måndag, maj 02, 2011

Vart är S på väg i försvarspolitiken? Och med vilka?

jag undrar på SvD Brännpunkt Vart Socialdemokraterna är på väg i försvars- och säkerhetspolitiken?

Inom Försvars- och säkerhetspolitiken strävar Centerpartiet alltid efter en bred samsyn i Sverige riksdag. Vi noterar att Socialdemokraterna nu i väsentliga frågor närmar sig Miljöpartiet och Vänsterpartiet med stöd även från Sverigedemokraterna.
Två aktuella exempel inger särskild oro.

Socialdemokraterna har under Håkan Juholts tid i försvarsutskottet hållit sig ifrån Miljöpartiets krav på en nedskärning av Sveriges flygvapen med en luftförsvarsutredning som redskap. Under nye ordföranden Peter Hultkvist kovänder S och väljer att stöda en enskild MP-motion med mycket negativa skrivningar om JAS Gripen. Man får också stöd av V och SD.

Samtidigt vill nu Håkan Juholt att Sverige ska säga nej till en sannolik begäran om att förlänga sin flyginsats under FN-mandat i Libyen.

Även här får Juholt genast stöd av MP, V och SD.

Socialdemokraternas företrädare drev intensivt på regeringen för att få FN att ingripa i Libyen för att skydda civilbefokningen mot Gadaffis fruktansvärda angrepp mot bostadsområden och civila med tunga vapen och krypskyttar. Man ställde sig också bakom ett aktivt svenskt deltagande. Nu kovänder man och öppnar istället för att svika Libyens civilbefolkning.

Jag menar att det är naturligt att Sverige istället bejakar en framställan om att förlänga insatsen med JAS Gripen i Libyen, och att mandatet då utvidgas till att gälla även attacker från t ex stridsvagnar och stalinorglar som attackerar civilbefolkningen.
Generalmajor Anders Silwer har informerat om att svensk flygspaning har identifierat sådana attacker men inte kunna förhindra att de stoppas annat än genom att andra stridsflygplan så småningom kan tillkallas.

Socialdemokraternas plötsliga omsvängning i först luftförsvarsfrågan och sedan i Sveriges deltagande i insatsen i Libyen – där situationen verkligen inte har stabiliserats – väcker allvarliga frågor om vart S är på väg i försvars- och säkerhetspolitiken. Och med vilka?

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot i försvarsutskottet (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det som är intressant är väl ändå hurvida vi aktivt ska ta ställning för ena sidan eller ej, vilket i sig strider mot fn-mandatet. NATO länderna tycks redan bestämt sig och startat krig mot Khadaffi genom angrepp på släkt och familj i syfte att slå ut honom, så frågan blir väl då huruvida vi ska delta i den eskalerade konflikt som verkar vara under uppsegling.

Wiseman sa...

NATO har även ingripit mot oppositionen när man brutit mot bl a flygförbudet.