lördag, oktober 30, 2010

Svensk lag ska med djurrätt och media byggas?

Jag kan inte avhålla mig från att fundera lite kring maktstrukturer i dagens Sverige.

Land ska med lag byggas, är vi nog alla överens om. Och lagar kan av folket och dess riksdag förändras. För att åstadkomma förändring behövs ofta opinionsbildning.

Djurrättsalliansen vill att Sverige inte ska ha någon pälsdjursuppfödning och egentligen inte någon köttproduktion heller. De vill antingen förbjuda båda delarna eller i varje fall ha så höga djurskyddskrav så att endast en liten del av produktionen kan hitta köpare som har råd med att köpa pälsar eller kött.

Därför arbetar djurrättsaktivister med olagliga attacker mot pälsaffärer, olagliga intrång i djurstallar med olaglig fotografering eller med att öppna burarna vilket gör att massor av djur juren (minkar) dör under plågsamma former. Dessa former av "opinionsbildning" är jag starkt emot, till skillnad mot opinionsbildning i lagliga former.

Media ger stort utrymme åt aktivisterna, journalister vid Sveriges Radio har följt med aktivister när de gjort sina olagliga intrång och rapporterat från detta.

Men Media ger stort utrymme åt de filmer som gjorts vid de olaga intrången. Inte nog med det, även domstolarna använder sig av dessa filmer för att åtala dem som påstås bryta mot svensk djurskyddslag genom de partsinlagor som djurrättsaktivisternas filmer rimligen är.

Uppenbarligen kan även olagligt tillkomna filmer producerade av starka jävsintressen användas i en åtalsprövning. Efter mediadrevet mot förmenta brott mot djurskyddslagen hos många grisproducenter känner sig dessa uthängda och orättvist anklagade. Nyhetsvärdet när de som svarar för djurskyddstillsynen redovisat att stallarna drivs i linje med djurskyddslagen, och att vissa mindre brister här och var får rättas till, har varit mycket litet, stämpeln lever kvar.

Lars Hultströms stallar var den enda som åklagaren tog upp till prövning genom förundersökning. Denna läggs nu ner. Skadorna för Hultström är betydande, han har lämnat sitt ordförandeuppdrag i Scan och hans rykte har anfrätts.

Djurrättsalliansen vill att djuromsorgen i Sverige ska vara mycket bra men målet är egentligen allt färre svenska grisar och kor osv. En allt mindre svensk animalieproduktion, helt enkelt.

Och målet om en bra djuromsorg är vi självfallet alla med på. Det som skiljer är vad som är "lagom" eller rimligt bra. Sverige ligger redan främst i världen på detta område, ibland en bit före täten i övrigt.

Vi producerar en livsmedlens Rolls Royce, har jag myntat. Som konsumenterna har uppenbart svårt att betala för dess mervärden. Inte heller slutar de att äta kött. Nej, de väljer istället en importerad Skoda. Om detta blir resultatet av allt mer ökade krav på just den svenska livsmedelsproduktionen måste vi ta upp en dialog om inte kraven är för höga eller i vart fall kontraproduktiva. Det blir ju inte bättre vare sig för djuren eller för de svenska betesmarkerna om produktionen minskar och maten isället hämtas utomlands där djuren haft det sämre.

Jag har lagt en motion till riksdagen på detta senare tema; här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Att bilreparatören (åklagaren) lagt ner åtalet mot Hultström tiger media om. Det borde vara ett allmänintresse att upplysa om! Genom detta sitt handlande visar media att den inte är objektiv, utan rapporterar endast om sådant som är PK.
Djurrättsaktivisterna framhåller ofta djurens rätt till ett naturligt beteende. Här vågar man inte nämna det grungläggande. Hur naturligt är det för en ko att tas på spenarna av en robot, mjölka dagens enorma mängder eller för den delen bli med kalv med hjälp av en sädesärla?
Eller hur naturligt är det för en häst att springa så mycket den orkar och ibland lite till med en hetsande tjej på ryggen, eller trava runt med en sulky efter sig alltid under devisen FORTARE?

Anonym sa...

Fallet Hultström visar väl, liksom trakasserier och skadegörelse vid minkfarmer visar att "aktivisterna" inte drar sig för att rycka undan försörjningsmöjligheter för en hel familj. det tråkiga är att media hela tiden jamsar med.
Kan inte låta bli att påminna om situationen för Sven Otto Littorin. Han blev inte åtalad för sexköp, men var redan dömd av massmedia och undandragen framtida försörjning inom sitt område.

Jonas sa...

Staffan, nu är du helt klart på väg att köra i diket. Jag är ingen djurrättsaktivist, men däremot har jag viss förståelse för deras smygfilmningar. Det är förmodligen det enda sättet att visa på missförhållanden inom djurhållningen. Och det är säkerligen också den mest effektiva metoden om man vill åstadkomma en verklig förändring.

Din egendomliga syn på media och domstolarna skrämmer mig ordentligt:

"Media ger stort utrymme åt de filmer som gjorts vid de olaga intrången."

och

"Uppenbarligen kan även olagligt tillkomna filmer producerade av starka jävsintressen användas i en åtalsprövning."

