måndag, januari 18, 2010

S-v-mp: Mindre vapenexport-större försvarsindustri...??

Efter statsministerns avspända förvars- och säkerhetsanalyser idag i Sälen hade Mona Sahlin ett dito genomarbetat linjetal om rödgröna kompromisser. Talet hade ett lugnt tonläge och betonade den grundläggande samsynen i Sverige på detta område men markerade vad de rödgröna vill ändra på.

Jag gillar anslaget men det skiljer ju ändå en del del, och därtill är man oeniga och begraver sina konflikter i nya översyner osv, t ex vad gäller värnplikten.

Mona Sahlins besked - var det för de rödgrönas räkning - om Afganistan lät bra; fortsatt svensk fredsinsats tills Afghanistan själv klarar sin säkerhetssituation. Men Lars Ohly på presskonferensen deklarerade flammande att det för vänsterpartiet är en ödesfråga att Sverige genast lämnar detta land åt sitt öde vad gäller fredsinsatser...

Svensk vapenexport ska minskas genom strängare regelverk, det gladdes Ohly och Peter Eriksson åt.

Mona Sahlin gladdes åt att svensk försvarsindustri ska stärkas för alliansfrihetens trovärdighet. Men hur i helskotta ska detta gå till om exporten ska minska och försvarsbudgeten ska minska med 2-3 miljarder??

"Rädda Saab - rädda försvarsindustrin" är s slogan. Erk du, Maja du, var ska vi ta´t?

Jag återkommer senare.

12 kommentarer:

jan-olov sa...

jo det går nog faktiskt ihop eftersom materialanslaget i deras partimotion S-MP-V är ca 100 msek högre än alliansen.
De sparar istället på NBG och sätter tak på ca 1000 soldater utomlands istället för ca 1750 i snitt i alliansens politik. De vill också minska antalet yrkesofficerare och när partimotionen lades behålla värnpliken vilket ju bedöms kosta mindre. Nu avses den behållas 1 år och därefter omprövning.
Den sammanlagda kostnader för att behålla och bygga upp det nationella försvaret är tom större än alliansen vilket ju är det viktiga att skaffa ett större försvar här hemma och inte därborta enl min uppfattning.
Tack och lov tycks den uppfattningen vara den vanligaste i bloggosfären och kommentarer på olika platser i tidningsvärlden från vanligt folk (Som ni ju representerar) och ledarskribenter.

Anonym sa...

Det är skrämmande att vänsteralliansens försvarspolitik inte ger ett märkbart sämre försvar när det gäller den nationella inriktningen. Dom vill dra ner på JAS-plan vilket i sig är dåraktigt men dom vill samtidigt satsa på marinen och det är faktiskt klokt.
Pinsamt att inte alliansen har en mer verklighetsförankrad försvarpolitik, försvarsanslaget måste ökas och det ganska ordentligt.
Sen håller jag med jan-olovs kommentar, vanligt folk vill ha ett försvar som kan försvara landet, även mot ett väpnat angrepp av lite större dignitet. Sorgligt att inte våra folkvalda inte vill förstå det. Försvaret kan få ganska mycket mer pengar utan att välfärd mm ska behöva drabbas. Ett förslag kan vara att slakta lite i våra enorma transfereringssytem. Men men, demokrati är ju bara bra när folket tycker rätt, dvs som politikerna tycker.

/Arg medborgare

jan-olov sa...

ja anonym har rätt i att det borde finnas utrymme för ÖKAD försvarsbudget.Konjukturinstitutet har ju sagt att from 2011 får vi en BNP tillväxt. Sett över en hel konjukturcyckel uppgång-fall så ökar BNP stoleksmässigt 2-3 %. Så har det varit.
Jag menar att teoretiskt är det då möjligt att räkna upp försvarsanslaget precis så mycket årligen UTAN att ta av andra områden och uppslitande debatter att försvaret tar av vården de sjuka och gamla osv..
Skulle hotet öka påtagligt,vilket vi inte vet så är det HELT annan nivå som gäller. Såg i proppen att det då finns en anslagskredit på 40miljarder.
Håller med också att en nedragning av antal flygplan saknar verklighetsförankring -det finns ingen underättelseinformation som kan belägga att behovet minskar. Det är tyvärr tvärtom och vad vi istället skall diskutera är HUR MÅNGA FLER JAS divisioner behöver vi med tanke på att nu anskaffningstakten ökar rejält i Ryssland.70% av hela flygplanstocken skall vara utbytt till 2020 och då talat vi faktor 10jfr mot Sverige nuvarande flotta MINST.

Anonym sa...

Sanningen är att vi behöver alla ca 140 JAS vi har kvar efter uthyrning till Tjeckien och Ungern.
Dessutom behöver flygplanen beväpnas. Idag har JAS en fruktansvärd svag beväpning mot markmål. Jaktbeväpningen är också helt undermålig då Rb74 Sidewinder snart är 40 år gammal. Den ska bytas ut mot Rb98 IRIS-T men i allt för små kvantiteter. En jas kan bära 4 Rb 98 men försvaret har bara beställt ca 150 stycken. Det blir 1 1/2 per JAS-plan!!! Vilket skämt!
Flygvapnet har knappt 100 Rb 99, det skulle istället behövas ca 600-800 moderna Meteor-robotar men dessa är inte beställda än trots att Sverige pumpat in miljarder i utvecklingskostnader.
Marinen består av 7 ytstridsfartyg...sju(7)!!!
Varav 5 inte har annat vapen än en 57 mm kanon...
Svenska flottan skulle bli krossad av Albaniens flotta idag. Det är PINSAMT för ett land med en av Europas längsta kuststräckor.
Jag har frågat det förr och frågar igen, var tar våra skattepengar vägen? Vi betalar världens högsta skatter men våran marin har bara 7 fartyg? Och ingen kan väl säga att vi har det bättre än andra länder i Europa när det gäller sjukvård, äldrevård mm.
Jag kräver att en rimlig del av mina skattepengar skall gå till Sveriges försvar. Enligt opinionsundersökningar håller 73% av folket med mig.
Politiker, LEVERERA!

/Arg medborgare

jan-olov sa...

Delar arg medborgares frustration! Nu får du Staffan kollektiv klä skott för dig och dina kollegor i regeringen och Sveriges riksdag som inte riktigt förståt dels vilken svag egen kapacitet vi har dels vilket besvärligt säkerhetsläge vi redan har och kommer att få.
Arg medborgares uppräkning är väldigt illustrativ.
Jag kräver som jag gjort många ggr
av försvarsminister,riksdagens försvarsutskott,försvarsledning att fokus är att nu snabbt rigga en betydligt större och BEVÄPNAD organisation och att vi baserar den på faktiskt underättelseinformation avseende läget nu och vad vi vet komma skall.
Det finns en acceptans bland svenska folket att satsa mer pengar på försvaret,behålla värnplikt,tona ned det internationella och leverera ett försvar som kan försvara landet.

jan-olov sa...

Arg medborgare,

jo regeringen gav före jul försvarsmakten bemyndigande att beställa meteor robotar och därmed kommer vårt största operativa brist att bli tillgodosedd.Jag vet inte volymerna.
Läser man propositionn avses stora summor läggas på beväpning av JAS systemet förutom meteor.
De 2 korvetterna Visby i version 3 som nu levrerades är säkert väldens dyraste kanonbåtar 57 mm kanon.De tre efterföljande levereas i version 4 och kommer att ha all planerad beväpning.Därefter kommer de 2 nu levererade att uppgraderas till version 4 med full beväpning. Det som därefter är den största bristen är att inga korvetter varken Visby eller Göteborg har lvrb vilket är åt h..

Anonym sa...

Jan-Olov,
Det är sådana som du och jag som måste hålla debatten levande fram till valet. Tolgfors upprepar sina hallucinationer om ett starkt svenskt försvar om och om igen.
Vi måste upprepa den verkliga sanningen om och om igen med målet att få fler medborgare att förstå det ytterst allvarliga läge försvaret befinner sig i.

Lv-robot på fartygen är prio, det håller jag med om. Har man så få fartyg som vi har så måste dessa ha alla förmågor, därför är det en skandal at flottan kan ta emot korvetterna i verision 3...utan huvudvapnet. Dessutom är det VÄLDIGT konstigt att våra hypermoderna korvetter ska utrustas med en 30 år gammal sjömålsrobot (RBS-15 Mk2). Vi säljer Mk3 till Tyskland, Finland, Polen mdf men svenska flottan ska ha den omoderna modellen..??

