onsdag, augusti 24, 2011

Analys föräldraförsäkring och C-ledarkandidater

Det är bra att centerns partiledarkandidater nu redovisar sina programförklaringar och ståndpunkter i den öppna valprocess som nu pågår. Uppenbart är att de ligger nära varandra politiskt, men visst finns det frågor där de har olika syn.

Jag vill dyka lite djupare i föräldraförsäkringsfrågan, där ju Centerpartiets styrelse föreslår stämman att individualisera föräldraförsäkringen, dvs de 120ersättningsdagar som vardera föräldern erhåller ska inte längre kunna överlåtas på den andre.

Annie Lööf är glasklar i sin uppfattning, (som i denna debattartikel i Aftonbladet) valfriheten att fördela dessa ersättningsdagar inom familjen ska bestå, Anders W Jonsson likaså. De båda går alltså emot partistyrelsen.

Anna-Karin Hatt svarar nu vid debatterna också nej på frågan om hon vill individualisera föräldraförsäkringen. Det är ett nej som lika gärna borde varit ett ja.

I denna debattartikel i Aftonbladet av henne sammanfattas hennes inställning så här:

"Partiledarkandidaten Anna-Karin Hatt om Centerns familjepolitik: Individualisera föräldraförsäkringen om höjd jämställdhetsbonus inte fungerar"


Innan en eventuell individualisering vill Anna-Karin alltså fördubbla jämställdhetsbonusen. Vad innebär då detta.

Jo, föräldraförsäkringen innebär ju att man i 300 dagar (150 vardera varav 240 kan överlåtas inom familjen) erhåller 80 procent av sin inkomst upp till taket 900 kr per dag (motsvarande ca 27.000 kr i månaden).

Jämställhetsbonusen innebär alltså att om ena föräldern som tjänar max i månaden utnyttjar alla sina ersättningsdagar , samtidigt som andra föräldern arbetar, ökar dennes ersättning från 900 kr per dag till 1.000 kr per dag.
Anna-Karin vill alltså dubbla det till 1.100 kr per dag under 135 dagar, motsvarande 27.000 kr mer totalt för en förälder.

Denna konstruktion innebär alltså att i en familj med t ex två höga höga inkomster ökar föräldraförsäkringen med 200 kr per dag i 270 dagar utöver de 900 kr per dag som vardera föräldern redan erhåller.
Vad jag förstår innebär det att en sådan familj erhåller 54.000 kr mer under ersättningsperioden än den familj där ersättningsdagarna överlåts..(Rätta mig om jag har fel, det här är lite invecklat.., Och jag vet ej vad detta kostar statsbudgeten).

Jag förstår tanken att med ytterligare ersättning till högavlönade föräldrar förmå dem att ta sin del av ersättningsdagarna. Utifrån ett försäkrings- och rättviseperspektiv är det dock ingen självklarhet att fördubbla nuvarande jämställdhetsbonus.

Skulle en fördubbling inte göra att dagarna delas så mycket jämnare kanske en fyrdubbling kan övervägas, men det vore nog stötande. I det läget vill Anna-Karin alltså individualisera.

Utöver detta vill Anna-Karin ta bort den kommunala vårdnadsersättning på 3.000 kr i månaden som kommuner kan införa om man så vill.

Det här är svårt och lite komplicerat, men det berör vanliga barnfamiljers vardag i hög grad. Jag förstår motiven för att överväga individualisering och ökad bonus men mot det står faktiskt valfrihet för familjen och att det finns gränser för hur mycket mer skattepengar ska stödja redan högavlönade familjer.

Centerpartiet slogs ju länge för en vårdnadsersättning av rättviseskäl för de familjer som själva skötte om sina små barn (inte minst jag själv på 1980-talet, tex). Nu handlar det inte längre om så många familjer, ersättningen är låg men vore det ändå inte rimligt med någon ersättning till de som avlastar kommunen från trycket på att bygga fler daghem även för deras barn? Dock är det ju möjligt att nuvarande konstruktion kan göras på något bättre sätt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

5 kommentarer:

Karin Ceder sa...

Familjer som väljer att skaffa barn, (den valmöjligheten har vi i Sverige), borde i rimligehetens namn också själva kunna välja hur de vill ha det gällande föräldraledigheten. Utgångpunkten måste ju ändå vara det sm fungerar för varje unik familj! Vår föräldraförsäkring ÄR fantastisk, vi har möjlighet att vara hemma länge med våra barn men beslutet om vem som är hemma och hur länge måste ju familjen själv besluta om. Det måste dessutom fungera för och i varje enskild familj! Dessutom så måste det ju var det som är bäst för barnet, som är i fokus och är det att pappan tar alla dagar (han kan ...)för att mamman är småföretagare eller att mamman tar alla dagar (han kan...) för att pappan studerar och de familjerna tycker att det fungerar bäst för dem och deras barn så måste det ju vara så. Alla familjer jobbar inte 8-17. Man måste också tänka på konsekvenserna vid en eventuell förändring av familjeförsäkringen, i vissa familjer som vår (min man är lantbrukare) så hade våra barn fått börja på förskola efter halva tiden då min man inte har någon möjlighet att vara pappaledig hur mycket han än skulle vilja. Är det rätt mot barnet? Och vilka förskolor skulle ta emot ett sådant litet barn? Visst det är alltid någon som förlorar på förändringar men låt det inte vara barnen! Nej, hitta istället andra vägar som gör att de som inte vill vara hemma men har möjligheten (om de nu finns...) tar ut föräldraledighet. Premiera de företagen som är generösa och tillåtande, hjälp familjerna och särskilt den som är hemma med barnen att planera för eventuellt pensionsbortfall. Vänd på "kuttingen" och gå inte in och detaljstyr i familjerna utan skapa förutsättningar i stället.
Ha en bra dag!
Karin Ceder
Borghamn

Staffan Danielsson sa...

Tänkvärt, Karin!

Vad tycker du om fördubblad eller flerdubblad jämställdhetsbonus då? Att familjer som delar jämnt får ett antal 10.000 kr mer än de som delar ojämnt?

Anonym sa...

Individer i hemmet är inte de enda människor som behöver använda laglig programvara för hjälp. Det finns ett brett utbud av laglig programvara som finns ...
http://www.ateamairsoft.net

Karin Ceder sa...

Hej!
Som svar på din fråga om vad jag tycker om fördubblad eller flerdubblad jämställdhetsbonus säger jag att - varför inte? Jag vet ju att en del familjer, där möjligheten finns att dela lika på dagarna, inte gör det p.g.a att den ene tjänar bättre än den andra och att man har huslån, billån (eller inga lån alls men låga löner)och annat som skall betalas och att man har en standard som man vill ha när barnen är små. Jag tror dessutom att det är lättare att lägga till något än att dra ifrån. Och genom att dela dagarna lika mellan föräldrarna skapar sämre förutsättningar för vissa familjer, barnen där kommer bl.a. att i så fall tvingas börja på förskola tidigare. Föräldraförsäkringen är väl ändå till för våra barn, eller? Jag anser inte att politiken skall detaljstyra varje familj. Politiken, anser jag, skall skapa förutsättningar så att varje familj själva kan göra kloka, sunda val som passar för just för dem.

Lika orimligt som att staten skulle betala hela lönen för den som skulle ersätta exempelvis småföretagaren för att den personen skulle ha möjlighet att vara föräldraledig, lika orimligt är det att tvinga föräldrarna att dela lika på dagarna!

Tack för ordet och önskan om en bra dag!
Karin Ceder

Staffan Danielsson sa...

Tänkvärt, Karin, tack för ditt inlägg!