söndag, december 20, 2009

ÖB backar från vad som tidigare aviserats!

För knappt ett år sedan aviserade försvarsmakten ett antal åtgärder inom ramen för sitt fögderi; bl a färre flygbas(underhålls)bataljoner, gemensam ledningscentral i Bålsta, nedläggning av Ärna flygplats.

Alla dessa förslag har rönt hård intern kritik från inte minst berörda förband men även från andra. Den har i hög grad åskådliggjorts på olika bloggar, i inlägg och kommentarer.

Nu backar ÖB från dessa förslag, de kostar mer än de smakar.

Nedläggningen av ledningscentralen i Hästveda i Skåne står uppenbarligen fast, men skjuts framåt.

Frågan om helikoptrar till ISAF och Swecon i Afghanistan blev några fler amerikanska, och från 2011 de HKP 10B som det jobbas för fullt med. HKP 4 ligger uppenbarligen kvar i malpåsen, i varje fall ytterligare en tid.

Mina kommentarer?

Som jag tidigare redovisat är dessa frågor så komplicerade att det är svårt att utifrån riksdagsperspektivet ta egen tydlig ställning utan att ha tillgång till hela beslutsunderlaget. Då handlar det mera om vem eller vilka man ska lita på, vilket också kan vara lite komplicerat.

Mitt huvudspår är ju naturligen den ansvariga myndigheten - försvarsmakten - och den sammanvägning den gör, och jag har självfallet förtroende för regeringen och försvarsministern.

Om jag summerar så har ÖB/försvarsmakten fullföljt sin linje i helikopterfrågan men backat i tre övriga ovan. Bloggdebatten om helikoptrarna har också varit mer öppen, medan kritiken varit rätt entydig i de tre övriga frågorna.

Det är bra att kunna ompröva och backa om verkligheten så kräver, och det ska ÖB ha credit för. Har den starka interna kritiken haft betydelse eller hade ÖBs beslut blivit detsamma ändå? Jag vet inte, men nog har kritikernas ställning stärkts genom dessa turer.

Några fler som kommenterar är Wiseman och igen, Peter Hammarberg och Strilaren 2 (Widman)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

jan-olov sa...

ja det är många positiva beslut ÖB fatta den senaste tiden och säkert har den interna och externa opinionen påverkat.
Men viktigast är nog att försvarsledningen insett att vi inte har råd nu att riskera att äventyra den lilla förmåga vi har idag att försvara oss ytterliggare.
Försvarsmakten har hittills inte varit en framgångsaga att definiera projektens målbild på ett tydligt sätt, genomförande ide och göra en valid kostnads/intäkts kalyl. Dessutom har man grovt misslyckats att värdera personalkonsekvenserna eftersom man har brister i kunskap om personalens värderingar/prefenser.Man klarar förnärvarande inte att driva projekt på ett bra sätt.

Gustav Wasa sa...

Är det den svenske ÖB som lyckats prata upp antalet amerikanska helikoptrar på Marmal i MeS eller är det en helt amerikansk bedömning av en allvarligare hotbild mot amerikanska transporter genom Norra Afghanistan, som resulterat i behovet av en större förmåga att kunna producera av akuta ambulanstransporter också i denna del av ISAF:s operationsområde?

Att dessa helikoptrar precis som alla amerikanska helikoptrar styrs från Bagram utanför Kabul och INTE av den tyske RC North i MeS kanske säger något.