fredag, september 28, 2012

Böneutrop från minaret

Låt mig resonera kring gårdagens tidningsuppgifter om att den islamska moskén i Fittja vill börja med böneutrop. Böneutrop kan jämföras med kyrkklockor. "Ska inte vi få ha vår religionsfrihet", säger Ismail Okur, ordförande i islamska föreningen.

Tydligen är kommunens politiker öppna för att tillåta böneutrop.

Jag känner tveksamhet. Självfallet är religionsfriheten oerhört viktig liksom yttrandefrihet och demokrati osv. Den är grundmurad i Sverige. Tyvärr gäller dessa rättigheter inte i många muslimska länder, där det är ett brott att välja annan religion och där kyrkklockor är otänkbara.

Detta ska självfallet inte på något vis påverka huruvida vi i Sverige ska öppna för böneutrop från moskéer eller ej.

Några centerpartister har twittrat om att det är självklart att tillåta böneutrop eftersom kyrkorna ringer i klockor. Och det handlar ju bara om en moské och väldigt sällan. Och att detta är en väldigt liten fråga.

Jag menar att det är en principiell fråga. Är det ok att börja ropa ut böner från en moské så kommer det ju att gälla för allt fler moskéer. Och det torde väl också handla om böneutrop med allt starkare högtalare vartefter. Har man rest i muslimska länder vet man hur påträngande böneutropen där kan vara.

Jag medger att kristendomen sedan många hundra år i Sverige kallar till gudstjänst genom klockringning. Det är en etablerad företeelse som vad jag vet är allmänt accepterad.

Och jag medger att det är ett relevant argument att får en väl etablerad religion kalla till gudstjänst på sitt sätt så borde andra religioner göra detsamma på sina sätt.

Likabehandling av religioner skulle således i detta fall kunna innebära antingen att böneutrop från minareter i Sverige tillåts, eller att de inte gör det och klockringning analogt med det också förbjuds.

En tredje variant, som jag lutar åt, är att ha kvar klockringningen men inte acceptera böneutropen.

Hur resonerar jag då? Först, jag ser kyrkklockorna som ett etablerat kulturellt undantag.  Och jo, religionsfriheten innebär självklart rätt att ha och utöva sin tro tillsammans med andra, samlas i sina gudstjänstbyggnader/lokaler, offenligt inbjuda till möten och gudstjänster via t ex annonser och anslag osv.

Men innebär det också en rätt att genom höga böneutrop regelbundet marknadsföra sin religion i det "offentliga rummet". Offentliga böneutrop innebär att människor i närheten av en moské regelbundet kommer att i sina bostäder och på gator och torg höra budskapet att moskén kallar till gudstjänst. En del kommer att uppfatta det som störande intrång i den personliga integriteten som det inte går att "komma undan".

Innebär religionsfrihet också en rätt att marknadsföra sin religion på detta sätt i det offentliga rummet.

Mitt svar är snarast nej, men jag ser gärna synpunkter på detta.

Vi har ju en löpande diskussion om skolavslutningar ska ske i en kyrkobyggnad, vilket motiveras med tradition. Motsätter man sig det borde väl samma skäl göra att det är tveksamt att "tvingas lyssna" till offentliga böneutrop regelbundet.

Det finns olika religioner i världen och de marknadsför sig alla på olika sätt. Islam gör det t ex genom sina tydliga yttre tecken, främst kvinnornas slöjor i olika utformningar . Judendomen gör det ibland genom männens "kippa" på huvudet, när de vågar, och kristna kan signalera sin tillhörighet t ex genom att bära ett kors runt halsen. Grunden för dessa företeelser är ju religiöst betingad, men företeelsen fungerar också som en "marknadsföring".

Men innebär religionsfrihet också en rätt att högt och återkommande ropa ut sitt budskap i det offentliga rummet från sina gudstjänstbyggnader?

Nej, inte nödvändigtvis.

Om nu moskéer skulle få den rätten och möjligheten att föra ut sitt budskap, hur ska vi då ställa oss om andra vill haka på? Ska en stormarknad eller kvartersbutik som vill marknadsföra sig i det offentliga rummet också få tillstånd att regelbundet göra det med regelbunda högtalarbudskap?

Här tror jag att det är svårt att utverka sådana polistillstånd.´Och av egentligen samma skäl är det tveksamt att öppna för offentliga böneutrop som en generell princip.

Men som sagt, jag gillar att resonera och få med- och mothugg, så kommentera gärna!

 
Skicka en kommentar