onsdag, december 26, 2012

Slutreplik till Per Ankersjö

Jag kritiserade Per Ankersjös vidhållande av att Sverige ska öppna sina gränser, sedan arbetsmarknads- och integrationsreformer enligt Centerpartiets  förslag har genomförts.

Per svarar nu genom att vidhålla att hans vision är på lång sikt, inte i närtid, dock utan att bemöta min kritik att det handlar uppenbart också om närtid.

Tyvärr insinuerar han åter att jag och andra kritiker inte står upp för alla människors lika rätt och värde, eller för humanismen, när vi fullt ut står bakom dagens öppna och generösa migrationspolitik, men inte är beredda att öppna upp för fri invandring efter det att arbetsmarknadsreformer genomförts.

("Jag svarar Staffan Danielsson om visionen om fri invandring. Det är viktigt att Centerpartiet en gång för alla står upp för portalparagrafen om alla människors lika rätt och värde, och för humanismen.")

Per lyfter också fram några andra frågor som jag har diskuterat. Jag står för det jag har fört fram och har kommenterat det i några blogginlägg, här och här.
 
Slutligen anser Per att:
"En vision om ett framtida samhälle utan gränser och med en fri invandring, baserat på Centerpartiets portalparagraf ”alla människors lika rätt och värde” ger en tydlig bild av partiet som humant, medkännande och medvetet om framtidens demografiska utmaningar i vårt land.
Staffan Danielsson starka vilja att motarbeta visionen tycker jag säger något annat."


Jag är fullt ut med på den underbara visionen om en värld utan gränser, och utan krig och terror. Detta motarbetar jag självfallet inte.
Min kritik gäller förslaget att Sverige ensidigt ska öppna sina gränser efter det att arbetsmarknads- och integrationsreformer genomförts.

Nu väntar en viktig diskussion inom Centerpartiet fram tills att partistyrelsen sätter ner foten för sitt förslag till stämman, och fram till stämmans beslut. Min bedömning är att det är bra att diskussionen har rivstartat, med tanke på laddningen i en del frågor och den korta tiden till stämman.

Jag har sansat och sakligt försökt att bidra till detta i respekt för programgruppen och dess förslag, men med kritik på vissa punkter.


 

Inga kommentarer: