onsdag, november 23, 2011

Riksdagsrapport för 2011

Riksdagsrapport 1 mandatperioden 2010-2014
sept 2010- nov 2011, ett axplock.

• 28 sept. Första riksdagsgruppmötet.

• 29 sept. Östgötabänken hos landshövdingen.

• 5 okt. Riksmötets öppnande.

• 9 okt. Medverkan Östgötamat på konsert o kongress i Lkpg.

• 22 okt. Jordbruksdebatt Elmia i Jönköping.

• 27 okt. Skrivit ca 20 motioner.

• 21 nov. Höststämma hos Söderköpingscentern.

• 22 nov. Försvarsdebatt i Skövde.

• 24 nov. Kungamiddag på slottet. Pratade kort med Madeleine. Mycket kort och inte särskilt välfunnet…(Jag har ett kort på dig på arbetsbordet…ett DI-reportage från New York)

• 26 nov. Interpallationsdebatt Med försvarsministern om försvarets alltför kategoriska nej till vindkraft.

• 1 dec. Min första riksdagsdebatt om fiskefrågor…

• 7 dec. Åter debatt om Försvar och vindkraft i kammaren, nu med Näringsminister Olofsson med flera.

• 16 dec. Besök på Svartådalens energi i Mjölby och diskussion om vindkfat med bl a styrelseordförande Sten-Åke Andersson.

• 4 jan. Årlig träff med Lkpgs nykterhetsförbund, intressant.

• 16-19 januari. Den alltid intressanta Folk och Försvarskonferensen i Sälen.

• 4-6 feb. Centerpartiets kommundagar!

• 10 feb. Med försvarsutskottet på intressant besök på Försvarets Radioanstalt på Lovön i Stockholm.

• 13 feb. Mjölbycenterns årsmöte.

• 14 feb. Studiebesök på välskötta Tekniska Verken i Linköping.

• 4 mars. Årsmöte Lkpg-C.

• 18-20 mars. Representerar C på norska Senterpartiets landsmöte i Stjördal! Mycket trevligt, och man kände igen sig så väl! Fast vi är mer liberala och samarbetar i borgerligheten, medan de är lite tv om oss och samarbetar med S och V (motsvarande).

• 20-22 mars. Besök i Bryssel med alliansgruppen i Miljö- och jordbruksutskottet.

• 26 mars. Distriksstämma där Centerpartiets blivande partiledare Annie Johansson talade, mycket väl som vanligt.

• 2 april-10 april. Resa med Folk och Försvar och några kollegor till Islamabad i Pakistan (ochtill ett flyktingläger nära Peshawar nära Afghanistan) och till New Delhi i Indien. Oerhört intressant, verkligen ett område i världspolitikens mittpunkt. Tung militär bevakning i Pakistan, Bin Laden vara bara några mil bort, men det visste vi inte förrän några veckor senare.

• 20 april. Centermöte i Vårdnäs, starkt försenad…

• 6 maj. Besök på Billerud i Skärblacka.

• 12-17 maj. Med försvarsutskottet till Riga och Vilnius. Besökte bl a ett underjordiskt gömställe för motståndsrörelsen Skogsbröderna, som kämpade ända till ca 1955.

• 21 maj. På Kalmar slott när Hushållningssällskapet fyllde 200 år.

• 25 maj. Möte med Rekryteringsmyndighetens insynsråd.

• 30 maj. Träff landshövding- Östgötabänken.

• 1-3 juni. Flyg med grupp ur FöU till Sigonella-basen på Sicilien, där våra Gripenplan flygspanar mot Gadaffi. De är uppskattade och gör ett mycket bra jobb. Sedan besök i Ungern där de stora transportplan - C-17 – är stationerade och där Sverige har del och där även svenska besättningar flyger.

• 8 juni. Möte med Fiskeriverkets insynsråd.

• Juni. Invald som ny suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet. Sedan tidigare ordinarie i Försvarsutskottet, samt suppleant i Utrikesutskottet och EU-nämnden.

• 26juni-2 juli. Med svensk delegation från landsbygdsdep. till Rom och stort FAO-möte. Mycket givande.

• 12-13 juli. I Bryssel med grupp ur Miljö- och jordbruksutskottet för diskussion med andra parlament och kommissionär om CAP (framtida jordbrukspolitik).

• 23-24 aug. Möte med riksdagsgruppen. Hel del arbete med att stötta Annie Lööf i partiledarkampanjen.

• 26 aug. möte med ledande c-företrädare i Ydre.

• 4 sept – 7 sept. Skakande resa i förintelsens spår i Warshawa och Östra Polen, bl a i föreintelselägren Majdanek och belzac och byn Kock, vars alla judar (män, kvinnor och barn ) 1941 tvingades ut av 500 soldater en halv km bort där de sköts i en massgrav. Sedan mördades nästan alla Polens judar – ca 6 miljoner – i massgravar och sedan i koncentrationslägrens gaskammare. Ofattbart hemskt.

• 8-9 sept. Med försvarsutskottet till Helsingfors.

• 10 sept. ombudsträff inför C-stämman.

• 22-25 sept. Väldigt bra C-stämma i Åre, avtackning av Maud och val av Annie! Flera östgötamotioner och aktiva östgötaombud!

• 27 sept. debatt i radio Ög med delar av östgötabänkens ledmöter. Inlämnade av ett 15-tal riksdagsmotioner.

• 6 okt. Ostlänksmöte med landshövdingen m fl.

• 21 okt. besök på LV6 mm i Halmstad med andra C-företrädare.

• 26 okt. debatt på försvarshögskolan.

• 7 nov. Besök Karlsborgs garnison och aktionsgruppen mot utökat skjutfält i Vättern.

Inga kommentarer: