fredag, augusti 12, 2011

Centerledarkandidater i Land lantbruk

Land Lantbruk har på ett uppslag frågat ut Centerpartiets tre partiledarkandidater. Det är bra och samtliga formulerar sig väl.

I sin analys av svaren väljer bondetidningen att fokusera på att "två av tre" kandidater på en av frågorna nämnner införandet av en ersättning till grisbönder för att kompensera för högre svenska djurskyddskostnader.

Skulle alltså inte den tredje också förespråka detta, i likhet med Landsbygdsminister Erlandsson. Jovisst, naturligtvis är det så. Land väljer alltså att göra en nyhet av något i Centerpartiet okontroversiellt, och visst kan man vinkla så.

Det mest intressanta svaret på den fråga som ställdes ´"Hur ska den negativa trenden i svensk livsmedelsproduktion kunna vändas" var enligt min uppfattning Annie Lööfs, vilket Land nämner allra sist i en bisats.

Uppgiften att vända den negativa trenden är oerhört stor och svår och med all respekt för att omfördela dagens ersättningar från region och miljö till djurvälfärd så räcker ju inte det, även om det kan vara en viktig del.

Annie Lööf föreslår i sitt svar på frågan en livsmedelsstrategisk kommitté med uppgift att kraftsamla alla intressenter för att vända jordbrukets kräftgång till en produktionsökning. Det är ett utmärkt förslag och det blir ju inte sämre av att LRF -som verkligen inser situationens allvar - har drivit detta i flera år.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

sylvanas sa...

Birger Schlaug sa nåt om att stureplanscentern kommer åka ur riksdagen. Tacka vet jag Thorbjörn Fälldin, då var centern centern.

Staffan Danielsson sa...

Jovisst, och likaså på Axel Pehrsson-Bramstorps och Gunnar Hedlunds tid!

Linus sa...

Fast den här har du ju varit med och avslagit under det senaste året Staffan ;-)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02MJ214

Staffan Danielsson sa...

Du har helt rätt, Linus, vaket av dig!
Jag har skrivit rätt mycket på min blogg om vikten av att alliansen kan regera, och att det ska väldigt mycket till för att man ska gå emot sin regering. Socialdemokrater i alla tider har väl aldrig gjort det..
Både LRF och - tror jag - de forna rödgröna och S - har föreslagit att en livsmedelsutredning tillsätts, mot bakgrund av det mycket allvarliga läget för den svensak livsmedelsproduktionen.

Riksdagen har avslagit detta, och alliansregeringen har inte lagt fram något förslag om det. Moderaterna är större än Centerpartiet och har finansministerposten. Det är ingen hemlighet att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt ifrågasatte att handelsgödselskatten skulle tas bort samt drev igenom den kommande höjningen av dieselskatten med ca 500 mkr kr.Kanske är de heller inte positiva till en livsmedelsstrategisk kommitté.
Det är glädjande att partiledarkandidat Annie Lööf är det.