2,5% av BNP till försvaret i 5 års tid så det finns pengar till viss återtagning. Efter 5 år kanske 2,0%av BNP kan räcka beroende på om omvärldsläget lugnat ner sig och viktigt materiel hunnit införskaffats.

/Arg medborgare

jan-olov sa...

Anonym,
vi hjälps åt att kräva ett bättre försvar av vårt land och våra medborgare. Ett ansvar med facit i hand våra rikdagspolitiker och försvarsmaktsledning ej tagit vilket de har alla möjligheter att ändra på nu. Ta den chansen nu Staffan med kollegor.Ingen kommer att hänga någon för att man är beredd att ompröva tidigare felaktiga beslut. Tvärtom människor som är beredda och ompröva har min största respekt. Jag upprepar med bestämdhet att ÖB och Försvarsministerns bedömning att 8 bataljoner mm försvarar Sverige mot VÄPNAT angrepp INTE är korrekt. Den vilar INTE på saklig grund och så kan vi inte ha det.

Anonym sa...

Staffan,
Din egen prestation i Sälen borde vara en tankeställare för dig själv. Du var ju inte direkt bekväm och tydlig i den paneldebatt du deltog i.
Pinsdamt att se er poltiker säga en sak men agera helt annorlunda till och med i en hypotetisk frågeställning.

/Arg medborgare

jan-olov sa...

Staffan
Håller med Anonym.
ZAPAD2009/Ladoga 2009+Medvedev doktrinen "försvar av ryska medborgare/vital verksamhet i utlandet" illustrerar väl det scenario som Tunberger/Hugemark satt ihop.
Zapad/Ladoga övade just detta angrepp på baltikum.
Jag anser att din och Urban Ahlins kommentarer till scenariot inte vilade på saklig grund tyvärr.
Steget till militära insatser är inte högt.Nato artikel 5 förutsätter ett enhälligt beslut att bistå baltikum.Det räcker med att tex och/eller Frankrike/Tyskland/Nederländerna säger NEJ så blir det ingen hjälp till balterna. Frankrike har bundit upp sig Mistralaffären/Tillrättalagda analyser om Georgien,Tyskland har ingått en slags energipakt som stavas Nordstream med Ryssland liksom Nederländerna vilkla blir j.. beroende för sin energiförsörjning av Ryssland.Vad Ryssland gjort är att fixa en ordentlig spricka in i EU och Nato vilket var PRECIS vad de ville uppnå.

Staffan Danielsson sa...

Arg och Jan-Olov:

Vad gäller flygvapnet är vi ju överens, och där är det glädjande att fp helt bytt linje från att tidigare starkt ha drivit en mycket stark reducering.
Jag minns väl när jag var mindre än några år sedan kände mig riktigt ensam i den frågan.

Vad gäller korvetternas beväpning så har ni ju en poäng, och detta menar jag bör vara högt prioriterat i framtida budgetdiskussioner.

Och vad gäller realismen i risken för ett nytt storkrig i Europa under överskådlig tid, så skiljer sig våra bedömningar, men självfallet måste utvecklingen i vårt närområdet alltid följas med största vaksamhet, och jag menar som sagt att en förnyad omvärldsanalys redan börjar bli aktuell.

jan-olov sa...

Staffan
mkt positivt att du är för ett starkt flygvapen (vilket jag redan visste-tack för det) och öppnar för lvrobotar till korvetterna.
Ja man kan diskutera sannolikheter och scenarier och jag sitter inte på något facit. Däremot sitter jag på omfattande kunskap om Ryssland och dess militära kapacitet och beslutad förmågeutveckling.Jag vet vad dom övar och vad de kan göra nu samt på sikt.
Även jag bedömmer sannolikheten som fortfarande mkt låg men definitivt ökande.
Det är för sent att bygga ett försvar när hotet blir kristallklart.
Vi måste lära oss att dimensionera efter förmågeutveckling ooch inte sannolikhet. Ökar sannolikheten för hot så ökar vi beredskapen Minskar hotet sänker vi beredskapen.
Men blanda INTE ihop hot med dimensionering utan det är som sagt förmågan/kapaciteten som styr där.
Tack för att du kommenterar , bryr dig och öppnat för ökade försvarsanslag på sikt,ny omvärldsanalys,förbättrad beväpning på korvetter. Det skall du ha credit för.