lördag, oktober 15, 2011

"Underförstådda" regler - finns de?

Jag fick rätt, det blir inget åtal mot Håkan Juholt.

Åklagaren säger därtill att det finns inget i riksdagens regelverk som nämner något om avdrag för övernattningar i den lägenhet man hyr eller äger.

Detta bekräftar ju också riksdagsförvaltningen när man säger att regeln endast varit "underförstådd" och att det inte finns någon juridisk grund för att kräva återbetalning. Vad är det för regelverk?

Min kollega Erik A Eriksson har flera år haft sin hustru och litet barn boende i lägenheten, han har vid två tillfällen frågat riksdagsförvaltningen om regelverket och fått beskedet att inget avdrag ska göras för detta.

Erik har uppenbarligen fått ersättningen i mycket god tro, vad mer hade han kunnat göra? Detta gör ju också Håkan Juholts agerande förståeligt, hade han frågat hade han ju säkert fått samma besked. (Möjligen har riksdagens "underförstådda praxis" ändrats över tid, eftersom Annie Lööf i dialog med riksdagsförvaltningen fått klarhet i den "underförstådda regel" som nu gäller, sedan några veckor (!) även i skrift på riksdagens hemsida..)

Håkan Juholt säger hela tiden att han har brutit mot en regel och är sorgsen för det.

Vilken regel har då Juholt brutit mot? Åklagaren säger ju att den inte funnits medan riksdagsförvaltningen verkar ha ansett den "underförstådd" och successivt alltmer gällande...Och vilken regel har Erik brutit mot. Han har vid två tillfällen frågat om regelverket och fått samma tydliga besked, helt i linje med det som riksåklagaren också säger.

Om alltså ersättningen fram till nu skulle utgå utan reducering om någon mer bor i lägenheten, hur rimligt är det då att återbetala hälften av ersättningen?

Uppenbarligen finns ingen juridisk grund för detta, vilket både riksdagsförvaltning och åklagare är överens om.

Finns det då en moralisk grund, borde Juholt och Erik A Eriksson känt till denna "underförstådda regel" som egentligen inte har funnits?

För Erik A är läget glasklart, menar jag. Han har vid flera tillfällen för riksdagsförvaltningen redovisat sin situation och fått likalydande entydiga besked.

Det känns inte rimligt att han nu plötsligt ska kritiseras och ev återbetala något i strid med regler som inte funnits och som han därtill fått entydiga besked om. Här får faktiskt riksdagsförvaltningen stå sitt ansvar, har man inte haft någon regel om avdrag, och även lämnat det beskedet, då ifrågasätter jag om det är rimligt att någon återbetalning ska aktualiseras.

Att det däremot är rimligt att ha en sådan regel, och att den nu har beslutats och gäller framgent, det är en annan sak.

Kommentera gärna mitt resonemang!

Uppdaterat 16 oktober: Riksdagsförvaltningens besked till Annie Lööf var minsann inte något "underförstått" under av klarhet. Du har rätt till full bostadsersättning för en bostad om du har två bostäder, men du bestämmer själv om du bara vill utnyttja halva ersättningen, vad budskapet ungefär.
Bloggen "Ett hjärta rött" redovisar detta.

Sakläget börjar alltså klarna. Riksdagens regelverk har tills helt nyligen givit rätt till en bostadsersättning för boendet i Stockholm på upp till 8.000 kr per månad. Kravet är att man har en bostad annorstädes och behöver en bostad för riksdagsarbetet i Stockholm. Om man får denna ersättning till den bostad man äger eller hyr själv så är det man själv som avgör om någon får övernatta i den kort eller lång tid.
Detta är ingen orimlig linje, kostnaden för staten blir ju inte högre om någon annan övernattar i lägenheten och det är ju närmast omöjligt att kontrollera utan mycket ingripande åtgärder som rör den personliga integriteten.

Är någon annan beständigt boende i lägenheten, och mantalskriven där, är det däremot lättare att kontrollera och det är logiskt att hyresersättningen då reduceras till hälften. Denna "underförstådda praxis" torde ha utvecklats de(t) senaste åren(t).

Aftonbladets, och Håkan Juholts, påståenden att det finns ett regelverk som Juholt (omedvetet) brutit mot stämmer alltså inte vad gäller riksdagens regler. Däremot stämmer det kanske vad gäller de höga moraliska krav som socialdemokraterna ställer upp i sitt färska budgetförslag (notera dock reservationen även där, "medvetet")...:

"Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska principer om att
man ska göra rätt för sig. Vi vill etablera ett samhällskontrakt som förutsätter att den enskilde kan vara trygg i att det offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel används på det absolut mest effektiva sättet. Men genom
samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det
som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning.
"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

11 kommentarer:

Anonym sa...

För en utomstående verkar det synnerligen märkligt med ett system där betydande ersättningar utbetalas och det visar sig att regelverk i princip saknas, dessutom att särskilda undantag i skattelagstiftningen gjorts för riksdagsledamöterna och stadsrådens ersättningar och förmåner.

I större företag görs noggrann uppföljning och redovisning av alla former av ersättningar, annars griper skattmasen in! Detsamma gäller den enskilde medborgaren, jag har själv fått särskild revision av reseavdrag med och fått redovisa bensinkvitton mm. (U.A.) Får själv betala det dubbla boende mitt arbete kräver.

Den enda motsvarigheten till riksdagsförmånerna är väl isåfall EU-parlamentet där antalet förmåner/ersättningar utan redovisningskrav når sydländska nivåer på girighet och bristande insyn/hemlighetsmakeri. /Bosse

Anonym sa...

Men å andra sidan är flertalet riksdagsledamöter långvarigt inskolade i bidragsberondet som fd kommunalråd, höga partiföreträdare och ombudsmän där man inte sällan frikostigt får ersättning för alla tänkbara utlägg och extra pensionsförmåner.

I min kommun har det sedan decennier varit bråk om ohemula pensionsavtal och att odugliga kommunalchefer inte får sparken utan sätts på "utredningsuppdrag" eller "står till förfogande". Det politiska styret i kommunen har även genererat ett antal beiga riksdagsledamöter som suttit av några ur utan att just utmärka sig ./Bosse

Bosse Neregård sa...

Instämmer i allt vad min anonyme namne Bosse skrivit. Riksdagsmännen är vår tids frälse.

Erling Johansson sa...

Vad hade det hjälpt, om det även hade funnits glasklara regler? Riksdagen tar ju ändå beslut om att dessa lagar inte skall gälla dem själva!

Staffan Danielsson sa...

Riksdagsledamöter ska självfallet likabehandlas, och är det inte så ska det rättas till

Anonym sa...

Håkan Juholt har ingen trovärdighet överhuvudtaget. Troligen är det sambon som dessutom hyrt lägenheten från början. Men bra för alliansen, han är ju en tillgång.

Anonym sa...

Vi lantbrukare förväntas leva upp till "god lantbrukar sed".... annars drabbas vi av avdrag eller uteblivna ersättningar. Godtycke och rättsosäkerhet är ett gift som gör folk ängsliga och mindre kreativa, det har vi inte råd med. Patrik Ohlsson

Anonym sa...

Men att flytta in till en person som redan har befintlig lägenhet och hyra och därefter söka hyra för hela hyran känns oerhört oetiskt och fattar till och med Hulda -93 år runt hörnet att det är fel.
Blir man sambo så delar man på kostnader och så borde fallet vara att man söker ersättning. Skillnad om man som ledamot bor själv och skaffar lägenhet när man kommer till Sthlm.
Etik är A och O.

Anonym sa...

Den största förloraren är Aftonbladet som satt i gång det hela.
Reglerna, i den mån de finns verkar vara skrivna på advokatvis, dvs allmänt hållna och otydliga. För att möjliggöra för konsulter att "hjälpa" de drabbade, naturligtvis mot rundlig ersättning. Vet någon hur mycket Juholts advokat kostade och vem som får stå för notan?

Staffan Danielsson sa...

se tillägg idag i min bloggpost. Juholt har inte brutit mot riksdagens regelverk, men mot det moraliska mått som han själv och S satt upp i den färska budgetmotionen från S.

Unknown sa...

Min lägenhet på sågg 60 B Som tofää
som totslförsvsret äger.