torsdag, maj 31, 2012

På Brännpunkt om kommunal ekomat

Jag skriver på Brännpunkt om att kommunerna vid kommunal matupphandling i första hand bör ställa krav på gott djurskydd och ett miljövänligt jordbruk. Därefter kan man ange mål för andelen ekologiskt producerat.

Jag kritiserar också Socialdemokraterna som vill fördubbla målen för ekojordbruk och ekomatsupphandling genom dubblat ekostöd, samtidigt som matimporten snart är mest i Europa (snart 50 procent) och det finns en gräns för hur många kommuner och konsumenter som vill betala 30-60 procent mer för ekomaten. Se även tidigare blogginlägg om detta.

Ekologiskt jordbruk är ett bra miljöalternativ, men det är också det vanliga miljövänliga svenska jordbruket. Ekomaten är en viktig nisch som ska ha fortsatt stöd och som jag önskar framgång på marknaden. Men det är en betydande risk om stat och kommuner pressar upp produktionen så att överskott uppkommer, vilket sänker priset.

Och min huvudpoäng är att om inte huvudfokus nu läggs på det vanliga miljövänliga jordbruket som står för 95 procent av produktionen, och som tappat en tredjedel mot importen på 25 år, då kommer detta inte att kunna vända trenden utan importen kommer att fortsätta öka.

Inga kommentarer: