 4, en minskning med 85%.
Siffror från Mikael Holmström Svd
Om vi skall fortsätta vara "neutrala" i officiella deklarationer måste vi dubblera vår försvarsbudget. Se på Israel, de har mindre folkmängd, klart mindre bnp men mer än dubbelt så stor försvarsbudget. Om Borg inte accepterar detta: Ansök om Nato medlemskap!

Anonym sa...

Apropå "bred samsyn" så går tankarna till det gamla uttrycket "hellre fel än ensam".

Anonym sa...

Frågan är om Gotland ska få någon form av seriöst försvar inom en rimlig framtid? Vad har ni i försvarsberedningen kommit fram till Staffan?

/Rikard

Anonym sa...

Bred samsyn betyder i din mening att ni kunnat enas om orden, fraseringarna och meningarna i dokumentet?
Någon samsyn över vad som menas kan man väl inte tala om.
Lyssnar man till vad dina kollegor i beredningen säger sig utläsa i dokumentet är väl detta allt annat än samsyn.

Hela skalan finns bland dina kollegor. Från återgång till värnplikt och inhemskt försvar till kraftigt utökade internationella
missioner.

"Pendeln har svängt tillbaka..."

"Nu får vi börja om med ett nytt försvarstänk..."

"Det här betyder att vi går tillbaka till att satsa på ett försvar av landet, i landet.."

"Först ett försvar här hemma och när/om vi har resurser så kan vi börja fundera på internationella insatser..."

"Vi håller fast vid det inslagna spåret..."

"Detta är ett avgörande vägval och betyder slutet på det inslagna spåret av att landet bäst försvaras någon annan stans...
O.S.V.

Dokumentet som sådant är väl inte något mästerverk att jubla över. Sorgligt är väl ett bättre ord?

Är Malistyrkan en konsekvens av rapporten? Hur?

Är det då så viktig att ni enats om orden, när ni alla uttolkar helt olika sanningar ur samma meningar och ord?
Du måste förstå att en
ickepolitiker har väldigt svårt att förstå ett sådant ologiskt beteende!

Suck!

Teaterdirektoren.

Anonym sa...

"Idag presenterar Försvarsberedningen sin omvärldsanalys."

Staffan, skulle du vilja vara vänlig att ange vilka som har ingått i den? Jag skulle bli mycket orolig å konungariket Sveriges vägnar, med tanke på ratificeringen av Lissabonfördraget och att EU-medlemskapet är inskrivet i den svenska grundlagen, om det bara var riksdagsmän från alla riksdagspartier, utom SD och V som ingår i den.

Min oro kommer sig av att jag har haft det tvivelaktiga nöjet att åhöra den nymoderata Cecilia Widegren i egen hög person på Armémuseet. Händelsen lämnade inga intellektuellt beundrande känslor hos mig.

Jag tror att vi kommer, globalt sett, få se en ökad militär upprustningen i syfte att kontrollera framtida energitillgångar. Eftersom Sverige är relativt rikt på energitillgångar kommer globala intressenter att försöka tillskansa sig våra energitillgångar på ett eller annat sätt. Därför anser jag att det är så otroligt viktigt att Sverige försöker komma till en nivå att landet kan hävda sin suveränitet.

Därför är det viktigt att Sverige upprustar sitt territorialförsvar. Detta ska göras nationellt! Förlita inte på omvärldens muntliga utfästelser! Värnplikten bör också införas. (Tvärtemot försvarsminister Enströms retorik så avskaffades den fredstida värnplikten ej i en bred överenskommelse, utan endast med 3 rösters marginal i Riksdagen. Varför Centerpartiet röstade för avskaffandet överstiger mitt förstånd.)

Den allmänna försvarsviljan måste också höjas, vilket är en uppgift som åvilar riksdagsmännen. För vissa kommer denna uppgift att bli initialt svår, eftersom det uppenbarligen har varit kutym bland många riksdagsmän, med landsfader Reinfeldt och utrikesminister Bildt i spetsen, att vända avog sköld mot fosterland.

Anonym sa...

#gruelse
Vilka som ingår i försvarsberedningen kan du läsa här http://cornucopia.cornubot.se/2013/06/forsvarsberedningen-amatorernas-afton.html

Anonym sa...

SD är det enda parti som för närvarande vill öka försvarsanslagen.

