söndag, juni 26, 2011

FAO, Rom och världens livsmedelsförsörjning

Som ny suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet blir det en rivstart genom att tillsammans med Kew Nordqvist (MP) ingå de regeringens delegation till FNs jordbruksorgans FAOs konferens, ledd av landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Det ska bli givande att under en vecka få en bild över världens mycket stora utmaningar vad gäller jordbruksproduktion och livsmedelsförsörjning.

Jag är ju ledamot i försvarsutskottet, och att säkerställa landets matförsörjning är en viktig grundbult i försvaret. Därför är det rätt alarmerande att Sveriges självförsörjningsgrad med mat på bara några decennier sjunkit ner mot 50 procent, i nivå med importlandet Norge och bland de lägsta i Europa.

Jag har varit med och initierat viktiga motioner till höstens centerstämma, med förslag om att utreda Sveriges livsmedelsförsörjning, sätta upp nya moderna mål för jordbruksproduktionen, stärka den offentliga upphandlingen av mat producerad med god djur- och miljöomsorg, anpassa Sveriges skatter till omvärldens med mera.

Utmaningen för världens bönder är att under första hälften av 2000-talet nära fördubbla matproduktionen, så att inte svälten i världen ska öka. FNs förre generalsekreterare Kofi Annan har uttryckt en djup oro för situationen, och även FAO ger uttryck för detsamma.

Jag återkommer med några rapporter från FAO och Rom under veckan!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Sumatra sa...

Inte konstigt att det produceras lite inom jordbrukssektorn och att världens fattiga svälter, när EU betalar bönderna för att INTE odla.

Det påminner mig om vad Kurt Vonnegut visste att berätta om sin fars jordbrukande. Redan på dennes tid betalades bönderna för att INTE odla, med ett system med olika ersättning beroende på vad man INTE odlade. Att INTE odla vissa grödor gav högre ersättning än att INTE odla andra.

Inte ens EU kan räkna ut något lika dumt och då är det riktigt dumt.

Där jag bor ligger många åkrar i träda. Vad jag förstår, får man inte använda det som växt upp där till djurfoder, för då blir man av med EU-bidraget.

Skulle vi komma i det läget att landet får problem med folkförsörjningen, på grund av blockad eller annan anledning, så får vi väl plöja upp dessa "trädor", om vi har drivmedel till det och om vi får in handelsgödsel.

Att häva en blockad med militära medel håller jag för uteslutet. De resurserna har politikerna sedan länge prioriterat bort och då hjälper det föga med en aldrig så bra jordbrukspolitik i ett krisläge. Vi kanske skall börja i rätt ände och få politikerna att börja ta försvarspolitiken på allvar.

Att sätta upp moderna mål för jordbruksproduktionen låter sig nog inte göras, så länge vi är med i EU.