lördag, augusti 18, 2012

"Omänskligt" att förvägra dödshjälp i UK

Britten Tony Nicklinson drabbades av en stroke för 7 år sedan.

"Tony Nicklinson kommunicerar genom en avancerad dator som mäter blinkningar och små huvudrörelser.
Det behövdes dock ingen dator för att förmedla de känslor som Nicklinson fick efter beslutet.
58-åringen bröt ihop i tv och var till synes otröstbar."

Tony vill somna in (dö) eftersom han anser sitt liv i paket "miserabelt" där han är "maktlös"."

Men i England, liksom i Sverige, får inte en människa dö i förtid, även om hon lider och så önskar. Staten har för allas vår räkning förbjudit det och gjort det olagligt, och sjukvården förvägras att bistå Tonys i hans entydiga vilja. Inte heller får någon nära släkting eller mycket god vän hjälpa honom att somna in/dö.

Expressen skriver om detta.

Aftonbladet visar video från ögonblicket när han fick beskedet.

"Tony Nicklinson kommunicerar genom en avancerad dator som mäter blinkningar och små huvudrörelser.
Det behövdes dock ingen dator för att förmedla de känslor som Nicklinson fick efter beslutet.
58-åringen bröt ihop i tv och var till synes otröstbar.
– Jag känner mig helt förstörd efter beslutet, kommunicerade han senare genom datorn, enligt the Telegraph."

– "Även om jag inte ville få upp hoppet för mycket, fick jag det ändå, eftersom en fantastisk mängd arbete las ner på mitt fall. Jag trodde att om domstolen såg mig för den jag är, med mitt fullständigt miserabla liv, maktlös till att göra åt det på grund av mitt handikapp, skulle domarna förstå mitt resonemang att jag inte vill fortsätta leva och borde få en värdig död.
Enligt frun, June, är Tony Nicklinson nu redo att avsluta sitt liv genom att svälta sig till döds.
Nicklinson kommer att överklaga domstolens beslut till en högre instans."

Jag har engagerat mig i arbetet för att man vid svåra lidanden, främst i livets slutskede, ska kunna ha en möjlighet att fö dö i förtid.

"Danielsson undrar om socialministern kan tillsätta en utredning för att analysera om det i "mycket svåra situationer" och under "mycket sträng kontroll" borde vara möjligt att hjälpa en person att dö."

Jag har skivit motioner och interpellationer till socialminister Göran Hägglund för några år sedan.

Vår debatt finns här (scrolla ner till slutet av sidan).

Jag har gjort flera bloginlägg; här och här och här.

Några framgångar har nåtts, t ex accepteras det idag att maskiner som behövs för att upprätthålla livet får stängas av om det är den enskildes uttryckliga vilja. Likaså accepteras idag smärtlindring genom stark medicinering, även om det skulle korta livet och påskynda döden.

Däremot finns tyvärr ingen öppning ännu för att den enskildes vilja vid svåra lidanden ska kunna respekteras, självfallet under sträng kontroll och noga reglerat. Jagh fortsätter att kämpa för att en sådan utredning ska tillsättas, och jag tycker att den riksdagsmajoritet som förhindrar detta tar poå sig ett mycket stort ansvar.

Det finns en förening som driver på i dessa frågor, Rätten till vår död. Jag sympatiserar i mycket med deras budskap men har inte ännu blivit medlem, det får var och en ju avgöra.


Tillagt 2100 18 aug från facebooksdialog kring mitt blogginlägg:


Anders W Jonsson Centerpartiets stämma har tagit tydlig ställning ifrågan. Vi är inte för att sjukvården ska få som uppgift att avsluta liv genom giftinjektioner. Sjukvårdens uppgift är att lindra symtom som ångest, smärta etc som kan vara förenat med ett döende men inte att aktivt avsluta liv.

  • Staffan Danielsson Centerpartiets gruppledare och läkaren Anders W har helt rätt, Centerpartiets stämma har beslutat enligt ovan. Det innebär alltså att svaret till Tony är precis som i England. I denna fråga har alltså jag personligen en annan uppfattning, och driver därför opinion för att riksdagen (och Centerpartiet) ska ta ställning för att dessa svåra och viktiga frågor utreds i syfte att under sträng kontroll öka individens rätt vid svåra lidanden kunna få avsluta livet i förtid.
  • Inga kommentarer: