lördag, augusti 15, 2009

Piratpartiet = Låt EU-parlamentet ta över alla EU-beslut..från Sverige och övriga länder!

Jag har fortfarande inte hämtat mig från chocken över att inse att Piratpartiets nej till Lissabonfördraget - och jag begriper fortfarande inte att de som informationsparti har en uppfattning i en sådan allmänpolitisk fråga - inte innebär att de vill ge mer makt åt de enskilda länderna - som EU-kritiker i övrigt - utan tvärtom att alla dagens EU-beslut ska i sista hand avgöras av de 792 MEP:arna och att de enskilda länderna genom sina regeringar ska fråntas allt nuvarande inflytande över EU.....???

Bloggaren m.m. Peter L Andersson är inte överraskad, "det här var väl ingenting" menar han och hittar någon formulering från Christian Engström att Eu-parlamentets roll bör stärkas.

För det första, "stärkas" är en sak men att det ska göras till den grad att de enskilda ländernas inflytande över dagens EU-beslut - som kanske motsvarar 50-70 procent (?) - ska reduceras till noll, det är för mig rent sensationellt.

Och för det andra, om nu Engström antytt det här lite försiktigt så har definitivt inte väljarkåren uppfattat budskapet.

Min allianskollega Karl Sigfrid (M)har reagerat precis som jag på den här nya vetskapen, och jag har lagt in följande kommentar på hans blogg i den dialog som förs efter hans senaste inlägg.

"Bra analys av Karl.

Ok – Olof B – att Piratpartiet inte vill flytta över ytterligare makt till EU från de enskilda länderna. Vilket hade varit än mer sensationellt.

Men det är ju alldeles tilläckligt uppseende- och häpnadsväckande att Piratpartiet tydligen vill låta ett överstatligt EU-parlament fatta beslut i alla de frågor som EU idag hanterar.

Det innebär ju att en massa inflytande som Sverige som nation har idag genom vår demokratiskt utsedda regering skulle försvinna och istället ersättas genom att det inflytandet/den makten flyttas till Europaparlamentets 792 ledamöter, varav Sverige har 18. Med all respekt för Christian Engström, så blir han nog inte tungan på vågen i så många av frågorna där…

Att Piratpartiet ska arbeta för detta i Europaparlamentet hade inte jag – och säkert inte 99,9 procent av de som röstade på Piratpartiet – en aning om.

Detta är sensationellt; dels att Piratpartiet driver denna radikala uppfattning om att flytta massor av makt från landet Sverige och till Europaparlamentet, dels att man som informationsparti överhuvudtaget har en uppfattning i den här frågan."

Debatten om detta förs också på politikerbloggen.

Jag kan inte låta bli att citera piratpartisten Olofb som sagt följande till mig i en purfärsk kommentar hos Karl Sigfrid:

"Jag tror vi går om varandra i våran syn på regeringen.
Du anser att den är demokratiskt vald – jag anser att den är vald av riksdagen, alltså av proffspolitiker. Demokrati är en gråskala så klart, och att svartvitt säga att regeringen är eller inte är demokratiskt vald är för enkelt uttryckt.

Jag menar att EP ligger närmre folket än ministerrådet".

Nej du Olofb, vi går inte om varandra. Du ifrågasätter faktiskt här vår svenska demokrati på ett mycket anmärkningsvärt sätt. Så fort som någon människa i ett demokratiskt val i Sverige har valts in i riksdagen är hon i dina ögon tydligen en "proffspolitiker" (något mycket negativt, tydligen). Och att dessa kan tillsätta en demokratiskt vald regering är i dina ögon tydligen mycket tveksamt.

Det skulle däremot "proffspolitikern" Christian Engström och hans 791 kollegor nere i Bryssel och Strassbourg kunna göra på ett demokratiskt perfekt sätt till skillnad från vad den svenska riksdagen skulle kunna.

Nej, Piratpartiet och Olofb, ni är allt ute på mycket hal is i den här frågan.

Jag har inget emot Piratpartiet, ni driver viktiga frågor och har engagerat och nått ut till massor av ungdomar och väljare. Men har man givit sig med i bilden får man ju tåla att granskas för sina upppfattningar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

11 kommentarer:

OlofB sa...

Staffan;

Alla tankar jag skriver nedan är som privatperson och har inget med PPs officiella ställning att göra.

Jag tror vi går om varandra i våran syn på regeringen.

Du anser att den är demokratiskt vald – jag anser att den är vald av riksdagen, alltså av proffspolitiker. Demokrati är en gråskala så klart, och att svartvitt säga att regeringen är eller inte är demokratiskt vald är för enkelt uttryckt.

Jag menar att EP ligger närmre folket än ministerrådet. Dessutom har EP en tradition av transparens och insyn, något EUs ministermöten inte har.

Om du och Karl jobbar för att öppna upp t.ex. ACTA-förhandlingarna bland EU-ministrar, och kanske ännu mera generellt göra om ministerråden till att efterlikna EU-parlamentet i öppenhet, så kanske vi kan snacka om demokratiförbättringar.

Men om det handlar om maktbalansen mellan ministerråd och eu-parlament, hävdar jag att större inflytande från EP vore en nyttig demokratiåtgärd.

Anonym sa...

Inte heller jag kan påstå att jag representerar piratpartiet eftersom det officiella pricipprogrammet inte är särskilt detaljerat på den här punkten.

