måndag, december 14, 2009

Debattörer kräver höjd försvarsbudget - till vilken nivå?

Som Centerpartiets representant i Försvarsutskottet följer jag sedan 2006 det svenska försvaret med stort intresse. Jag har deltagit i och står liksom ledamöter från nästan alla partier bakom Försvarsberedningens två rapporter 2007 och 2008. Försvarsbeslutets inriktning 2004, liksom den absoluta huvuddelen även 2009, står en bred majoritet av riksdagen bakom. Detsamma gäller den nya solidaritetsförklaringen.

Det som skiljer är i huvudsak att de rödgröna - inbördes splittrade - anslår väsentligt mindre pengar samt att synen på försvarsindustrin, vapenexporten, de internationella fredsinsatserna och plikt eller ej för den nya inledande tremånadersutbildningen skiftar.

Försvarsminister Tolgfors har på sin blogg nu kommenterat några debattartiklar i pressen, samt den livliga debatten på bloggen Wisemans wisdoms, som domineras av anonyma inlägg från en del som är eller varit verksamma inom försvarsmakten.

Som framgått av min egen blogg följer jag diskussionen och söker relatera den till den bild som försvarsmakten redovisar i sina olika underlag, analyser och sitt verkställande. Samt givetvis till regeringens bedömningar i t ex statsbudgeten och i andra propositioner och beslut.

Den bild som kritikerna inom försvaret ger, vilket väl framkommer i inlägg och i många kommentarer, är starkt negativ till rätt mycket. Det handlar om påstådda misstag och svårigheter i materielanskaffning av olika slag - och det är ju uppenbart att detta är och har varit problematiskt i en rad avseenden -, om hur stridsledningssystem ska utformas och lokaliseras och om mycket mer.

Jag tror att vi brett kan vara överens om att försvaret - liksom andra myndigheter - ska organiseras och skötas så effektivt och professionellt som möjligt inom ramen för de resurser som riksdagen anslår till det. Detta är ingen lätt uppgift i en så komplicerad verksamhet som därtill levt under dramatiska bantningar och omvälvande förändringar under flera decennier. Den debatten är självfallet viktig att ständigt föra inom försvaret och mellan försvaret, regeringen och riksdagen. Samt genom Folk och försvar, och genom debattörer i den allmänna debatten på möten och i media. Och där skiftar åsikterna starkt i de frågor jag t ex redovisat.

Men jag skulle vilja rikta en fråga till de som så starkt nu uttalar sig om Sveriges försvarsförmåga som alldeles för liten och otillräcklig. Det är uppenbart att Ni samfällt menar att försvarsbudgeten är alldeles för liten i förhållande till länderna i vår omvärld och i förhållande till de hotbilder som vi behöver ha försvarsberedskap emot.

Och min fråga är helt enkelt, hur stor menar ni att försvarsbudgeten borde vara? Idag är den beslutade försvarsbudgeten för 2010 på 41,4 miljarder kronor. Skulle oppositionens linje vunnit hade den varit minst 2 miljarder kr mindre, därtill i hög grad underfinansierad genom att medel ej fanns för t ex en ökad grundutbildning och fredsinsatsen i Kosovo.

41,4 mdr kr motsvarar ca 1,3 procent av Sveriges BNP. Denna procentsiffra var för tjugo år sedan ca 2,5 procent. Då låg Sverige i Nordentäten, nu har vi halkat ner i kön. Finland anslår ungefär lika mycket, medan Norge ligger högre. Ryssland och USA anslår som "stormakter" över 4 procent och Nordkorea anslår enligt en källa 25 procent, vilket måste ses som rent kriminellt med tanke på befolkningens lidanden, undernäring och ständiga svältkatastrofer. Natos målsättning är 2,0 procent (fast t ex Tyskland ligger på 1,3 procent). Jag själv har uttalat att det är bra att allians för Sverige nu planerar för en realt oförändrad försvarsbudget de närmaste åren, för första gången på mycket länge.

OK, 41,4 miljarder är alltså alldeles för lite enligt många i debatten. Försvaret klarar inte sina uppgifter i en rad centrala avseenden. Borde Sverige utan att vara medlem i Nato som militärt alliansfritt land lägga sig på Natostandard, 2,0 procent? Vilket skulle ge ca 64 mdr till försvaret, plus 23 mdr. Eller skulle en höjning till 1,5 procent räcka, dvs ca 48 mdr, en höjning med knappt 7 mdr. Eller skulle Sveriges försvarsförmåga bli tillräckligt mycket bättre om 41,4 mdr istället för att minskas med 2 mdr skulle öka med 2 mdr?

Jag kanske provocerar lite, ursäkta i så fall. Men jag är helt enkelt ute efter en siffra som skulle lugna försvarsbudgetens kritiker inom försvaret så att de skulle kunna uttala att Sveriges försvar är tillräckligt stort med tanke på de utmaningar det kan komma att utsättas för.

Det vore självfallet mycket bättre om det rådde en bred acceptans om försvarsbudgetens nivå som rimlig och realistisk. Det stärker ju inte respekten för Sveriges försvar om dess storlek och effekt döms ut som helt otillräcklig av oss själva.

När jag fått svar på detta, var nivån borde ligga, kan vi resonera vidare om förutsättningarna för att lyfta försvarsbudgeten till denna högre nivå. Och självfallet fortsätta diskussionen hur försvaret givet den anslagna budgetnivån bäst ska organiseras och utnyttja sina resurser.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

27 kommentarer:

Anonym sa...

Börja med att seriöst se över vilka resurser som behövs för att försvara hela riket och anslå därefter medel. Vi saknar idag förmågor som är avgörande, tex luftvärn, helikopter, flygbaser och pv-robbot mm.

Göran

Anonym sa...

Det är inte summan de flesta vänder sig emot utan effekten av investerade medel.
Jämför gärna vad t.e.x. Finland får ut av sin försvarsbudget.
De klarar både nationella och internationella åtaganden.
De övar ca 35000 man årligen i det som vi kallade krigsförbansövningar en gång i tiden.
Tycker du inte själv att det efter 10 år och ca 500 miljarder borde finnas lite mer substans i försvaret?
Om ytterligare 10 år och x antal 100 miljarder dvs 2020.
Kommer vi då att ha ett försvar som du tycker motsvarar investerade skattemdel?
Vill du ha en yrkesmässig bedömning på vision 2020 så räcker de föreslagna styrkorna till att försvara mycket begränsade delar av landet under mycket begränsad tid.
Detta under förutsättning att motståndaren sätter in mycket begränsade resurser och helst i god tid klargör tid, plats och vad han ämnar komma med för förband.

Medlen vi skattebetalare avsätter till försvaret skall ge effekt, det gör det inte idag.
Jag lämnar dej med frågan, varför?
Teaterdirektören.

Anonym sa...

Likt de flesta som varit följt försvarsdebatten är det märkligaste hur illa medlen till försvaret sköts. Jämför man med våra nordiska grannar så för vi ut oerhört lite verksamhet/material för insatta medel, men kanske beror mycket på de vansinnigheter som våra byråkrater hittar på som tar fokus från ändamålet med verksamheten.
Att det sedan ledningsorganisationen utvecklats en ryggradslös karriärstruktur är fullständigt förödande för att kunna bygga upp något där väl underbyggda beslut tas, genomförs och respekteras.

Anonym sa...

Om jag då får lov att provocera dig, vad menar du?

OM vi nu ska ha ett trovärdigt försvar vid en viss tidpunkt, och dessutom vara så svenskt duktiga att vi ska vara helt oberoende - förlåt! - neutrala, då måset vi någonstans vara beredda för att betala för eländet själv också? Eller?

Om vi som du utgår från natostandarden om 2%, så borde kanske en rimmlig instats av ett land som korkat nog väljer att inte ta de stordriftsfördelar som nato innebär vara minst det dubbla, antagligen mkt mer?

Om man vill ha MÖJLIGHET till ett trovärdigt försvar.

Nu är dock det svenska försvaret hursomhelst något som i praktiken finns på pappret. Och då är ju en årlig kapitalförstöring på 40 miljarder rätt deprimerande.

/Martin

Anonym sa...

Alla verkar hänga upp sig på hur mycket pengar det kostar, och hur många dagis man kan få för den summan.

Som politiker i riksdag och regering har ni av mig och nära 9 miljoner andra medborgare fått i uppdrag att styra landet. Vi räknar med att ni gör detta på ett sätt som på effektivaste sätt ger oss den trygghet och framtid vi önskar.

Att lägga 30, 40, 50 eller 100 miljarder på ett försvar som inte fungerar är inte att trygga landet på ett effektivt sätt.

Antingen har vi ett försvar som kan användas om det blir krig, kosta vad det kosta vill, eller så tar vi HELA försvarbudgeten och satsar på rehabilitering av långtidssjukskrivna eller fler dagisplatser eller varför inte en värdig äldrevård.

Försvaret skall inte vara en regulator för arbetsmarknadspolitik. Försvaret är till för att garantera landets folkvalda att det är deras, och i förlängningen folkets röst som bestämmer över landets angelägenheter. Tycker våra folkvalda att den makten är en dyr lyx kanske våra folkvalda ska öppet redovisa detta och därmed lösgöra 40mdr kr i budgeten att lägga på annat.

Gustav Wasa sa...

Sveriges riksdag är ansvarig för att det betalas ut skattemedel till ett militärt försvar, som i allt mindre utsträckning är funktionsdugligt. Falsk säkerhet kan till och med vara farligare än ingen säkerhet.

Varje ytterligare skattekrona till en oförändrad Försvarsmakt är i dagsläget enligt min mening en bortkastad krona.

Försvarsmakten är en enrådighetsmyndighet. Därmed är myndighetschefen, som tituleras Överbefälhavaren (ÖB), ensam ansvarig för myndighetens alla beslut.

ÖB kommer nu i veckan genom att ta leverans av två Visbykorvetter och två stycken HKP 14 binda statsmakten vid ekonomiska åtagande om tiotals miljarder i ett antal decennier.

Ingen beställare av teknisk utveckling får någonsin något annat levererat än vad beställaren med sin tekniska och ekonomiska kompetens gjort sig förtjänt av. Leverantörer är inte dumma eller okunninga, men de måste i första hand tänka på sina aktieägare och i andra hand på sina anställda.

Om den politiska nivån är nöjda med Visbykorvetten och HKP 14, så är allt frid och fröjd.

Men om den politiska nivån inte är nöjda eller misstänker att dessa farkoster kommer att underprestera, så till den grad att det vore att slänga goda pengar efter dåliga att fortsätta och lappa och laga dessa två plattformar, så är det nu den politiska nivån måste agera.

Detta kan ske genom att ÖB informeras om sitt personliga ansvar också för projekt, som föregångare initierat.

Professionell projektledning bygger på en kontinuerlig engagerad uppföljning av projektets successiva framåtskridande. Därmed kan beställaren agera proaktivt och medan det fortfarande går för en i sammanhanget blygsam kostnad att styra om och ställa till rätta.

Staffan Danielsson sa...

Några kommentarer.

Endast ett förslag på ökad försvarsbudgetnivå har inkommit; Dubbla Nato = 4 procent =128 miljarder...

Flera verkar ändå acceptera dagens budgetnivå, men är kritiska till vilken effekt som Sverige får ut av detta jämfört med t ex Finland och kanske andra nordiska länder?

Detta är självfallet intressant att utvärdera och jämföra. Finland har ju kvar invasionsförsvaret, värnplikt och en stor armé men har också vad jag förstår uppenbara problem med att få resurserna att räcka till både modern materiel och en stor armé, och står inför tuffa beslut framöver.

Gustav Wasa menar att varje ytterligare skattekrona till försvaret i dagsläget är en bortkastad krona. En radikal ståndpunkt som rimligen även borde ifrågasätta de redan insatta pengarnas nivå.

Du visar på ÖBs ansvar för försvarsmaktens upphandling av materiel och kritiserar inköpen och leveranserna i veckan av två Visbykorvetter och två HKP 14. Dessa åtaganden kommer att kosta staten "tiotals miljarder" i flera decennier, och "den politiska nivån" borde nu agera...

Dessa upphandlingar och val är gjorda sedan lång tid tillbaka och att nu i regering och riksdag gripa in och fatta detaljbeslut i annan riktning om man "misstänker att farkosterna kommer att underprestera" känns äventyrligt, minst sagt.

Däremot är självfallet valet av försvarsmateriel och upphandlingsbesluten mycket viktiga, och gjorda sådana har ibland fått stark kritik, mycket stora förseningar har drabbat t ex helikoptrar och korvetter mm., svenska särkrav kan vara en del i detta.

Gjort är ändå gjort, det viktigaste nu ´torde ändå vara att se framåt, och här har ju nuvarande regering lagt fast en tydlig strategi i linje med den strategi som faktiskt regeringen Persson först slog fast 2006.

Anonym sa...

Pengar är nog inte det första man skall börja fundera på. Börja med att bestämma vad ni anser att försvaret ska göra. Vad sägs om en verksamhetsidé, en strategi eller kanske t.o.m. en genomtänkt säkerhetspolitik? När det är klart kan man fundera på olika lösningar som har olika prislappar.
// Desillusionerad

Anonym sa...

Staffan,
Kul att du som poliker och delvis ansvarig för den situation vi har idag ställer frågan.
Nu tolkar vi de inkommna inläggen lite olika du och jag, jag tycker inte det verkar som om de flästa accepterar dagens nivå på försvarsanslagen.
Jag tror du lika väl som jag och många andra känner till grundproblemet i debatten. Det är ju som så att Sverige har vart förskonat från krig i 200 år, mycket på grund av ren skär bondröta. Flera generationer svenskar har inte fått uppleva krigets fasor och av den anledningen ses inte försvaret som något viktigt - krig och konflikter drabbar ju bara alla andra, inte oss.
Det är bland annat ditt ansvar som folkvald att garantera den svenska befolkningen säkerhet och oberoende, kosta vad det kosta vill. Det kan du/ni inte idag och det blundar ni politiker för. Ni gömmer er bakom en totalt inkompetent försvarsberedning som bara kommer fram till det ni vill att den skall göra, ramlar det ner en bomb i Rosenbad så skulle inte det ändra eran åsikt. Varför? Jo det ska jag berätta, du/ni politker har en sak främst på agendan, att vinna val. I Sverige vinner man inga val med ökade försvarsutgifter eftersom då måste man dra ner på den berömda välfärden.
Svaret på din fråga, hur mycket försvaret ska kosta är inte enkel att svara på. Ska hela Sverige försvaras? Vi är europas 3:e största land till ytan, vi ligger nära det strategiskt viktiga arktiskområdet. 2% om vi går med NATO. 2,5-3,0 om vi står utanför.
Är en försvarsbudget på 80-90 miljarder orelistik? Vet inte men vi har ju råd att ha världens per capita högsta bistånd och dessutom 100-tusentals människor sjukskrivna och förtidspensionerade. Varför har vi inte råd att garantera svenskarna deras oberoende och självständighet också i praktiken?


//Jonas

Ff sa...

Hej Staffan!

vad trevligt det var att läsa ditt inlägg - tills du kom till frågan om pengar. Jag förstår att det såklart är helt avgörande men det som jag tror flera tycker haltar är resonemanget innan. Vad ska Försvaret kunna göra enskilt och tillsammans med andra. Det behövs om inte ett skifte i fokus från i princip uteslutande fokus på internationella insatser till nationella i alla fall att den nationella dimensionen på ett bättre sätt än idag adresseras. Jag tror att vi är på väg åt det hållet - men det går långsamt och som yrkesverksam i Försvarsmakten är det minst sagt viktigt att man i alla fall ser något slags tänk på hur vi eventuellt ska kunna försvara oss jälva - och mot vad?
Så länge vi inte pratar om de potentiella konflikter i vårt närområde där det militära instrumentet kan och bör användas och hur detta ska ske kommer detta vakuum bestå. Även om Försvarsberedningen kommit fram till att det inte ter sig troligt så borde väl i alla fall grundfundamentet för en Försvarsmakt vara att kunna ta del i försvaret av den egna nationen?
Den dagen ni politiker börjar tala om detta öppet och i samverkan med Försvarsmakten börjar resonera om hur vi ska använda Försvaret i den nationella dimensionen kommer det bli bättre. Men det duger inte med abstrakt tal i svävande termer - även om jag är fullt medveten om att hotbilden ter sig diffus - så måste den tydliggöras bättre. Både för medborgare i Sverige, Försvarsmaktsanställda och också för andra nationer.
Flexibelt försvar är bra - men det får inte bli så abstrakt och flexibelt så man inte vet vad det ska användas till.

Forsno sa...

Grundproblemet är inte försvarspolitiskt utan säkerhetspolitiskt.

Vår officiella säkerhetspolitiska analys kommer efter, och är anpassad till, en partipolitiskt kompromiss; styrd av ideologi, önsketänkande och andra politikområden.

Det är bakvänt.

När vi väl på ett seriöst sätt analyserat vår omvärld, våra intressen i den och de potentiella hoten mot dem så kan vi ta fram först en nationell och därefter en militär strategi för att hantera dem.

Sedan kan vi ominrikta FM för att kunna genomomföra den strategin och först i samband med det vet vi vad det kostar.

Det här skulle dock kräva en en ärlighet och öppenhet som aldrig setts till i den hjord av heliga kor som är svensk säkerhetspolitisk debatt.

För att kunna svara på din fråga så behöver jag ta mig friheten att bli lite hypotetisk om hur hur mycket dyrare det här skulle kunna bli.

Om vi antar att IO 2014 införs som planerat och eventuella justeringar gäller IO 2020 behöver förmodligen den senare tillföras bland annat mekaniserade reservbrigader, kvalificerat luftvärn och fregatter.

Om jag ska gissa så tror jag att det motsvarar en försvarsbudget någonstans i närheten av NATO-målet 2 % av BNP.

Anonym sa...

"Finland har ju kvar invasionsförsvaret, värnplikt och en stor armé men har också vad jag förstår uppenbara problem med att få resurserna att räcka till både modern materiel och en stor armé, och står inför tuffa beslut framöver."
Förvande att du tillhör de som verkar tro att finland ännu bara har "omoderna infanteribataljoner av svensk modell". Då har man missat att finnarna skaffat moderna korvetter med luftvärn, artillerisystem, transportflyg, helikoptrar mm samtidigt som man lyckats behålla materiel och utbildad personal i betydande numerär.
Själva har vi lyckats att avskaffa nästan allt inklusive folkförankringen, kvar finns ett stort tomt huvud, ett antal ofärdiga industriprojekt samt en oförändrad budget! /goldplated

Anonym sa...

Håller med föregående talare, 2% om vi går med NATO och absolut minst 2,5% om vi står utanför.
Världens näst högsta skattetryck efter Danmark, 19:e plats i välfärdsligan och obefintligt försvar. Var tar våra pengar vägen??

/Rånad av Borg

jan-olov sa...

Du har ett förslag in din mail inkorg som även dina kollegor i försvarsutskottet fått,Försvarsministern samt försvarsledningen.
Genom att omfördela medel från ett yrkes/kontraktsförsvar till ett värnpliktigt mobiliserat försvar 24,48,72 96 h insatstid (förutsätter uppfyllda P/U tabeller och Årliga KFÖ/SÖF till skillnad från invasionsförsvarets tid)skapar vi en tripplering av armestridskrafterna princip en bataljon skpar en brigad.
Genom att stanna på nuvarande nivå på int insatser och INTE vara lead nation av NBG11 kan vi ytterliggare omfördela resurser till vårt nationella försvars uppbyggnad.
Genom att halvera internpriserna (vilket är en av huvudorsaken att vi får så lite pang för pengarna) förbillgas förbandsverksamheten och kan skalas upp.
Genom att ge f.. i att skrota fungerande materiel,infrastruktur och radera personposter på utbildad personal i pliktverkets dator så spara vi enorma summor. Ett upprörande slöseri med skattemedel har skett under många år.
Därutöver behöver försvarsramen höjas med 2 mdkr och på detta en real 1 % ökning årligen för att rigga en tripplerar armeorganisation som kan uppträda i 8 brigader istället för 8 bataljoner och en tripplering av NS/Hemvärnet till 60000 soldater.
Kn Jan-Olov Holm

Daniel Eriksson sa...

Jag håller med föregående talare. Började med att rensa upp det ekonomiska träsket inom FM, t.ex. att FortV tar MER i hyra för dom lokaler som FM använder idag trots att 20 förband lagts ner...

Efter det kommer frågan: Vilka hot vill vi kunna skydda oss mot 2012? 2015? 2020? Och bygga en organisation kring det. Vill vi skydda oss från droger från utomlands, då fortsätter vi på det spår vi har idag. Vill vi kunna skydda oss mot ett väpnat angrepp från okänd makt 2020 så kanske en satsning på ett nationellt försvar kan vara en bättre idé?

