söndag, januari 27, 2013

ÖB, försvaret, Sverige och Nato

4 aktuella ord i rubriken..!

Jag har skrivit mycket om vikten av att Sverige analyserar sina militära samarbeten inom Norden, med EU och med Nato. I SvD idag intervjuas bl a jag om detta, även i Expressen.

ÖB uttalade i mellandagarna till försvarsreportern Mikael Holmström, SvD,  att försvarets uthållighet vid olika scenarier kunde vara  nere i en vecka. Därefter fick ÖB avbryta Folk och Försvarskonferensen i Sälen och sjukskriva sig p g av arbetsutmattning.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand, ansvarig för säkerhetsmål, överväger att åtala ÖB för brott mot rikets säkerhet...Mikael Holmström kommenterar.

Här mitt uttalande i dagens SvD:

"Centerns Staffan Danielsson menar att det säkerhetspolitiska läget nu gör att Sverige förutsättningslöst måste pröva möjligheten att samverka med andra nationer, inom Norden, Europa eller med Nato.
– Mycket talar för att försvarsbudgeten måste ökas och min analys är att den måste ökas mer om vi inte utvecklar ett närmare samarbete med andra nationer. Sverige har aldrig i modern tid varit mer beroende av sin omvärld för att försvara sig. Ändå blockeras en analys av den frågan i försvarsberedningen av både Moderaterna och Socialdemokraterna. Följden är att vi i stället med många små steg närmar oss Nato allt mer, men helt utan en öppen debatt, säger Staffan Danielsson."

 

10 kommentarer:

Anonym sa...

Det är fortfarande ingen som pratar om HUR sker försvar? Vad innebär "försvar"? Hur ska det gå till? Är det underförstått och självklart trots att vi t.ex. bara har 8 av 116 markstridsbataljoner kvar, dvs. 6%. (Öppet redovisat hos DN tidigare i år...bara så att SÄPO och eventuella trigger-happy åklagare vet...)

Varför tror du egentligen att mer resurser behövs? För att vi bara har 6% av invasionsförsvaret operativt och möjligt att finansiera? Därför att det är uppenbart att det inte går spara mer utan att grunden förändra de militära stridskrafternas struktur, och det är underförstått något som vi antagligen behöver behålla för att "försvara" oss?

Idén, försvarsidén, kan ju knappast vara att återta invasionsförsvaret. För att gå från 6% till 100% så behöver dagens anslag multipliceras med drygt 16. Det blir i runda slängar kring 640 miljarder per år. Inte orimligt om man t.ex. föreställer sig vad det kostar att spränga ner atombombssäkrade kustartilleribatterier, radaranläggningar och stridsledningscentraler längs hela vår kust. De där som idag är fyllda med sand och igenmurade. Vi kan nog vara överens om att detta inte kan vara den nygamla försvarsidén för försvaret av Sverige på hemmaplan.

Man får ju hoppas att ni politiker ägnar er åt lite mer kvalificerade och konkreta funderingar bakom lyckta dörrar, än vad era blogg- och twitterinlägg indikerar. En gång i tiden var försvarsfrågan er fråga, och en av de mest centrala som kom med ämbetet dessutom. Idag kanske det är någon annans? Försvarsmaktens? Folkets? Medias?

Vilket syfte ska våra militära stridskrafter fylla som instrument för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik?Vilken roll är de avsedda för inom ramen för den politik som ska bevara Sveriges oberoende och nationella suveränitet även om det värsta inträffar i vår omvärld? Hur hjälper de svensk regering att lotsa landet genom olika scenarion?

Ska våra militära stridskrafter bidra inom ett totalförsvars ram för att verka avhållande mot viljan att välja militärt angrepp som medel för att påverka Sverige eller för att erövra strategiskt värdefulla delar av svenskt territorium? Nä, det verkar inte som en realiserbar idé längre.

Ska de bara bidra till gemensamma operationer utomlands och skapa svensk goodwill ute i världen, så att ingen kan stå oberörd om någon är dum mot oss? Det låter lite naivt...

Så, vilken är den nya försvarsidén? Vad innehåller den utöver Försvarsmaktens förband och förmågor? Eftersom många debattörer verkar tvärsäkra på vad som behövs, eller vad som inte behövs, så måste de ju ha en kunskap om vilka bakomliggande ramverk som definierar behoven. Låt oss höra! Vilket är stridskrafternas roll i försvaret av Sverige och vilka mål ska de klara i olika scenarion och under olika skeden av en hotutveckling?

Låt oss anta att det finns ett nygammalt militärt potentiellt angreppshot, hur skulle ett sådant hanteras idag när vi inte har någon egen avskräckande förmåga längre? Är det syftet med ett eventuellt NATO-medlemskap? Kommer den idén att verkligen fungera ur ett försvarsperspektiv?

Det var ju ingen hemlighet hur invasionsförsvaret var tänkt, det berättades förr under ämnet "försvarsupplysning". Jag, en svensk väljare och skattebetalare, vill nu bli upplyst om det nya försvaret, och då menar jag inte bara vilka, eller hur många, materielsystem av olika sorter som behöver finansieras i det militära försvaret. Jag vill ha det politiska perspektivet, helhetsidén.

