söndag, februari 13, 2011

Julian Assange, våldtäkt,ofredande,mediastorm

Jag skrev följande på Facebook för två dagars sedan:

"Staffan Danielsson tar väldiga risker ibland, testar nu reaktionerna på följande konstaterande efter att ha sett Rapports detaljerade beskrivning av Julian Assanges våldtäkt (som byggde på ömsesidig frivillighet men olika syn på trasig eller ingen kondom); Assanges straff genom all publicitet torde i alla fall redan nu vara åtminstone i nivå med hans eventuella brott."

Jag fick några kommentarer på temat Domstolen dömer, och svarade:

"(Instämmer). Frågan kanske är mer generell när någons ev brott får enorm negativ publicitet över hela världen (och där innebörden av begreppet våldtäkt säkert varierar en del). Men Sveriges , säkert korrekta, definition kommer att ges stor spridning."

En kommentar till: "Ta det lite vackert med hänsyn till alla de kvinnor som anmäler våldtäkt och aldrig blir trodda av polis eller domstol."

Och mitt svar: "Det här är svårt när ord står mot ord och ingen annan är med..Även för berörda kvinnor torde uppmärksamheten vara mycket påfrestande, jag är lite oklar om det var de eller åklagaren som väckte frågan. Och första åklagaren lade väl ner. Domstolen dömer, vi får se resultat och straff, publiciteten är ett faktum och blir mycket mer".

En kommentar till: "Efter direkt inbjudan och ett antal överenskomna samlag ena dagen blir det svårt att bevisa uppsåt och våldtäkt på morgonen dagen därpå. Av samma skäl (ungefär) blir det svårt att bevisa uppsåt och medvetet sönderslitande av kondom som grund för utnyttjande. En något "fundamentalistisk" åklagare har nog skadat Sveriges anseende som rättsstat i många länder. Reinfeldt skulle ha låtit bli att kommentera.".

Em kommentar tipsade om följande artikel på Newsmill: skriven av Helena Bergman, tidigare mångårig redaktör för det legendariska (?)kvinnoprogrammet Radio Ellen.
Artikeln har inte någon millningsmöjlighet, men av 145 kommentar ger nog den här lite uttryck för vad jag är ute efter i denna debatt:

"Nej problemet ligger inte i att Assange är oskyldigt anklagad för det är han uppenbarligen inte. Problemet ligger i lagstiftningen och brottsbeskrivningen våldtäkt. Ordet våldtäkt har en extremt stark laddning och betydelse för de flesta människor män som kvinnor och betraktas av de flesta som ett av de värsta, mest skamfyllda, mest straffvärda brott man kan begå, möjligtvis med undantag för barnsexbrott. Och rätt så.
Problemet är att lagstiftare nu klumpar ihop ALLA tänkbara former av sexuella kränkningar mot kvinnor till ett begrepp, högt som lågt, nämligen våldtäkt. Detta urvattattnar begreppet våldtäkt till att betyda allt och ingenting vilket är olyckligt. Det blir också en stor skillnad mellan populasens bild av brottet, för dem betyder våldtäkt något väldigt bestämt, i förhållande till domstolens behandling där våldtäkt kan betyda lite vad som helst. Jämför Bjästafallet.
I denna betydelseglidning kan man nog troligen hitta orsaken till att det blir så konstiga reaktioner i allt från det engelska rättsväsendet till den s.k. feministen Helene Bergman.
Min rekommendation är att man snarast ändrar definitionen av våldtäkt tillbaka till den tidigare. För andra övergrepp, får man hitta på mer lämpliga brottsrubricering. Assange borde t ex anklagas som hans tidigare gelikar HIVmännen vare sig han har smittat eller inte då uppsåtet borde vara det som räknas."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

7 kommentarer:

Leif Nixon sa...

Jag håller med om att det finns semantiska problem med att alla möjliga olika former av sexuella övergrepp klumpas ihop till "våldtäkt".

Men.

Har du totalt missat den motbjudande smutskastningskampanjen mot de anmälande kvinnorna? Om vi för ögonblicket antar att Assange är skyldig, att kvinnorna har utsatts för övergrepp; kan du föreställa det hur det känns för dem? Kan du föreställa det hur det känns när folk som Michael Moore och Naomi Wolf anklagar dem för att vara del av något slags CIA-ledd sammansvärjning?

Och du tycker att Assange har blivit straffad genom publiciteten?

Bengt Svensson sa...

Ja, självfallet borde vi återgå till att definiera våldtäkt som att inbegripa att någon sorts våld skall ha ingått.
Vi borde också sluta med att kalla avlyssning för signalspaning.

Anonym sa...

Detta fallet är lite speciellt.
I vanliga tas alla inledande förhör med målsägande upp på band, just för att veta vad som sagts när minnet är opåverkat.
Men i detta fallet gjorde den kvinnliga förhörsledaren inte så, utan gjorde en egen sammanfattning i stället. Dessutom skedde ett av förhören per telefon, varför den inte går att till 100% procent visa att det är rätt person som talar.
Förhörsledaren, enligt uppgift även fritidspolitiker för S, har alltså gjort ett par ordentliga tabbar vilket nu kommit fram.

Leif Nixon sa...

Se där vilken sorts anonyma insinuationer vi har att göra med. "Den kvinnliga förhörsledaren". Jojo, vi vet ju hur de där kvinnorna är.

Staffan Danielsson sa...

Leif:
Den världs- och Sverige omspännande publiciteten - oavsett skuld och dom - är säkert fruktansvärt påfrestande för kvinnorna, liksom även för Assagne.

Vi får se om åtal väcks, självfallet gäller svensk lag och domstolsprövning.

Bengt: Du har en språklig poäng i båda dina exempel.

Anonym sa...

Vadå för insinuationer?
Det var faktiskt en kvinnlig förhörsledare. Kolla i förhörsprotokollet (finns på nätet) får du se.

Jonas sa...

Vad trevligt, Staffan, att du tycker att Bengt har en poäng.

Då hoppas vi att du i fortsättningen använder ord som "FRA-avlyssning" eller "FRA-övervakning" och inga eufemismer. Gärna också orden "massavlyssning" eller "massövervakning", eftersom de allra bäst beskriver faktum.

Det är svårt att hitta några andra beteckningar för en verksamhet som innebär filtrering av fibernätet
med över en kvarts miljon sökbegrepp, varav många generella för att fånga in hela kategorier av data.

-Massavlyssning, javisst. Men under sträng kontroll, sa Staffan Danielsson. (ur Pelle Holms Bevingade ord)