måndag, maj 21, 2012

(S)vensk mat måste vara dyrare - annars köper ingen den

Jag hittar anmärkningsvärda djupa analyser av Socialdemokraterna i kommande utskottsbetänkande MJU24.

Jag har ju skrivit en del om att det svenska jordbruket minskat med en tredjedel på några decennier, samtidigt som storsatsningen på ekologiskt jordbruk lett till en mångdubbel ökning till 4-5 procent av produktionen. Importmaten har ökat från 25 till över 45 procent...

Min slutsats är att för att vända utvecklingen måste huvudfokus riktas mot det moderna miljövänliga jordbruket som står för 95 procent av produktionen.

Socialdemokraterna åser istället passivt utvecklingen och anser att ännu mer fokus på ekonischen är lösningen, ekoarealen som nu är i EUtopp med 14 % ska fördubblas till 30 procent. Jag befararar att en fortsatt starkt ekofokus - och dito mindre fokus på 95-procentsjordbruket - leder till fortsatt utflyttning av jordbruk och livsmedelsindustri från Sverige.

Vad utgår då socialdemokraternas analys ifrån för grundpelare? Jo, citat:

"Bara när svenska konsumenter med fog kan hävda att det finns generella positiva egenskaper hos svensk mat så kommer de att efterfråga den".

Hur förklarar då socialdemokraterna att svenska folket snart efterfrågar hälften av den mat man köper genom import från andra länder, med väsentligt mindre positiva egenskaper än hos svensk mat, men billigare..?

Och menar alltså socialdemokraterna att om svensk närproducerad svensk mat är bara lite bättre än importerad mat så kommer inte konsumenterna att efterfråga den, eftersom mervärdet är för litet och maten för billlig?

Menar man helt enkelt att det är bara mer ekologisk mat som konumenterna vill ha, inte mat från de 95 procent av de svenska bönderna som producerar miljövänlig mat inom ramen för världens strängaste djurskyddslagar?

Är det därför man vill införa en nygammal handelsgödselskatt -  unik i världen - som kommer att driva ytterligare produktion utomlands?

Miljöpartiet övertrumfar Socialdemokraterna med råge, med en rad nya statsstöd till ekojordbruket, med nya skatter på det dominerande jordbruket och visionen om att jordbruket snart ska vara till 100 procent ekologiskt..

Kanske det då, med S och MP i regeringen. Men importen skulle kanske vara 80 procent och hur det skulle gagna djur och miljö och livsmedelsproduktion i Sverige är obegripligt.

Flera blogganalyser från mig om detta här och här

5 kommentarer:

Anonym sa...

Svenska lantbrukare är körda. De har lyssnat för mycket på höga "experter". Så har LRF:s spjutspetsföretag och deras fina växapolitik starkt bidragit till att minska antalet lantbruksföretag. Dessa är nu så få att ingen politiker med självaktning vill göra något för denna ynka procent av valmanskåren.

Lasse Strömberg sa...

"man vill införa en nygammal handelsgödselskatt - unik i världen - som kommer att driva ytterligare produktion utomlands?"

Problemet var att när skatten togs bort höjdes priset med lika mycket som den borttagna skatten. Kanske är det inte skatten, utan priset, som driver produktion utomlands?

Staffan Danielsson sa...

Mat är mer än bönder. Det är att utnyttja naturresurser, sluta kretslopp, öppna landskap, sårbarhet, djurskydd och mkt mer.

I längden, Lasse, avgörs priset ändå av marknaden. Skatter kommer sedan ovanpå och försämrar konkurrenskraften för vårt jordbruk

Anonym sa...

OT
Angående centerns alla miljoner nybyggare som välkomnas och ska betala Annies lön, så har man i vårt grannland norge tydligen varit så fräcka att man räknat på lönsamheten, statistisk sentralbyrå (SSB).

http://www.dagbladet.no/2012/05/24/nyheter/politikk/innvandring/ssb/21745394/

arthur sa...

Jag väljer vakuumförpackat importkött, inte för att det är billigare utan för dess vida högre kvalitet; för att det är mörare, saftigare och smakar mycket bättre. Det svenska kött som håller måttet har jag bara funnit i en speciell kvalitetsbutik men den är på fel sida bilköerna. Jag har bara tid att köra dit någon gång per år.


Den allt för ofta förekommande skylten "vi har bara svenskt kött" läste jag som: vår mat är så dålig att vi måste gömma oss bakom patriotism för att folk skall acceptera den. Jag undviker sådana butiker.


Svensk kyckling håller dock måttet.