tisdag, juli 03, 2012

Mer pengar till försvaret?

Efter att ÖB ställt flera miljarder i ökade försvarsanslag mot att avveckla armén eller flygvapnet (lite tillspetsat) tillfrågades jag och andra alliansföreträdare om vår syn på detta.

Folkpartiet, som i flera år talat om höjda anslag men som sedan ställt upp på alliansens gemensamma budget, vill också nu höja försvarsbudgeten på 3-5 miljarder..! KD öppnade också för en höjning, vilket inte heller jag uteslöt, bl a i en intervju i Rapport.

Jag hänvisade till att jag sedan lång tid uttryckt oro för att Sveriges försvarskostnader i procent av BNP på 25 år sjunkit från 2,5 % till 1,2 %, från att ha legat i nordisk tätposition till bottenplats. Sverige bör som ett stort nordisk land ta sitt ansvar för fred och säkerhet i regionen och det gör att jag kan se skäl för att höja vår försvarsbudget. Ovanpå detta kommer så ÖBs bedömningar.

Samtidigt har ju jag och Centerpartiet också arbetat för att försvarsberedningen - med representanter för riksdagens partier - ska börja arbeta med erforderliga omvärldsanalyser inför kommande försvarsbeslut. I det arbetet, och i regeringens kommande proposition ska givetvis också ÖBs bedömningar, samt möjligheterna till effektiviseringar och besparingar och deras effekter, ingå. Först sedan den samlade bilden står klar går det att ta slutlig ställning till försvarsbudgetens storlek, även om mycket talar för behovet av en förstärkning.

En viktig analys som jag hoppas att försvarsberedningen kommer att göra handlar om Sveriges militära samarbeten med länderna i norden, med EU och med Nato. Det är uppenbart att försvarsbudgeten kan användas effektivare ju närmare vi vill och vågar samarbeta med andra västliga demokartier och framförallt med de nordiska länderna. Här sätter ländernas olika militära samarbeten gränser och det är viktigt att analysera var dessa går och hur Sveriges militära samarbeten bör utvecklas, eller ej.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det du säger, men inte i klartext, är att det är dags att slutligen även lämna målet att vara militärt alliansfria. Därmed kvarstår ingenting av den tidigare säkerhetspolitiken och att använda "alliansfrihet" i argumentationen blir ännu mer ohederligt mot väljarna. Stå nu för den faktiska politik ni (riksdagen) driver och sluta lura i väljarna att Sverige är alliansfritt och avser förhålla sig neutralt i händelse av konflikter i vårt närområde. Berätta tydligt vad som faktiskt är vår nya säkerhetspolitik.

Anonym sa...

Varför vågar ingen beskriva den nya militära omvärlden där Ryssland rustar så det knakar?
Varför talas det bara om mer pengar till försvaret när det behövs en relevant motivering som finns redovisad i FOI årsrapport men som sannolikt inte en enda riksdagspolitiker eller ens försvarsdepartement läst en enda sida i. Politikers, journalisters och medias uraktlåtenhet beskriva verkligheten är snudd på landsförräderi - upp till bevis!

Anonym sa...

Moderaterna är svåra att förstå.
När försvaret behöver två tre miljarder är det bodväggen direkt.
När EU vill ha 100 miljarder för att ge till de länder som levt över sina tillgångar säger M "det är klart Sverige skall hjälpa till".
Såg betr Grekland att åtminstone en av de nya ministrarna var med och förhandlade in landet i EU. Alltså låg bakom de felaktiga eller rent av lögnaktiga siffror man då presenterade. Vad är det som försiggår med pengar från oss skattebetalare som inte har något infltande?

Anonym sa...

Stå på dig, Staffan!

Det finns många röster att locka över från moderaterna med tanke på hur de har behandlat försvarsfrågan de senaste dagarna.

Anonym sa...

Dumsnåle Borg & Co har kört hela försvaret i diket. Se bifogad länk:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvaret-allt-narmre-total-kollaps_7122979.svd

Flygsoldat 113 Bom