lördag, januari 28, 2012

JO granskar inte länsstyrelserna och djurskyddslagen

Det finns frågor kring rättssäkerhet att granska vad gäller djurskyddslagen, t ex vad gäller att näringsidkare kan få mycket hårda straff av länsstyrelsen utan att frågan om tvångsomhändertagande av djur eller djurförbud kan prövas i en rättegång. Idag beslutar länsstyrelserna om detta utan att brottsanmäla lantbrukaren, och utan att denne kan få sin sak prövad vid en domstolsbehandling där sakfrågan i sin helhet kan prövas. Överklagan av myndighetsbeslut till förvaltningsrätt innebär endast att frågan om myndigheten gjort rätt moment prövas, inte sakfrågan i sig.

Tidningen Lantbrukets affärer med den erfarne journalisten Sven-Olov Lööv skriver om detta.

Jag har ju bett JO att granska länsstyrelsens beslut att omhänderta Per-Ola Olssons kor, samt även att granska dessa frågor utifrån länsstyrelsens i Skånes handläggningar. Detta har bidragit till en uppoenbart angelägen debatt i dessa frågor i främst lantbrukspressen, där frågorna diskuteras i insiktsfulla ledarkommentarer och även av LRFs högsta ledning.

Det är bra.

JO ligger dock lågt. Jag har nu fått svar från Justitieombudsmannen Lars Lindström som med hjälp av Li Brismo meddelar att "Det som Ni har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från min sida. Jag kommer därför inte att utreda Er anmälan."

Innebär alltså detta att JO anser att myndigheternas bedömningar i dessa frågor är oklanderliga, och att den enskildes möjligheter att hävda sin rätt är tillräcklig?

Det behöver det inte göra, och jag hoppas att JO istället kommer att ta andra tillfällen att granska dessa frågor djupare.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

16 kommentarer:

Olofiskogen sa...

JO är en tomteverkstad som på sin höjd delar ut mjuka paket.
Det är bra att riksdagsmännen får samma "uttömmande svar" som medborgarna.
JO har nämligen fått i uppdrag från riksdagen att "gallra" hårt bland inkommande anmälningar.

kriesse sa...

Det är bra att du engagerar dig Staffan!

Hur planerar Du att gå vidare med detta? För du kan väl knappast ge upp nu?

Solveig Bachler sa...

Det må vara något stort fel då tom Staffan Danielsson får standardformulär "1a" eller är det "1b" eller kanske "23ö"?
Det är i alla fall det alla vi andra får till svar varthän vi än skriver.

Forysta sa...

Vi är inte förvånade för detta är det svar vi alla får...

Åke Öberg sa...

Bra Staffan! Ge inte upp!

Carina Hedberg sa...

INGEN har behörigheten att utplåna någon de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna att få sina civila rättigheterna och sina civila skyldigheterna prövade i domstol, vilket enbart kan ske i Tingsrätten!

Från det ena till det andra, vem är tillsynsmyndighet över riksdagens ombudsmän, JO och JK?

Celia Sager sa...

Inte ssk förvånande, men din insats är uppskattad Staffan!
Alla makthavare- Om nu JO räknas dit, tycks hålla varandra om ryggen. Tänk om man skulle komma i onåd!
Så få står för sin åsikt, även om den är "obekväm"
Men vi kontrollobjekt och vår djur behandlas alltid nedsättande.
För länge sen har jag insett att djurskyddet- Det så kallade bara är en chimär.

Anonym sa...

Ledsen - min kommentar föll bort genom klantighet av mig eller kommentarfunktionen.
Orkar inte försöka om!

Åke

Thomas sa...

Problemet nu är att Du inte kan backa ur utan att Du måste driva denna fråga vidare!

Åke S sa...

När allmänheten tappar förtroende för JO vad gör man då?

EU - processa i åratal? Media? Svara myndigheterna med samma mynt "jaså och spela dum"?

Nu betraktas ju även skrivelser med kritik mot tjänstemän som hot:"Varje gång våra medarbetare hamnar i fokus i media uppfattas det som ett indirekt hot"!
http://svtplay.se/v/2690598/gavledala/rovdjurshandlaggare_utpekad_av_jagare

Att enstaka riskdagsmän finner problem för en minoritet utan kommersiellt intresse lär ju inte komma fram om Fp fungerar som M enligt Annmarie Paulssons bok Knapptryckarkompaniet.

