måndag, april 02, 2012

Bjereld (S): Förbjud all vapenexport i världen

Två socialdemokrater, Ulf Bjereld och Jan Nygren, för en dialog den 1 april i en artikel i socialdemokraternas medlemstidning "Aktuellt i Politiken". Nygren, numera Saab, menar att vapentillverkning och -handel behövs som världen ser ut. Bjereld, "broderskapare" från "tro och solidaritet", menar att "Världen lider av för mycket vapenhandel. Om alla länder avstod från att exportera skulle det öka säkerheten. På sikt bör hela vapenexporten avvecklas."

Jag håller inte med Bjereld. Hur skulle t ex Hitler då ha stoppats, om alla länder resonerat så? Och nästan helt utan egen vapenindustri (vilket blir fallet utan export), skulle Sverige då alltså avveckla sitt försvar med undantag för den begränsade tillverkning som kanske finns kvar i landet? Och tror Bjereld att andra länder skulle resonera sammalunda och utan egen försvarsindustri upphöra med import och alltså lägga ned sina försvar?

Bjereld går t o m längre än Miljöpartiet. Jag inser fullt ut värdet av Ulf Bjerelds vision om en värld utan krig och terror. Men Ulf, där är vi inte idag och det är ett oerhört politiskt ansvar att ta konsekvenserna av ditt resonemang och låta Sverige gå i täten med att avveckla sitt försvar.

Jag har problematiserat kring vapenexporten i detta blogginlägg.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

I Bjärelds värld hade Sverige nog inte exporterat järnmalm till Hitler, men det skulle du gjort?

Anders G sa...

Självklart hade Centern med Staffan i spetsen levererat järnmalm till tyskarna. Det är ju bara att läsa innantill i tidigare blogginlägg. Eller också inser inte herr Danielsson vidden av det han skriver. Det vore i så fall inte första gången.

Staffan Danielsson sa...

Parallellen med Sverige under andra världskriget kanske inte är så dum. Anonym och Anders G skulle uppenbarligen inte gjort som samlingsregeringen och gjort eftergifter till tyskarna.

Högst sannolikt hade Sverige då rönt samma öde som Danmark och Norge, och tyskarna hade fått sin järnmalm i alla fall.

Jag medger, det är rätt sannolikt att jag hade kommit till samma slutsats som samlingsregeringen. Och ni dömer mig för det?

Anders G sa...

Ingen är förvånad över ditt skrämmande resonemang. Om alla ständigt tillämpade logiken "någon annan skulle", så skulle världen förbli statisk. Varför har du egentligen blivit politiker? För att ingenting ska förändras?

Man kan i efterhand rättfärdiga det mesta med hänvisning till att man ville hålla landet utanför kriget. Statligt sanktionerad antisemitism t.ex., som var ett faktum. Den förklaringsmodellen är en kraftig förenkling av Sveriges medlöperi under andra världskriget. Det tror jag också att du känner till.

Sen får du gärna förklara vilka de nutida krigshoten är som rättfärdigar motsvarande export till diverse diktaturer.