söndag, april 15, 2012

Ensamkommande flyktingbarn till Europa, Sverige i överlägsen topp.

Jag länkar till två nyheter i TV4 om Sveriges flyktingmottagande, i stort och av ensamkommande under 18 år.

442.300 människor sökte asyl i världen förra året. Sverige var det femte största mottagarlandet med 29.600 ansökningar.

Under 2010 och 2011 tog Sverige emot överlägset mest asylansökningar i Europa av ensamkommande flyktingar under 18 år, 5050 st. Tvåa var Storbrittannien med 2.641 st och trea Belgien med 1.941.

Den här frågan diskuteras sällan av politiker i de etablerade partierna. Jag är självfallet för en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik i Sverige, men jag tycker att det är befogat att diskutera varför ensamkommande flyktingar till Europa i så oerhört hög grad väljer att söka sig till Sverige. Vi vet att våra mottagningsresurser är ansträngda, och om utvecklingen i Afghanistan och Somalia går åt fel håll torde anströmningen kunna öka väsentligt.

Jag är övertygad om att det är viktigt med en lugn och saklig dialog om sakfrågan jag lyfter, och att det på sikt mera gagnar den fortsatta viljan till ett högt mottagande än tvärtom.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

Den "höga viljan" du pratar om bara är en illusion bland er politiker.
Om du frågar samtliga svenskar vad de egentligen tycker om den flyktingpolitk som förs idag och om alla skulle svara sanningsenligt skulle svaret förvåna dig.
Minst 70% av svenskarna tycker att vår flyktingpolitik är huvudlös och skulle kraftigt vilja skärpa upp reglerna och samtidigt även minska vårt enorma utlandsbistånd.
Men i Sverige får man löpa gatlopp om man offentligt dryftar sådana här åsikter. En fri och öppen debatt finns knappast när det gäller dessa frågor.
Vad man tycker i "stugorna" runt om i landet skiljer sig enormt mot vilken politik samtliga riksdagspartier (utom SD) vill föra i dessa frågor.

//Medborgare

Anonym sa...

Jag sitter i en socialnämnd och där har vi varje möte ett par ärenden som rör dessa ungdomar. Fick jag välja själv skulle vi endast ta emot ungdomar som personligen är förföljda i hemlandet (det är få som hinner med det som ungdomar) men det kan man inte säga offentligt...

Martin sa...

Tyvärr är det ju så att många av dessa varken är ensamma, flyktingar eller barn.

Asylsystemet har spelat ut sin roll och måste reformeras. En sundare politik vore att inte bevilja några asylansökningar alls och istället öka mängden kvotflyktingar. Dessa kan väljas ut bland de verkligt behövande av t.ex. våra soldater i Afghanistan, i samverkan med SIDA m.fl. Detta skulle leda till större förståelse och sympati med de som kommer till vårt land, till skillnad mot dagens bluffartade lotterisystem.

Anonym sa...

Ett litet barn, långt bort ifrån, som på eget bevåg kan ta reda på allt om Sverige och ensam klarar av att ta sig hit, tvärs över jorden, måste ju vara en vinnare. Det är den typen av ungar Sverige behöver.

Anonym sa...

Modigt att ens nämna ensamkommande i en blogg på ett sätt som antyder kritik mot det rådande kravlösa systemet.
Men som folkvald och välavlönad utskottsledamot, är det inte försvarsutskottet du borde ägna mer av din tid och bloggreflektioner? /Bosse

Staffan Danielsson sa...

några kommentarer:

* Det finns en bred acceptans för Sveriges invandrings- och flyktingpolitik. För att inte den ska börja svikta är det min övertygelse att frågor som är relevanta att diskutera kan och får göras det av politiker i de etablerade partierna. Så är inte riktigt fallet idag, och jag försöker bryta mark i full medvetenhet om riskerna.

* Bosse: jag lägger mycket tid på försvarsfrågor, så klart, men även på andra frågor som jag väljer själv. Trodde jag inte att denna fråga behövde diskuteras på det sätt jag gör skulle jag självfallet inte göra det. Du och andra får i vanlig ordning bedöma vad ni anser om mitt politiska arbete.

* Martin: Självfallet ska vi bevilja asyl till de som är flyktingar och skyddsbehövande. Men ibland kan jag tycka att det svenska fokuset i kanske väl hög grad koncentreras kring dem som lyckas ta sig till Sverige efter stora uppoffringar och stora ekonomiska insatser, och för lite till de hundratusentals i samma situation som är kvar i landet eller i närområdet, ofta på flykt. Men jag inser också att detta är naturligt, det är en kvalitet i att se flyktingar öga mot öga som gör att debatten koncentreras.

Anonym sa...

Eloge för att du vågar ta upp det onämnbara. Lite senare kanske du vågar koppla till trafficking och organiserat du-vet-vad.