tisdag, mars 06, 2012

Kommentar till Ekots granskning av FOI- Saudiarabien

Dagens Eko citerar hemliga uppgifter om att FOI lär samarbeta med Saudiarabien om att hjälpa till att bygga upp en vapenfabrik...Det lär handla om att renovera antitank-vapen.

Jag kommenterar för Centerpartiets räkning här.

Jan Björklund, FP, är i Aftonbladet kritisk, här.

Det handlar alltså om två saker. Dels om det samarbetsavtal med Saudiarabien som S-regeringen ingick 2005, och som automatiskt förlängdes 2010, se här Regeringen, och här Svenska Freds. Har ett avtal ingåtts kan det vara svårt att i efterhand gå ur det. FP och KD hävdar nu att de var emot att avtalet förlängdes, samtidigt som de uppenbarligen står bakom regeringens beslut att förlänga det...

Den andra saken är hur FOI varit engagerad i att enligt Ekot stödja Saudiarabien att kunna renovera antitank-vapen.

(tillagt: här text ur avtalet:
1. Detta samförståndsavtal träder i kraft dagen
för den sista underskriften.
2. Samförståndsavtalet skall gälla för en tid
av fem år och automatiskt förlängas för samma
tid, om det inte sägs upp av någondera parten
med sex månaders skriftligt varsel innan det
utlöper.
3. Uppsägningen skall inte inverka på fullbordande
av samarbetsprogram som har inletts
innan samförståndsavtalet upphörde att gälla.)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Skicka en kommentar