lördag, december 17, 2011

Givande försvarsdebatt i riksdagen!

I veckan debatterades Sveriges försvar, utifrån förslagen i budgetpropositionen. Debatten spann som vanligt över både budget och försvarsfrågor i stort, och var riktigt intressant.

Jag uppmärksammade i mitt inlägg socialdemokraternas stordåd att i ett slag höja sin försvarsbudget med hela 2 miljarder kronor jämfört med de rödgrönas budget från i fjol. (Inte ens MP och V står faktiskt fast vid 2-miljardersbesparingen, utan ligger på 1,7-1,8 miljarder i besparing..Det är inte alltid samarbete förädlar, uppenbarligen).

Jag anar Håkan Juholts ande bakom detta, och även bakom socialdemokraternas nya konstruktivitet vad gäller den stora och svåra personalförsörjningsreformen, där S nu ska medverka till att följa upp den noga och inte riva upp den!

Jag gladde mig också åt uppgörelserna mellan alliansen och S och MP vad gäller vårt deltagande i FNs fredsskapande insats i Afghanistan, samt åt att vi i utskottsbetänkandet även gjort upp om att Sverige ska kunna leda en Battle Group tidigast 2015 (och delta innan i andras grupper) samt att en luftförsvarsutredning ska tillsättas för att diskutera mycket långsiktiga frågor (tiden efter 2040).

Det är bra att regeringen i närtid kan återkomma till riksdagen med JAS Gripens uppgradering, och att detta beslut ska ligga som en förutsättning i utredningen.

Vidare tog jag upp vikten av att regeringen snart ger försvarsberedningen i uppdrag att göra en omvärldsanalys mm. inför nästa försvarsbeslut, vilket även Peter Rådberg senare explicit frågade försvarsministern om. Och försvarsministern gav ett positivt svar, försvarsberedningen ska få uppdraget givet att det finns ett intresse från riksdagens partier.

Jag diskuterade också synen på Ryssland och dess utveckling och på säkerhetssituationen i Östersjön med anledning av de väldiga energiflödena där på framförallt fartyg, samt om Gotland behöver en ökad militär närvaro. Jag nämnde Folkpartiets oerhört långtgående krav på att återupprätta Pansarregemente 18 och lokalisera en brigad på kanske 5.000 personer där. Vad kommer det i så fall att kosta och vilka enheter på fastlandet ska då läggas ned?

Peter Hultkvist (S) ställde frågor till Allan Widman på samma tema, och angav de mindre långtgående förslag som socialdemokraterna har aktualiserat och som jag ställde mig positiv till.

Och jag diskuterade i vanlig ordning vikten av att analysera Sveriges militära allianser och hur nära vi kan och ska samarbeta med andra västliga demokratier, vilket utöver många faktorer också har en allt tyngre ekonomisk aspekt.

Se även mitt inlägg i web-TV, där alla inlägg och repliker finns att se och lyssna till. Länk också till min kollega i försvarsutskottet Johan Forsell, som också deltog i debatten.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,

Varför måste enheter på fastlandet läggas ned om pansarregementet på Gotland återupprättas?

Alternativet höjt försvarsanslag på grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet kanske
kan täcka in återupprustning av Gotland?

För inte ens ni politiker kan på allvar mena att det säkerhetspolitiska läget ser så himla gott ut just nu.

//Jonas75

kriesse sa...

Ni har väl inte missat att både US Joint Chiefs of Staff och den brittiska motsvarigheten är uttalad skraja för Europa om EMU spricker och därmed även risken att EU spricker?

Och sen hade vi Ryssland..

Har inte alla kriterier uppfyllts för ett återupprustande av försvaret? De kriterier man nämnde i samband med den strategiska black-outen?

Staffan Danielsson sa...

Jag talade för ett ökat försvarsanslag vartefter, och för ett nära samarbete med andra demokratier.

Visst kan en tiondel av försvaret lokaliseras till Gotland utan nedläggning någon annanstans, givet att försvarsanslaget ökas kraftigt och att allt går till Gotland. Jag ifrågasätter dock det riktiga i en sådan storsatsning.

Anonym sa...

Jag instämmer med tidigare fråga, varför måste enheter läggas ned för att några ska placeras på Gotland?

jan-olov sa...

Bra att du pläderade för ökade försvarsutgifter mm.

Gotland behöver en brigadstridsgrupp för att kunna möta hejda och slå en luftlandsatt och landstigen motståndare som landstiger/luftlandsätter med två bataljonstidsgrupper tillsammans.

Självklart behövs ett förstärkt hemvärn,flyg och marin i och omkring Gotland och vi startar där men slutmålet kan vi inte svaja på och det är en brigadstridsgrupp inkl lv och kustrobotförband.

Kapaciteten att genomföra detta finns redan idag och den har Ryssland och har haft sedan bevisat 2008 Georgien och Zapad/Ladoga 2009.

Ryssland utvecklar och övar LL och Lst förband och det gör de för att vi behov kunna använda dem.
76 luftlandsättningsdivisionen och 336 gardesmarininfanteribrigaden förstärks personellt och materiellt som jag rapporterat ett antal ggr om till er och det sker i närtid och dessa är prioriterade och skall till 2014 vara förband i världsklass enl den ryska militärreformen.

Det är samma offensiva förband som fanns under kalla kriget det har aldrig lagts ned utan uppstår med flerfaldigt ökad förmåga.

Detta är således det militära realiteterna som är skälet varför vi behöver en brigadstridsgrupp på Gotland.
Det skall INTE ske på bekostnad av försvaret av fastlandet utan BÅDE OCH.

Detta är inget som ni kan klubba bort och gömma i en riksdagsdebatt eller kommande försvarsutredning/beredning.
Den försvarsberedningen får inte misslyckas denna gång så därför behövs MUST/FOI/FRA/krigsvetenskapsakademin med sin sakkunskap in i utredningen/beredningen.

Ni försvarspolitiker som deltog bär ett stort ansvar i föregående försvarsberedningar för de misslyckade militära analyser tillsammans med sakkunnig Michael Moore och ordförannde,Håkan Juholt,Karin Enström och Göran Lenmarker i tre försvarsberedningarna inför försvarsbeslutet 2009.

Du är klart medansvarig till det dåliga förmågeläget vi befinner oss i.
Du har alla goda skäl att jobba tillbaka vår förmåga genom att lägga skarpa förslag i Sveriges Riksdag och sluta snacka.

det är handling nu som gäller inte sen.

Kn Jan-Olov Holm