fredag, mars 23, 2012

Ska Polisen få använda datalagring för brottsbekämpning?

Debatten har rasat om riksdagens beslut i onsdags, att Sverige införlivar EU-direktivet i sin lagstiftning på en rätt nära miniminivå, sex månaders datalagring.

Jag hänvisar gärna till riksdagsdebatten, som var informativ och där Johan Linander (C) argumenterade mycket klart och tydligt och satte så stor press på V och MP att han inte fick svar på sina berättigade frågor. (Varför V och MP 2006 och 2010 i riksdagsdokument ställde sig bakom analysen att Sverige som EU-medlem måste införa direktivet, samt att de rödgröna 2006 var överens om att ha lagringstiden ett år, vilket V lanserade som en framgång).

Några anmärkningsvärda inlägg i debatten var när Maria Ferm (MP) två gånger ställde´datalagringsdirektivet mot frågan om vargjakt (!), samt när Jens Holm (V) uttalade följande om uppgörelsen inom de rödgröna 2006 om ett års lagringstid: ""Mycket snart efter att den gått igenom sa vi att den inte gäller"...

Jens Holm yttrade lite överraskande också detta: ""Vi vet även att polisen alltmer använder sig av kameraövervakning och telefonavlyssning. Det är någonting som vi i Vänsterpartiet tycker är bra".

Ett bärande motiv hos kritikerna var också detta, här åter uttryckt av Jens Holm: "Som Maria Ferm sade tidigare svarade den svenska regeringen i augusti i fjol till EU-domstolen att syftet med datalagringen uppnås idag med gällande regler. Vad är då vitsen med att införa massövervakning av alla svenskars mobil- och datatrafik"?

Det är här jag inte riktigt hänger med. OK, det är fel att EU ålägger alla EU-länder att datalagra. Jag är med på det.

Men om polisens tillgång till teletrafikdata - låt vara frivilligt lagrade av teleoperatörerna - ändå är ungefär densamma, varför så högt tonläge om direktivet?

Varför inte också kräva att polisens tillgång till dessa data borde förbjudas? De finns ju uppenbarligen lagrade och polisen använder dem för att lösa brott. Viserligen är polisen endast ute efter trafikdata som rör de misstänkta men man letar ju bland alla lagrade trafikdata som självfallet rör allas våra samtal mm.

Men detta accepterar MP och V. Ja, det gör faktiskt jag också, och - tror jag - den största delen av svenska folket. Eftersom det uppenbarligen är så att polisen med hjälp av detta kan klara upp många brott som annars blivit ouppklarade.

Det gavs några exempel i riksdagsdebatten. Jag kan återge ett, som motiverade varför Sverige gått lite längre än direktivet på en punkt och tillåter polisen även att kunna få reda på mobilnummer till telefoner som nåtts av samtal men där ingen svarat.

En åtta-årig flicka fördes bort av en man i bil till en skog och utsattes för övergrepp. Hon kunde uppge att mannen under tiden fått två mobiltelepåringningar som han inte hade besvarat. Genom att kontrollera mobiler i området som fått samtal på det sättet kunde en abonnent identifieras, som visade sig vara våldtäktsmannen vilket stöddes av annan bevisning. Genom att han åkte fast minskade hans möjligheter att begå ytterligare dåd.

Hade jag och min mobil varit i området under samma tid hade även vilka som ringt till mig, och om jag svarat eller ej, kunnat lokaliseras. Självklart hade detta varit ett ingrepp i min integritet, att polis då fått reda på att min mobil befunnit sig där och fått samtal.

Jag är nog beredd att leva med denna lagring, eftersom polisen med hjälp av den klarar upp många grövre brott. Jens Holm och Maria Ferm uppenbarligen också.

Däremot är det relevant att diskutera gränsdragningen för vilka brott som får klaras upp med hjälp av detta. Ska t ex fildelning höra dit?

Min fråga rakt ut i bloggosfären är denna, accepterar ni som så hårt kritiserar EUs datalagringsdirektiv att lagrade data på frivillig väg enligt ovan får användas av polisen för att lösa brott? Ja eller nej? Det verkar ju logiskt att både motsätta sig DLD och att polisen som idag får tillgång till lagrade data. Uppenbarligen svarar dock många kritiker nej på fråga ett och ja på fråga två, inklusive mig själv.

Expressen.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

8 kommentarer:

Jakob sa...

Det är fråga om två helt motsatta principer. Idag är grundregeln att trafikuppgifterna INTE ska sparas, men att vissa undantag medges. DLD innebär tvärtom att uppgifterna MÅSTE lagras.

Idag kan polisen, närmast av en slump, använda dessa data. Om operatörerna aldrig någonsin hade lagrat uppgifterna, så tror jag inte att någon enda poltiker med självbevarelsedrift plötsligt skulle ha lagt fram en lag om lagringstvång. Det vore politisk harakiri.

Polisen har kunnat utnyttja det kryphål som ett generöst och bitvis oklart regelverk (LEK) erbjudit.

(Här finns faktiskt en parallell till FRA-lagen. FRA började för flera decennier sedan att avlyssna civil satellittrafik, inklusive grundlagsskyddad sådan. Detta med hänvisning till en ”vedertagen praxis” om att luften var fri att avlyssna. När alltmer av denna grundlagsskyddade trafik flyttade ned i marken krävde FRA att få tillgång även till kablarna. Om FRA aldrig någonsin hade inhämtat civil eterburen kommunikation, skulle ingen politiker med självaktning ha kommit på den ljusa idén att släppa in FRA i fibernäten. Det hade varit ett fullkomligt omöjligt politiskt projekt).

I en framtid utan DLD skulle polisen riskera att få tillgång till allt färre data i takt med att operatörena avstår från att lagra dem. En sådan utveckling ses förstås inte med blida ögon av polisen, men det är självklart inte operatörernas uppgift att tillhandahålla historiska data till de brottsbekämpande myndigheterna.

Man kan mycket väl tänka sig ett regelrätt förbud för polisen att få ut historiska trafikuppgifter, men detta är måhända svårare att försvara så länge som lagringen faktiskt förekommer hos operatörerna.

Sedan har vi då frågan om hur uppgifterna utnyttjas. Låt oss först enas om att dessa data inte bara används för att lösa begångna brott. Debatten skulle vinna på om ni ledamöter vågade tala klarspråk här.

En stor del av trafikuppgifterna begärs ut i ”underrättelsesyfte” av t.ex. KUT, Säpo eller Tullens handläggare. Här tycker tydligen Centern att det inte heller behövs någon förhandsprövning i domstol. Vid dessa vaga misstankar om eventuell framtida brottslighet tycker ni och resten av alliansen att det duger gott om myndigheterna själva hanterar den saken (+ meddelande till SIN i efterhand).

Det KUT och Säpo bland annat gör i sin underrättelseverkamhet är att sammanställa gigantiska sociogram. ”I förebyggande syfte”. Men detta hör man aldrig någonting om i riksdagens kammare. Märkligt.

Men även då brottsmisstankar finns på pappret, går inte sällan saker och ting helt överstyr hos polisen. Vid det beryktade tillslaget i Göteborg hösten 2010, där terroristnojan firade nya triumfer, gjorde polisen bl.a. en olaglig masttömning. Av åklagarens utredning får man intrycket att sådana överträdelser inte alls är ovanliga ”i stundens hetta” hos AB Kling&Klang. Men självklart lade åklagaren ner utredningen och nöjde sig med att rikta viss kritik mot den göteborgska hjärntrusten med vidhängande stjärnanalytiker.

Grova brott, ja. Själva direktivet kom till i kölvattnet av attentatet i Madrid. Inledningsvis talades uteslutande om att DLD syftade till att underlätta utredandet av terrorbrott.

Det implementerade direktivet, i kombination med övrig lagstiftning som klubbas i riksdagen under våren, handlar om oändligt mycket mera än så. Ändamålsglidningen är på plats redan från första stund.

Sen gör du det väldigt lätt för dig, Staffan. Det är ingen konst att lyfta fram en rad långtgående åtgärder som skulle öka uppklarningsprocenten av diverse brott högst markant. Om vi alla hade inopererade chip, eller kontinuerligt registrerades på andra sätt, så skulle det väl underlätta polisens arbete avsevärt. Varför är du motståndare till ett sådant system? Har du något att dölja, Staffan?

Dennis Nilsson, Piratpartiet sa...

Från historien lär vi oss vad tjyvlyssning leder till.

Det finns ett gammalt kinesiskt talesätt som säger ”genom att känna din historia kan du bedöma din framtid”.

För den som glömt bort den läxan, så rekommenderar jag intervjun med journalisten och författaren James Bamford, som har skrivit flera böcker om demokrati, tjyvlyssning och dess konsekvenser, under de senaste 30-40 åren.

Denna lärorika intervju med James Bamford gjordes för några dagar sedan finns att se/lyssna på härnedan.

VIDEONTERVJU: NSA is Building the World’s Largest Spy Center
http://videocafe.crooksandliars.com/heather/james-bamford-nsa-building-worlds-largest-s

Visserligen handlar videointervjun om situationen i USA, men våra motsvarigheter i Sverige har fått frikort om ett intimit samarbete om datautbyte.

Fredrik sa...

Nej, och åter nej!

Det är aldrig acceptabelt att staten för register över medborgarnas förehavanden utan brottsmisstanke. Det är heller aldrig acceptabelt att staten (eller andra) utan domstolsbeslut tar del av medborgarnas registrerade förehavanden.

Det ni Stasi-beundrare precis beslutat hör inte hemma i en demokrati. Punkt! Inga av dina många sliriga ord och krumbukter kan förändra det faktumet.

Det är sorgligt att se självutnämnda liberaler driva igenom den ena repressiva lagen efter den andra. Historieböckerna kommer att döma er hårt.

Staffan Danielsson sa...

Jakob, du har ett resonerande inlägg kring den fråga jag väcker?

Du kan tänka dig ett förbud för polisen att ta fram frivilligt lagrade trafikdata, men frågan är uppenbarligen inte så enkel..

Därför tycker jag att den är värd att diskutera.

Jakob sa...

Man kan också uttrycka det hela så här: Om polisen i en framtid riskerar att få allt mindre tillgång till historiska trafikuppgifter, så är det bara att acceptera. Det är som sagt inte privata aktörers uppgift att serva de brottsbekämpande myndigheterna med dessa data.

Att många uppgifter är tillgängliga för polisen idag, är närmast en sinkadus. Grundläget hos operatörerna, och i lagstiftningen, har ju varit att materialet ska raderas.

Sen får du gärna förklara varför du vill att de historiska trafikuppgifterna ska kunna användas till annat än utredande av begångna brott. Utan domstolsprövning dessutom. Varför ska inte förhandsprövning gälla för Säpos eller KUT:s underrättelseverksamhet? Brukar inte "strikt kontroll" vara ett av dina mantran?

Juristen sa...

Staffan du skriver:"Jag är nog beredd att leva med denna lagring, eftersom polisen med hjälp av den klarar upp många grövre brott."

Var finns bevisen. Eu kommissionen, EUs datainspektion och Cecila Malmström samt ledande kriminologer letar förtvivlat. Varför sitter du och tjuvhåller på dina bevis? Om de finns så fram med dem i ljuset! Ett alternativ är att du erkänner att du inte har fattat ett dugg av vad debatten handlar om.

Leif Nixon sa...

Staffan, många brottslingar klarar sig i dagsläget undan straff genom att använda anonymiseringstjänster som Tor eller genom att kryptera sina hårddiskar.

Vad tycker du om det?

Kung CG sa...

Nu har det gatt en vecka sedan Juristen och Leif Nixon ställde tva relevanta fragor.

Ska Staffans tystnad tolkas som att han inte hittar de flertaliga grova brott som klarats upp, och att han inte tycker nat alls om kryptering?

Förtroendet för politiker kunde vara högre...