Hur har vi tänkt att hantera dagens och morgondagens potentiella hot? Det är ju morgondagens förmåga som skapas av dagens investeringsbeslut. Hur hanterar vi osäkerheter i försvarsplaneringen?

Vilken är din och centerns konkreta försvarsidé, Staffan? Har ni något konkret att prestera, eller bara lösa och riskfria utfästelser om att vi borde, kanske, utreda, ...

/väljaren

Anonym sa...

För övrigt: Varför försvarar du inte ÖB mot uppenbart inkompetenta och allvarliga påhopp (tjänstefel av åklagaren i fråga?) i tydlig klartext?

Det är ju knappast en svår fråga att ta ställning till. Du kan sakfrågan. Spekulativt påstående som hade kunnat förkastas med ett minimum av analys och efterforskning i sakfrågan. Ett uttalande som skadar instutitionen ÖB, som skadar, och inte skyddar, statsförvaltningen. Att det är en statlig företrädare som agerar så gravt inkompetent och skadar Sveriges anseende är troligen ett större men för rikets säkerhet då det undergräver respekten för vår nation förvaltning och ledning. Opåkallat och grundlöst utpekas och försätts individen och tjänstemannen ÖB i en ytterligare pressande sitation. En individ som redan är sjukskriven för att ha lojalt försökt lösa ett omöjligt uppdrag. Opåkallat och onödigt dessutom. Det är bara småaktigt och elakt och skulle i ett annat sammanhang ha klassats som mobbing. Och så undrar ni varför respekten för politiker är låg?

Är det obehagligt för dig att stå upp mot mobbing och för öppenhet i den offentliga debatten?

/väljaren

Anonym sa...

Herr Danielsson

Bara så vi har läget klart för oss!

"Enveckasförsvaret" är enligt FÖmin resultatet av den beställning alliansregeringen har lagt i IO14.

IO14 skall vara klar någon gång runt 2020 förutsatt en massa saker.
Dessa grundförutsättningar går att läsa i budgetunderlag och andra skrivelser.

Så om FM får ordning på personalförsörjningssystemet.

Betydligt mer pengar i budgeten från 2015.

Medel att inköpa det stora materielberget.

Medel till utvecklad utbildning.

Finansiering av JAS modell ny.

Grundförutsättningarna uppfylls.
M.M.

DÅ först inträffar detta fenomen som vi kallar "enveckasförsvaret.
Om alla förutsättningar uppfylls är vi framme runt 2020 när FM uppnått regeringens målsättning.


Jag hoppas och tror att du vet vad vi har intill dess!?

Teaterdirektören.

Staffan Danielsson sa...

Jag försvarar ÖB när jag bekräftar att vårt försvar (liksom andra länders) nu är mindre men högteknologiskt och mindre uthålligt än det gamla invasionsförsvaret. Moderna krig använder hög teknik och avgörs snabbare. Sveriges säkerhet byggs i hög grad tillsammans med andra, och det bör genomlysas rejält i en analys. Mycket talar för att försvarsbudgeten behöver öka.

Anonym sa...

Blablabla. Konkretisera tack.

En vecka är riktigt bra. Det "gamla" invasionsförsvaret dimensionerades för ca en månad. En månad högintensivt motstånd och förluster skulle nog avskräcka lede fi från att välja militärt angrepp som strategi. Tanken var dessutom inte att vara högteknologisk för att faktiskt kriga på riktigt. Tanken var liksom att det inte skulle bli krig överhuvudtaget. Att bevara fred och säkerhet istället. Det viktiga var inte verklig, utan bedömd, förmåga. Planen var inte att strida, utan att undvika att låta konflikten komma så långt. Scenariot även då var ett begränsat anfall. Då i samband med en större konflikt mellan blockens huvudstyrkor i centraleuropa. Vi skulle kunna möta, hejda och slå en modern mekaniserad motståndare på minst två täter. Det vill säga, vi ville projicera den förmågan i avhållande syfte. För att det skulle vara trovärdigt krävdes t.ex. 116 markstridsbataljoner. Idag är vi så high-tech och uthålliga att vi klarar hälften av uppgiften, en fjärdedel av tiden, med mindre än en tiondel av styrkorna. Om 7 år och 30 miljarder extra. Helt fantastisk utveckling!

Nu ska vi alltså vinna en militär konflikt med 6% av stridskrafterna? På riktigt denna gång! På låtsas tyckte de flesta att 100% inte skulle ha en chans, och därför var inte strategin att vinna kriget utan göra det för dyrt att ens starta kriget för en motståndare.

Hur lång uthållighet är tillräckligt? Vad är "mycket"? Finns det en riktig plan?

Sluta svamla floskler. Inte försvinner skiten ur ditt stall för att du pratar om att mocka?

Staffan Danielsson sa...

Du har en otrevlig ton, anonym, är du medveten om det?

Vad är ditt alternativ, då?