För det första: Problemet med media är inte att de ägnar för mycket utrymme åt att avslöja missförhållanden. Tvärtom. Svenska medier är alltför lydiga, och fungerar i alltför hög grad som megafoner för makthavarna. Och jag är inte lika säker på att du skulle protestera mot andra typer av smygfilmningar, där det bakomliggande syftet råkade sammanfalla med dina egna åsikter.

För det andra: Det kanske kommer som en total överraskning för dig, men vi har faktiskt något som kallas "fri bevisföring" i Sverige. Du vill alltså ändra på den saken. Vi ser verkligen fram mot den motionen. Men det lär väl inte bli så många fler mandatperioder för dig därefter.

Erik Selander sa...

Staffan Danielsson! Ditt inlägg berör den centrala frågan dessa år. Tiden fram till nästa val är korrelationen mellan miljörörelsen och Centerpartiet den viktigaste frågan.

Miljörörelsen bär fram vargfrågan, de olika kända miljöfrågorna och djurhållningen. I en önsketanke ligger dessa som separata delar i en politik men i realiteten ligger de exakt på samma män och kvinnor.

Man kan sitta på centerstolen och konstatera det rimliga i olika hållning men det typiska för en rörelse är ett behov av att reagera på orättvisor eller på brister. Att göra realistiska bedömningar är riksdagsmännens uppgift.

Ödesvalet för Centerpartiet just dessa närmaste tre år är hållningen till de röster som tagits från Centerpartiet sedan miljöpolitiken etablerades i landet. Sedan 1981 har alla dessa röster som miljöpartiet har idag kommit från Centerpartiet. Rockader i olika former förekommer men för en enkel diskussion kan läget sammanfattas så som att miljöpartiet i princip i dag samlar Thorbjörn Fälldins huvudgrupp av väljare.

Det är svårt för mig att debattera rovdjurspolitiken. Den skadar så centrala miljövärden att det förbluffar vilken hämning och låsning som råder just nu. Argumenten för en rovdjurspolitik som hindrar avfolkning lyser med ett bjärt sken med sin frånvaro. Det är väll en miljöfråga? Jag begriper ej varför ingen ser eller talar om kopplingen.

Erik Selander sa...

När det gäller djurhållet har jag personligen tittat på detta inom ämnet för arkitektur hos kostallar. Att frondera mot miljörörelsens medlemmar i denna fråga har nog skadat Centerpartiet mer än någon annan aktivitet.

Jag är en del av miljörörelsen sedan mycket mer än fem år innan överhuvud taget miljöpartiet uppstod. Jag avslöjade omedelbart den karaktär av parti alla nu sett under detta vals valrörelse. Det partiet har inte lockat mig en enda gång under dessa snart trettio är de varit aktiva. Jag är ett exempel på en man som har hela sin förankring i miljöfrågan och med den solida grunden ej ser något annat alternativ än Centerpartiet.

Återstår i mitt inlägg gör att jag är en representant för de som oförbundet kopplar miljöfrågan till djurhållningen. Detta är en och samma sak. Miljö som miljö vare sig det rör människor eller djur.

jag har själv föräldrar födda och uppväxta i bondelandskapet och far min är född på en gård. Jag har "växt upp" på somrarna på en annan gård. Jag vet hur grisar skall leva för att ha det bra. Det gäller även kor och hönor. Jag har sedan mycket länge helt slutat att äta förpackade grisar och hönor av det skäl att jag har mycket lätt att se att det som pågår på våra industriellt uppbyggda enheter inte är förenligt med någon miljöpolitik över huvud taget.

Erik Selander sa...

Att vinna eller försvinna för Centerpartiet kopplas till hur miljön för våra djur övergår till att bli levande för de nu verkande födo-industrialsterna i partiet.

Jag vill ha en politik vilken ger stöd åt familjejordbruken och tar dessa resurser från industriverksamheten inom Svensk djurhållning. Detta är Centerpolitiken i sin kärna.

Anonym sa...

Tyvärr är landsbygden på dekis. Och det är till stor del böndernas fel. De lyssnar allt för gärna till experternas tal om stordriftens välsignelser. Därför är de nu så få att de saknar möjlighet till politisk påverkan. De "egna" ekonomiska föreningarna jublar och sänker avräkningspriserna. Tänk vad glada LRF blev när antalet mjölkleverantörer äntligen gick under 10000. Då stod det stora rubriker i Land. För att få bättring till stånd är det bara att börja på nytt med många små som håller ihop. Men detta dröjer ett bra tag.

Staffan Danielsson sa...

Jonas, du har säkert rätt om principen fri bevisföring.

Jag har ändå blandade känslor inför att samla "bevis" genom att begå olovligt intrång och producera förmodligen vinklade filmer.

Jag har en tilltro till att Sverige har en relativt sett mkt bra djurskyddslag, och även till att djurskyddstillsynen fungerar rätt bra.

Vore det så att filmer av djurrättsaktivister vore det "enda sättet" att visa på missförhållanden inom husdjursskötseln vore det illa ställt med Sverige