tisdag, september 08, 2009

Gröna liberala Stockholmscentern - för miljöns skull!

Stockholm är Sveriges största huvudstad, eller hur! Kanske den enda också, för den delen.

Hur Stockholm utvecklas är mycket viktigt för hela Sverige, inte minst på miljöområdet.

Stockholm finns bevisligen, och väldigt mycket trafik går inom Stockholm och genom Stockholm. Stockholms centrala vägtrafikpulsåder håller på att få en infarkt, och något måste göras.

Förbifart Stockholm är en helt nödvändig tunnel väster om Essingeleden, för både utveckling och tillväxt men lika mycket för miljöns skull.

Centerpartiet och Allians för Sverige visar nu kraften i att våga agera, för framtidens och för miljöns skull. Stockholmscenterna har varit och är pådrivande i både denna och flera andra viktiga framtidsfrågor.

Landstingsrådet Gustav Andersson (C) har en bra debattartikel om detta på Politikerbloggen idag, där han ställer det Gröna Liberala Miljöalternativet - Centerpartiet - mot det alltmer dogmatiska och lite fundamentalistiska Miljöpartiet.

Som vill så väl, förvisso, men som fastnar på halva vägen i överbud och handlingsförlamning. Måtte Stockholmsväljarna upptäcka detta i allt högre utsträckning fram till valet! Den tydliga uppåttrenden för Stockholmscenterpartiet i opionsmätningarna - låt vara från en beskedlig nivå - talar för detta, och förbifarten blir ju en stor valfråga. Utmärkt!

Några bra centerbloggar i Stockholm; Gustav Andersson, Per Anckersjö, Johan Hedin, Fredrick Federley ,Oscar Fredriksson med flera!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Niklas sa...

Hej Staffan,
I den norska tidningen Computerworld står det att kommunikation till och från Sverige är undantagen från FRAs signalspaning enligt det förslag som riksdagen ska behandla i höst. Stämmer det?

http://www.idg.no/computerworld/article142442.ece

Jag har uppfattat att överenskommelsen innebär att FRA ej får spana på rent inhemsk trafik som råkar ta omvägen utomlands. Däremot går det bra att spana på kommunikation mellan en person i Sverige och en person i Norge. Har jag uppfattat saken rätt? (I så fall har IDG fel)

Fredrik sa...

Staffan kan säkert svara själv, men den norska tidningen har fel. Dessvärre kommer uppgiften från en svensk parlamentariker, Camilla Lindberg. Hon borde veta bättre.

Det är bara den inhemska trafiken som FRA inte får spana på. Centern ville dock i förhandlingarna på sensommaren 2008 undanta all trafik som börjar ELLER slutar i Sverige. På den punkten fick de vika sig. Det blev i stället "trafik som börjar OCH slutar i Sverige", dvs inrikestrafik.

Om Staffan inte har märkt det, så börjar det redan mullra i bloggosfären inför stundande utskottsbehandling av FRA-frågan.