fredag, september 25, 2009

Givande hemvärnsseminarium i Linköping!

I onsdags förmiddag (23 september) ordnade Folk och Försvar tillsammans med centerpartiet ett välbesökt seminarium om Hemvärnets och de Nationella Skyddsstyrkornas framtida utveckling.

Centerpartiet och jag driver ju alltid på för att Sverige ska ha ett hemvärn över hela landet som ska skydda viktiga skyddsobjekt av både militär och civil art, med mera, och som också gör mycket viktiga insatser för samhälle och medborgare vid civila kriser och katastrofer.

Och vi är rätt tillfreds med Alliansens färska beslut om det framtida försvaret, som vässar Hemvärnets Nationella Skyddsstyrkor till hela 17.000 soldater av olika kön samt ca 22.000 totalt i hemvärnet. Hemvärnet ska bli vassare och kunna utföra mer uppgifter inom försvaret samtidigt som uppgiften att bistå samhället vid kriser och katastrofer ligger fast.

Moderator var som vanligt Folk och Försvars utmärkte generalsekreterare (är det rätt titel..?) Lars Ekeman, jag gjort en liten historisk" exposé" över Försvarets historik från Gustav Vasa med frälse rytteri, legosoldater och bondeuppbåd, och framåt. Via Indelningsverket och hemman och rotar och att hålla knektar så till värnplikten 1882, till landsstormen 1885 och till hemvärnets bildande 1940 den 29 maj!

Nästan 100.000 hemvärnssoldater inom ett halvår, 120.000 på 1980-talet och så 22.000 i framtiden (Idag knappt 30.000 varav endast ca 13.000 fullgör sina åtaganden.)

Jag betonde i vanlig ordning Hemvärnets stora betydelse för folkförsvaret och för en trygghet med sin närvaro över landet, och med sina hängivna hemvärnssoldater och sin mycket professionella organisation och ledning. Mitt pressuttalande efter seminariet, se nedan för det kom inte in i så mycket press alls..

Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg, talade engagerat om de spännande utmaningar som hemvärnet nu ska möta, och en kunnig central dansk Hjemmevaernare gjorde ett intressant inlägg. Där är Hjemmevaernet en egen myndighet och stöder samhället med både militära och civila insatser. Mycket intressant! Och det danska Hjemmevaernet är mer än dubbelt så stort som det svenska,trots ett mindre land!

Min pressinfo:

Folk och Försvars och Centerpartiets seminarium i Linköping om Hemvärnets utveckling var mycket givande.

- Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utvecklas till en allt viktigare del av det svenska försvaret, sade Centerpartiets försvarstalesman Staffan Danielsson.

Han slog fast att Hemvärnet ska finnas över hela landet, dess verksamhet ska breddas och dess medverkan vid civila kriser och katastrofer är av största vikt för samhället.

Hemvärnet spelar en viktig roll för försvarets folkförankring och för rekryteringen av frivilliga till det nya försvaret.

- Med tanke på hemvärnets utveckling mot nationella skyddsstyrkor behöver utrustning och materiel förbättras. Samarbetet med civila frivilligorganisationer kan också förbättras, och hemvärnets professionalitet och ledningsförmåga vid stora påfrestningar bör utnyttjas mer, sade Staffan Danielsson


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,
Det är glädjande att du nu förstår, att vår kritik inte riktar sig mot signalspaning som fenomen, utan mot allmän avlyssning i det civila kabelnätet.

Om vi är överens om att det är detta debatten handlar om, blir diskussionen mer produktiv.

Som ett andra steg skulle det kanske underlätta förståelsen för en allmän avlyssningslag om nyttan definerades i debatten. Vad är våra privatliv värda? Om vi ger upp rätten till privat kommunikation och lägger detta i händerna på en hemlig spionorganisation, hur ska vi uppskatta värdet av detta, och i vad? I människoliv? I fungerande icke-sprängd infrastruktur, kapade flygplan, förlorat territorium?

Om jag förstår dig rätt, så är värdet av avlyssing i det civila nätet så oerhört viktigt och signifikant för sverige att vi är beredda att ge upp det som vi trodde var okränkbart, vi är beredda att skapa en schism mellan stat och en hel generation och underminera den lojalitet och acceptans som samhället beror på.

Vi är på ett mer konkretplan beredda att nagga grundläggande mänskliga rättigheter och andemeningen i grundlagen i kanten.

Som med allt annat handlar det ju om vad man får tillbaka, som i det här fallet då rimligtvis torde vara skillanden mellan svensk säkerhet 2009 och svensk säkerhet 2010 (efter att kablarna kopplats in).

Mig veterligen var både den säkerhetspolitiska situationen och terroorist hotet avsevärt mer signifikant på 70-talet.

Vi är en väldigt stor del av befolkninegn som får ont i magen av den här lagen, som anser att avlyssning av civil trafik är ett övergrepp som inte skall förekomma i den vitala demokratin, även om man säkert kan hitta andra skräckexempel på detta runt om i världen.

Är det inte rimligt att begära, att i syfte att bibehålla någon sorts samanhållning i sverige, någon sorts grundläggande folklig legitimitet för lagstiftningen, och någon sorts känsla av rättsäkerhet, ta ett steg tillbaka innan man trycker på knappen i december. Detta var knappast en del i Alliansens manifest 2006, eller?

En publik utredning, en öppen debatt en konsekvensbeskriving som accepteras i de breda lagen och ett val emallan, där människor själva kan ta ställning, är det för mycket begärt, i demokratin och sammanhållningen namn?

Jag skulle vilja förstå hur du resonerar, och snälla, hänvisa inte till politisk ludder såsom ”integritetsstärkande åtgärder”, vars signifikans är ifrågasatt av högst relevant anledningar. Fokusera på massavlyssningen och värdet i relation till varandra, fokusera på känslan av att bli utsatt för övergrepp som är så stark bland människor, fokusera på det politiska priset, är det värt priset för alliansen att bli ansett som ett ovalbart alternativ av stora dela av sina egna sympatisörer?

Hur resonerar du? Vad tänker du när du går till söms?

Olof Bjarnason sa...

Staffan!

Long time no see.

Jag har skrivit/ritat ett inlägg för att förklara det här med trafikdata i kombination med signalspaningslagarna. Läs gärna och kommentera!

jan-olov sa...

Bra initiativ Staffan.
Det Danska hemärnet är dubbelt så stort och Danmark en tiondel av vår yta. Du säger ju själv att hemvärnet skall finnas över hela landet men hur är det egentligen med tätheten?! Det rimmar inte helt.
Vi behöver tripplera Hv/NS av operativa skäl så att vi kan störa,förhindra och försvara mot en landstigen/Luftlandsatt motståndare (Läs Ryssland) som ju nu faktiskt som bekant? över detta i östersjöområdet respektive Leningrads milo.
Därför behövs ett tripplerat NS/HV och ett splitterskyddat dito för att taktikanpassa ty vi kommer ej att överleva annars. Roland Ekenberg är för en tripplering.

Anonym sa...

Staffan,

Söndagens inlägg på Wisemanbloggen om läget i strilsystemet (http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/09/gastinlagg-om-den-allvarliga.html) avslutas med en direkt uppmaning till dig och alla andra seriösa försvarspolitiker i vårt land att lägga på ett kol i stridsledningsfrågan. Det finns god anledning till det.

Den 28:e okt är det slutmöte i FM styrgrupp för den s.k. realiserbarhetsprövningen av GLC/NOC steg II, dvs slutflytten till Enköping och nermonteringen av dagens strilsystem, enligt många utländska bedömare ett av världens mest tekniskt avancerade och personalsnåla. Den utredningsansvariga avdelningen i HKV planerar då att hävda att en centralisering till Enköping är den tekniskt, ekonomiskt och personellt bästa lösningen för framtiden, helt i strid med all den sakkunskap som har redovisats här, i andra media och FM-internt i ett stort antal utredningar, rapporter och presentationer för olika chefer.

HKV PROD har samtidigt börjat planera för snabbast möjliga avveckling av stridsledningsanläggningen i södra Sverige (det s.k. GLC/NOC steg I), inte minst av omsorg om den civila kund (en superjätte inom IT-världen) som så snart som möjligt vill ta över anläggningen för en spottstyver. Dessutom räknar planerarna iskallt med att om steg I kommer till stånd så finns det ingen återvändo till dagens läge, särskilt p.g.a. den personalflykt som uppstår men också för att det är ekonomiskt omöjligt för FM att bygga en ny underjordsanläggning i framtiden. Då blir det lättare att argumentera för centraliseringen till Enköpingsåkern. Och skrivningen i senaste proppen om att nedläggning av berganläggningar ska bli föremål för regeringsbeslut betraktas alltjämt som ett irriterande men ofarligt debattinlägg som inte har med planeringen för GLC/NOC steg I att göra.

Om det är detta våra folkvalda vill så går det bra att luta sig tillbaka och se på när ett halvsekel av multimiljardinvesteringar i personal, kompetens, teknik och anläggningar kollapsa under kaotiska former. Om inte så är det dags att agera.

Olof Bjarnason sa...

Väntar fortfarande på respons om trafikdata, Staffan.