Det går ju inte heller att lagstifta bort när tjänstemän inte behöver följa lagen!

Kristina Lindfeldt sa...

Det verkar mer trovärdigt om anmälan kommer från djurägaren själv och är mer detaljerad. Är anmälan för allmänt hållen kan de kanske anse att det finnas andra avsikter med anmälan istället för att få själva sakfrågan granskad och de prioriterar då med rätta andra mer detaljerade anmälningar.

Åke S sa...

En riksdagsman mindre trovärdig än en direkt drabbad djurägare?

Är det inte snarare så att det finns inga pengar för JO att klara av besvärliga utredningar i inopportuna ärenden?

Det finns sakligt och juridiskt formulerade beskrivningar på hur länsstyrelser och förvaltningsrätter sidsteppar lagen
i Berndt Erikssons öppna brev till Högsta Förvaltningsdomstolen liksom i flera av White Eagles kommentarer i Land.

Varken sakskäl eller trovärdiga medborgare ger skäl att utreda?

Papperstiger tiger?

Anonym sa...

Tråkigt men knappast oväntat, men all heder åt Staffan som engagerar sig.
Så till frågan varför tjänstemännen och kvinnorna agerar som dom gör. Ett ständigt sjunkande antal bönder ger ett mindre antal att ge sig på varav följer flera påhopp på de som finns kvar. Byråkraterna måste ju för att få behålla sitt jobb visa hur nödvändiga dom är. Då är det enda "trakassera mera".
Därför behövs många fler boende på landsbygden som innebär en VÄXANDE andel i valmanskåren. Fast detta motverkas av bl a LRF som lanserar spjutspetsföretag som skall VÄXA, men genom att lägga under sig grannmarkerna och sålunda ta bort möjligheten för en egen brukare att bosätta sig där. Resultatet ser vi nu, men ingen tycks vilja förstå sammanhanget?

Anonym sa...

Det var väntat Staffan. Vid ett samtal med en av handläggarna hos JO sa han: Djurärenden är så känsliga...Det enda han kunde ha tänkt sig ta opp var att min katta efter obduktion blev masskremerad, istället för att som jag ville få henne tillbaka. Hon hamnade på soptippen utanför Uppsala...

Anonym sa...

Ola Svenssons uttalande om att man inte kan byta inspektör är fel. Detta gäller inte bara djurskyddsinspektörer, utan alla tjänstemän. Man har alltid rätt att få en sådan begäran prövad.
Alla tjänstemän skall vara opartiska. Detta är detsamma som att man inte är jävig. Ansvaret för att den enskildes rättssäkerhet tillvaratas åligger
Svensson. En begäran om byte av en inspektör är en indikation på att opartiskheten ifrågasätts. Det åligger Svensson att lösa detta på bästa sätt för alla parter. Normalt är detta inte något problem, men kommer man inte överens finns regler även om detta,
Ett formellt skriftligt beslut måste fattas i ärendet och ett sådant beslut kan överklagas till
domstol. Såvitt man kan utläsa i pressen har sådant beslut inte fattats. Hans agerande skall därför utredas av åklagare. Det är förvånande och till och med häpnadsväckande att JO inte tar upp detta. Även de politiska ledamöterna som är valda till att ha insyn över länsstyrelsernaskall naturligtvis ta upp detta. Omnågon
utredning inte kommer till stånd
är detta ett nytt exempel på den ökande korruptionen hos de offentliga förvaltningarna. Med korrupption avses nämligen förfall av en demokrati och vad är åsidosättande av den enskildes rättssäkerhet om inte förfall. Man skulle nog också kunna tänka sig att få frågan prövad med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.

Anonym sa...

Bra inlägg ifrån alla.
Ja detta standard-svar "ingen åtgärd"
ifrån JO eller JK utan att man ens
fått presentera sina bevis eller att
JO och JK ens satt sig in i ärendet
väcker naturligtvis förundran och misstänksamhet om att dom är kollegiala med Länstyrelsen.
Va? Har dom begått tjänstefel och dessutom ljugit? Det skall vi kolla upp, hade varit ett mer "normalt" svar.
John.