Anonym sa...

Staffan,
Samsyn är säkert bra men det framgår inte vad som är Centerpartiets försvarspolitik. Politiken kan väl knappast bara vara samsyn = att hänga med på vad de andra dikterar, oavsett vad?
Jag, och många andra, är mycket intresserade av vilken försvarspolitik Centerpartiet arbetar för - den tydliggörs nämligen inte i din blogg.
/Bosse

Anonym sa...

Försvaret är avvecklat och ryssen kan gå rakt in när det behagar. Men likt troja kommer dock våra värsta problem inifrån. Nu är turkarna ute på gatorna och demonstrerar mot politisk islam, inte ett ord i media ännu.

Anonym sa...

Tyvärr Staffan. Även i försvarsfrågan drivs man mot SD. 2014 blir ett intressant år.

Staffan Danielsson sa...

Jag har läst ett antal kritiska inlägg, all respekt för det...Centerpartiets står bakom 2009 års försvarsbeslut och de 7 budgetar som alliansen har lagt. Vi anser det mycket viktigt att vi bygger säkerhet tillsammans med andra, och vill därför mot bakgrund av mkt stora omvärldsförändringar de senaste decennierna att Sverige ska analysera sina militära samarbeten i Norden, med EU och med Nato.

Jag menar att försvarsberedningens rapport ger en väl avvägd bild av den oroande utvecklingen i Ryssland samtidigt som det ändå råder en grundläggande stabilitet i vårt närområde.

Anonym sa...

"Jag menar att försvarsberedningens rapport ger en väl avvägd bild av den oroande utvecklingen i Ryssland samtidigt som det ändå råder en grundläggande stabilitet i vårt närområde."

I ovanstående citat motsäger du dig själv å det kraftigaste. Det råder nämligen ett motsatsförhållande mellan å ena sidan "En oroande utveckling" och å andra sidan "En grundläggande stabilitet".

Men i egenskap av självemotsägande amatörpolitiker sover du väl med lampan både släckt och tänd på en och samma gång...

Flygsoldat 113 Bom

Staffan Danielsson sa...

Jag menar till skillnad från Bom - som verkar ha facit i egenskap av proffs - att det går att förena en oroande utveckling med ändå grundläggande stabilitet.

Du menar att analysen utöver oron för Ryssland borde slagit fast att det inte råder någon stabilitet i vårt närområde..?

Anonym sa...

Förstår inte hur ni tänker...grundläggande stabilitet?, men hur ser framtiden ut, skall det till ett krig i närområdet för att ni ska vakna eller ska det tillsättas en ny utredning som ska komma fram till om kriget verkligen har inträffat, helt ärligt Staffan, kom in i matchen.Ska Centern uppfattas trovärdiga så måste ni även visa flagg i stället för vindflöjeln.

Anonym sa...

Staffan.
Centerpartiet måste veta vad Centerpartiet vill i försvarsfrågan. Utifrån vilken försvarspolitik Centerpartiet står för, kan man därefter söka samförstånd med andra partiet (och länder). Utan tydlig politik blir man bara överkörd och tillintetgjord.
Således, vänligen FÖRTYDLIGA vilken försvarspolitik du står för, annars kommer varken du eller Centerpartiet kunna uppnå någon respekt bland läsarna på denna blogg.
Här på bloggen får jag intrycket av att Centerpartiet inte har någon försvarspolitik alls och det vore riktigt illa!
/Bosse

Anonym sa...

@ Staffan Danielsson
Det råder definitivt ingen stabilitet i närområdet då ryska bomblan fullhängda med kärnvapenbestyckade robotar flyger an mot Gotska Sandön samtidigt som Sveriges incidentberedskap ligger och sover på Visby Stadshotell.

Vakna och försök att inse fakta i stället för att fabulera om saker du inte begriper!

Flygsoldat 113 Bom

Staffan Danielsson sa...

http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Forsvars--och-sakerhetspolitik/Politik-A---O/Forsvarspolitik/

Anonym sa...

"Centerpartiet vill ha ett väl fungerande insatsförsvar" - är allt som står om försvarsmakten på Centerpartiets hemsida. Sedan står hoppet till ideella krafter och internationella samarbeten.

Suck!

Vi andra vill ha bra väder med lagom mycket regn...

/Bosse