80 miljarder i försvarsbudget? Värnplikt och invasionsförsvar? Sluta samarbete med Nato?

Anonym sa...

Staffan,

Gillar att du i alla fall öppnar för ökade anslag vilket jag vet att du vart inne på en längre tid.

Dock, jag tycker det verkar som att du i ditt svar till anonym verkar tycka att 80 Mkr i anslag är orealistiskt. 80 Mkr motsvarar lite drygt 2.0% av BNI. Inte alla en anmärkningsvärt hög siffra.
Vi med vår starka ekonomi (hör vi altid från alliansen) varför skulle vi inte ha råd med en budget på 2.0% av BNI?
Vart tar ala våra skattepengar vägen? Inte är det till bra sjukvård, bra vägar och bra skola i alla fall.

//Jonas75

Anonym sa...

Grunden för försvaret borde vara att försvara eget territorium och då hela landet med de medel och förmågor som krävs utifrån en analys av hotbilden. Hotbilden bör analyseras på sikt och självklart med den enkla slutsatsen att det tar tid att bygga upp förmågan.Försvarsmakten är Sveriges försäkring och den måste få kosta pengar. Uppgift och förmåga måste få styra. Vi skall ha ett försvar som är så uppbyggt att det finns uthållighet. För att försvara hela Sverige och för att säkerställa uthållighet mer än en vecka krävs det stora förändringar. Vi bör åter ha en krigsorganisation med 4-6 fördelningar, 16 brigader,7 artregementen och ca 100 fristående bataljoner ex luftvärn, stadskytte, artilleri och jägarförband. Till detta bör åter hemvärnet öka i numerär. Flygvapnet bör utrustas med 80-100 moderna flygplan där man även anskaffar vapenalternativ för att säkerställa förmåga till jakt och attack. Basförmågan måste igen byggas ut så att flygvapnet har möjlighet att verka utspritt. Flottan utökas med kustfregatter fler korvetter, robotbåtar och ubåtar. Kustarilleriet sätter upp 6 rörliga bataljoner för strid kustnära och i skärgård. Tung kustrobot och rörligt kustartilleri anskaffas. Värnplikten återtas men i ny tappning, där i huvudsak frivillighet skall beaktas och där ca 15000 gör detta årligen. Ett mindre antal stående förband anställs. Krigsförbandsövningar genomförs minst var 3 år....

Anonym sa...

Jag ber om ursäkt för tonen.

Jag har inget eget alternativ. Jag är väljare och skattebetalare. Du aspirerar att leda landet med mitt mandat. Jag frågar efter ditt, centerns, varför inte regeringens, alternativ. Vilken är er plan att leda landet genom kris och hot om krig? Hur avser ni bevara fred och säkerhet? Genom krigföring med högteknologiska förband i samverkan med förband från Finland? Jag vet inte, det är inte mitt jobb. Jag frågar er.

Jag undrar bara hur någon ska kunna veta tvärsäkert att det behövs 80 miljarder eller 100 flygplan om det inte finns någon övergripande försvarsplan som definierar behovet.

Hur har t.ex anonym ovan så tvärsäkert landat i sin uppfattning? Vad vet han/hon som inte jag har fått veta om vår (politiska) försvarsplanering? Hur ser den militära försvarsstrategin ut och i vilket syfte och sammanhang definierar den? Vi ska ha trovärdig förmåga att avvärja anfall med kryssningsmissiler och specialförband för att tvinga en potentiell motståndare till ett större åtagande som kräver invasion med reguljära markförband för att kunna nå sina mål på svenskt territorium. Risken att behöva binda sina förband under många år i kamp mot svenska insurgents och terrorister ska få motståndaren att avstå från att anfalla oss? Eller...?

Om centern anser att något behöver utredas för att ni ska bilda er en konkret uppfattning så vore det väl bättre att göra utredningen och inte bara prata om vad bra det vore att göra en?

Finns det en tydlig försvarsidé och plan ur vilken man kan härleda exakt vilka krav som ställs på Försvarsmaktens förmågor? Ja eller nej räcker till att börja med.

Det är väl inte orimligt att förvänta sig rediga svar på rediga frågor?

Anonym sa...

Det enda svaret är ... att du och tegeringen har ingen aning? Ni förstår inte frågan? Försvaret av Sveriges oberoende och suveränitet är ett "särintresse" för "arga vita män", inget ämne annat än en budgetfråga för riksdagen och förtjänar inget svar?

Mitt svar är väl lika obetydligt, men kommer vara lätt för mig att ge på valdagen. Mitt förtroende ligger inte hos svensk riksdag och dagens politikergeneration. Min blankröst är inte på grund av lathet eller ointresse. Den kommer att vara en aktiv misstroendeförklaring mot svensk ledning och vårt politiska system av idag.

Men, jag är ju bara arg för att jag gillar att vara arg som anonym på nätet. Inte för att jag har något vettigt att säga eller bli upprörd över... Min ilska signalering ingenting förutom meningslöst "näthat"... Så enkelt att förhålla sig till.