Kommer man fram till att man vill ha ett nationellt försvar tycker jag man kan titta lite på Finland och Schweiz:

FINLAND:
Budget ϵ2.8 billion
Percent of GDP 1.3 (FY06)

SCHWEIZ
CHF 3.9 billion (~US$3.6 billion FY08)[1]
Percent of GDP 0.9% (2006)

Och lägga sig där i krokarna. Eller om leta knark är grejen:

NEDERLÄNDERNA
Budget €8.525.000.000 (11.2 billion USD) (2009)
Percent of GDP 1.65% (2009)

DANMARK
Budget 3.87 billion USD (2008)
Percent of GDP 1.3% (2006)

MvH
Daniel

Anonym sa...

Finlands tuffa beslut?
Förutom inflationsuppräkning höjer man försvarsanslagen med två procent årligen med början 2011.
Tufft beslut.
Varför?
Svaren hittar du delvis i Försvarsministeriets strategi, mot en säker framtid 2025.
En del av förklaringen är att de vill täcka upp förmågor (bland annat lv)som vi gjort oss av med.
Norge gör med hjälp av NATO liknande omstruktureringar p.g.a vår oförmåga.
Alla andra länder runt Östersjön har en annan omvärldssyn än Sverige.
Varför?

Jämför gärna siffrorna över vad en soldat kostar att utbilda i Finland resp Sverige.
Om vår vpl soldat är lika mycket mer duglig som han är dyrare så skulle vi nog behållt vplsystemet.
Teaterdirektören.

Anonym sa...

Du bör läsa:
http://krigskonster.blogspot.com/2009/11/svensk-forsvarspolitik-1965-1995.html

Förre ÖB Bengt Gustafsson redovisar en förklarande bakgrund till hur försvarsanslaget urholkats successivt. Räkna bakvägen så kanske då hittar en rimlig siffra?

Staffan Danielsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Staffan Danielsson sa...

Några kommentarer:

Flera föreslår att Sveriges försvarsbudget borde ligga på ca 2,0 procent av BNP (Natos mål) om vi är med i Nato, och 2,5+ procent om vi är alliansfria.

Kan tyckas logiskt. Men Obs att dessa nivåer - plus några tiotal miljarder till - känns mycket orelistiska.

Flera vill minska Sveriges internationella fredsinsatser och återgår till ett mer nationellt inriktat försvar, mer värnplikt och mer beredskapsövningar...

Ligger ändå inte nyckeln till en fredligare värld och ett säkrare Sverige i ett insatsförsvar baserat i Sverige, på internationella fredsinsatser och på ett nära samarbete med goda grannar och vänner?

Flera sågar försvarsberedningen omvärldsanalyser som undermåliga och vill börja om från scratch.

Om världsanalyser är ju färskvara och bör kontinuerligt uppdateras, det är en sak.

I denna fråga är jag ju partiskt eftersom jag deltagit i försvarsberedningens arbete och slutsatser, som "till råga på eländet" både regering och riksdag i allt väsentligt står bakom.

Jag står alltså upp för detta, men bejakar att det har hänt mycket på några år som behöver analyseras, t ex genom försvarsberedningen. I många andra länder sker dessa omvärldsanalyser på detta bredare sätt, har ni bättre alternativ?

Jan-Olov verkar kunna trolla med knäna och med mindre internationella insatser, värnplikt, halvering av internpriserna och endast 2 miljarder ytterligare kunna "triplera" till 8 brigader och ett fördubblat hemvärn. Jag befarar att notan är av annan storleksordning.

Norge och Finland vill inte bara behålla försvarsbudgeten realt ograverad, utan avser att öka den något. Jag välkomnar att Sverige (alliansen) inte längre minskar budgeten men tycker som sagt att det är viktigt att följa utvecklingen i vår omvärld och en förnyad omväldsanalys skulle bl a kunna diskutera detta.
Som framgått av min blogg är också centerpartiet öppet för - givet en bred politisk samsyn - att även analysera Sverige bi- och multilaterala samarbeten.

jan-olov sa...

Tack för kommentaren Staffan :-).Jag är nog en av de få som verkligen bemötat mig att tänka till hur en organisationsförstoring kan gå till och finansieras.
Nej det är inget trolleri.Den bärande tanken är ju att tillvarata den utbildade kadern under 2000,maximalt beläggningsplanera vår befintliga infrastruktur och tillvarata matrielen istället för att avveckla den villket vi ägnat åt oss åt under 2000 talet. Allt detta är redan betalt.Utan det vi skall göra är att fylla upp Personaltabellerna och utrustningstabellerna med det vi har och tillanskaffa de som saknas.Vi skall därefter krigförbandsöva. Krigsplanläggning skall ske innan uppstart.
Finansiering av det rörliga kostnaderna för KFÖ personal,drivmedel,am osv samt tillanskaffning av gemensam utrustning. Genom värnplikt och att stanna vid nuvarande nivå på internationella insatser kan vi omfördela ca 2 miljarder årligen till detta. Genom att minska internpriserna ca 0,5 miljarder.
Anslagshöjning 2 miljarder tilsammans med 1% real ökning utöver prisregleringen för att klara fördyringar i materielanskffning utöver inflation ger tex år 2019 nästan 5 miljarder mer än år 2010!
Jag tror att min modell är den som snabbast kan få acceptans i riksdagen faktiskt. Den ger mycket pang för pengarna. Givetvis skall vi fortsätta med nordiskt samarbete och självklart internationella minska konfliktsrisker.

jan-olov sa...

staffan;
mitt förslag tillför 4,5 miljarder mer till uppbyggnad av vårt nationella försvar än allians för Sverige. Därutöver tillförs genom den 1 % reala uppräkning 2011 nästa ytterliggare 0,5 miljarder. Så totalt 5 miljarder mer 2011 varav således hälften är NYA pengar och hälften omfördelning inom befintligt anslag.
2019 kommer försvarsanslaget att vara 4 miljarder högre pga av det reala 1% årliga uppräkningen.
Så vi får en enorm utväxling för varje miljard vi tillför som rörliga kostnader på organisationsförstoring.jag menar bestämt att det är fullt möjligt att sätta upp 8 brigader och tripplera NS/Hemvärnet med dessa medel-armeförband är billiga speciellt när den organisationsbestämmande materielen fortfarande finns kvar.
Vi skall ju använda HELA stridsfordonsarvet är min tanke tex även stridsvagn 121,alla stridsfordon 90,pbv 501 uzw.

Anonym sa...

Ligger ändå inte nyckeln till en fredligare värld och ett säkrare Sverige i ett insatsförsvar baserat i Sverige, på internationella fredsinsatser och på ett nära samarbete med goda grannar och vänner?

Nej. Inte när dessa internationella äventyr innebär att Kolonialpolisen jagar getaherdar i Långtbortistan, när "insatsförsvaret" bara har en tjugondel så många soldater och 100 gånger så lång mobiliseringstid som det förkättrade invasionsförsvaret, eller när det "nära samarbetet" sker med våra "goda grannar", när det är just mot denna "goda granne" som vi ska försvara oss.

Eftervärd stå här på egen botn och lita icke på främmande hielp.

Vem vill förövrigt hjälpa den, som inte ens vill hjälpa sig själv?

/Starvid

Staffan Danielsson sa...

Tack Jan-Olov och Starvid för kommentarer.

"Getaherdarna" i "långbortistan" använder fruktansvärda stridsmetoder, eller hur.

Vore det så lätt som du hävdar, jan-Olov...Men jag gillar att du redovisar dina kalkyler!

jan-olov sa...

Tack Staffan och God Fortsättning på nya året.Jag tycker inte att det är speciellt svårt.Vi bestämmer en målbild 2014,2019 VAD SKALL VI FÖRSVARA OSS MOT OCH HUR.Därefter sätter v en Genomförandeide.
Min bestämda åsikt är att vi skall kunna försvara (möta,hejda,slå)oss mot ett väpnat angrepp i en huvudriktning och gardera (möta,hejda) i annan riktning.Observera att jag talar inte om invasion.Jag talar om begränade angrepp med Luftlandsättnings ,special-och landstigningsförband tex 76 luftlandsättningsdivisionen i Pskov , 2:a sabotagebrigaden i Pskov,336:e Gardesmarininfanteribrigaden i Baltisjk Kaliningrad understödd av östersjömarinen och luftstridskrafter. Förmågan finns idag i Ryssland och mot den förmågan/avsikten har vi inget lösning varken egen eller populärt tillsammans med goda grannar. Tyvärr är en av grannarna inte att lita på och klartext är Putin:s KGB/FSB/GRU polare inte är att lita på.Det är alltså mot den bakgrunden VI MÅSTE organisationsförstora.Detta oavsett om vi går med i Nato eller inte. OAvsett om vi får ett operativt samarbete med tex Finland eller inte.
Vi behöver 8 mekaniserade brigader inte 8 bataljoner, vi behöver ett tripplerat hv/Ns om ca 60.000 soldater ej 22000 (vi är ett 450.000 kvkm stort land-inte Danmark med en tiondel av ytan).
Jag vill verkligen att du tar mitt förslag på fullaste allvar -från min sida är det där.

Anonym sa...

Käre Jan-Olov, god fortsättning.

Är inte detta "möta, hejda, slå" lite optimistiskt? Särskilt när FM sagt att vi i dag bara har kapacitet som är bra nog att användas mot "gammalteknologiska" motståndare (30-40 år gammal teknik)?

Ända sedan försvarsbeslutet 1948 har det primära varit att till varje pris bita sig fast i en korridor Stockholm-Göteborg medan resten av riket allteftersom och under bittra reträttstrider kan uppges åt fienden, så länge korridoren kan hållas öppen så utländska förstärkningar kan mottagas.

Man jag kanske är både pessimistisk om vad vi faktiskt kan göra om får ordning på försvaret (se Finland) och lite inkonsekvent, med tanke på den Sveaborginskription jag citerade i min förra kommentar...

/Starvid

Anonym sa...

För övrigt god fortsättning också till Staffan.

/Starvid

jan-olov sa...

Käre Starvid och God Fortsättning:-).Jag delar inte försvarsmaktens bedömning -vi har teknologin,kompetensen men vi har inte beredskapen och förbandsantalet i nuläget vilket är gränsättande för att kunna möta hejda och slå en angripare i en rikning och gard i annan riktning.
Detta går dock att ändra på och det måste vi göra också eftersom ENDAST SVERIGE försvarar Sverige. Ingen annan gör det så något val har vi INTE. Det är Riksdagens skyldighet att beställa ett försvar av Sverige och dess medborgare och det är försvarsmaktens skyldighet att leverera detta.
Det som är helt avgörande NU är att förstå den exponentiella militära kapacitetsutvecklingen och bevekelsegrunderna i Ryssland och därefter attityd förändra och visa vilja i handling att NU PRIORITERAR VI Sverige.
Som jag skrivit tidigare så föreslår jag en omfördelning av befintlig försvarsbudget så att 2, 5 miljarder årligen läggs uppbyggnad av vårt nationella försvar genom återta beslutet om vilande värnplikt och göra den selektiv. Det andra är att stanna på nuvarande nivå på utländska insatser.Båda dessa åtgärder frigör stora belopp att lägga på organisationsförstoring. Den tredje grundbulten är att tillvarata arvet av utbildad personal på 2000 talet, använda vår organistionsbestämmande mtrl och ej avveckla som vi gjort de senaste 15 åren och maximalt utnyttja den överkapacitet beläggningsplanera vi har idag på befintlig infrastruktur övningsfält/anläggningar/garnisonermm. Genom att göra copy/paste på befintliga Personal/Utrustningstabeller och krigsförbandsöva de nya förbanden kan vi raskt organisationsförstora. Därför tillkommer bara rörliga kostnader i stort för att öva personal varför prislappen inte blir så stor.Kostnader för personlig utrustning och saknad gemensam materiel är relativt liten i sammanhanget.
Jag har gjort överslagskalkyler och skickat till försvarsminister,försvarsledning samt delar av försvarsutskott och menar bestämt att en utökning till en 8 brigaders arme,tripplerat HV/NS,utökad jägarorganisation är fullt möjlig genom att höja försvarsramen med 2 miljarder+ 1% årlig höjning av försvarsanslaget.Det innebär i runda slängar att genom omfördelning inom anslaget 2,5 en och tillföra nya pengar 2,5 miljard så tillförs försvarsmakten ca 62 miljarder kr mer på nationellt försvar än nuvarande beslut sett på en 10 års period.
Detta fixar vi!!