Men det som är riktigt anmärkningsvärt i den här historien är alla som liksom Staffan, menar att den svenska regeringen ska ha lagstiftande makt. För det är nämligen precis det som sker i EU - tvingande direktiv som leder till inhemsk lagstiftning som riksdagen inte kan påverka beslutas av svenska ministrar, kommissionen och endast till en del av parlamentet.

Så det som Rick, Christian med flera påstår är

* ta ifrån regeringen lagstiftande makt *

Att hävda att den lagstiftande makten ska blandas ihop med den exekutiva är demokratiskt suspekt oavsett måttstock.

Problemet ligger i att EU fattar beslut i en massa inhemska frågor. Få kritiserar att regeringen har makt över mellanstatliga avtal, men den nivån är det få direktiv som håller sig på idag. Titta på IPRED eller datalagringsdirektivet för att ta två hjärtefrågor - båda fallen är exempel på att regeringen har haft vad som i praktiken är lagstiftande makt.

Jag tycker det är fel. Lagstifting ska beslutas av folkvalda, i parlamentet eller riksdagen. Allt annat bryter mot grundläggande maktdelningsprinciper. Och DET är i högsta grad en princip som piratpartiet står för. Något man alltså så långt kan konstatera inte stöds av varken moderater eller centerpartister.

Björn sa...

Självklart ska EU-parlamentet ta över i de frågor där EU har beslutskompetens, och jag är förvånad över att du tycker något annat - både med tanke på att C är ett federalistiskt parti, och att C är ett liberalt parti som tror på den Montesquiska maktdelningsprincipen.

Som vi har det i dag är EU en konfederation utan de konfederala strukturerna. EU är som Kanada, fast utan en ordning som fastställer vad som ska beslutas var, när och av vem.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfederation

Konfederationer tenderar dock att vara instabila, se bara på det senaste exemplet Oberoende Staters Samvälde. De brukar - av naturliga skäl - utvecklas till federationer eller så brukar de upplösas.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Federation

Jag skulle vilja påstå att det som händer i EU just nu är en ganska typisk utveckling av en konfederation på lösan grund, och den utvecklingen måste bejakas för alternativet är upplösning, och det vill nog ingen av oss.

Så, federalistiska tendenser, men det är inte något otäckt med det. Det betyder bara att konfederationen EU söker en balans mellan delstaterna och supranivån.

Och som Centerpartist borde du välkomna det, att förhållanden institutionaliseras, och verka för att subsidiaritetsprincipen blir vägledande för unionen, dvs att makten läggs så långt ner som möjligt.

OlofB sa...

Den som vill läsa om Staffans, min och andras vidare debatt i detta ämne kan surfa till kommentarsfältet på Karl Sigfrids blogg.

Jonas sa...

Allt detta verkar handla om hur man ser på Ministerrådet. Vad jag förstår fattar svenska ministrar i rådet inga beslut som inte är förankrade i den svenska riksdagen. Rådet är på detta sätt en motkraft mot att EU utvecklas i riktning mot en superstat, med ett mäktigt parlament.

OlofB sa...

Jonas: "Vad jag förstår fattar svenska ministrar i rådet inga beslut som inte är förankrade i den svenska riksdagen."

Frågan är hur väl detta funkar i praktiken..? "Regeringsduglighet" och allt?

Staffan Danielsson sa...

Olof, jag kan bara instämma i Karl Sigfrids svar på sin blogg.

När den svenska regeringen nere i Bryssel hävdar landet Sveriges intressen i förhandlingar med 26 andra länder genom sina regeringsföreträdare så måste detta först förankras i den svenska riksdagen, vanligen fredagsförmiddagar då statsråden kommer till EU-nämnden.

Du menar nu att "Europaparlamentet ligger närmre folket än ministerrådet".

det innebär att du menar att de 736 europaparlamentarikerna från 27 medlemsländer - varav 18 från Sverige - ligger närmare det svenska folket än t. ex vår statsminister när han företräder Sverige i Europeiska rådet (alla statsministrar) efter godkännande av riksdagen genom dess EU-nämnd.

När vår statsminister - och därmed Sverige - motsätter sig något EU-beslut räcker det med att få med ett mindre antal andra länder så blockerar man beslutet och stoppar det eller tvingar fram kompromisser.

Hade Europaparlamentet all makt räckte det med att 369 ledamöter mot 367 var överens, och så gick det igenom.

Det skulle ge de stora länderna i EU ett starkt ökat inflytande, och med all sannolikhet landa i ett EU snart var en ny statsbildning likt USA med ett lagstiftande parlament och en styrande kommission, som antar jag, även den skulle tillsättas enbart av europaparlamentet.

Detta står uppenbarligen Piratpartiet för vilket jag hävdar att de som röstade på PP i EU-valet inte hade klart för sig; de trodde att PP drev integritetsfrågor och inte allmänpolitiska frågor typ detta.

Hittills har Folkpartiet mest velat driva EU framåt mot en "superstat" med ett parlemant som har den beslutande makten och där de enskilda länderna minskar i betydelse.

Nog är det sensationellt att Piratpartiet nu visar sig ligga hästlängder före folkpartiet i denna oerhört grannlaga och känsliga fråga.

Detta är sensationellt och det är vad jag har velat lyfta fram med den bloggdiskussion som nu pågår. Och där jag faktiskt inte kunde drömma om sådana bekräftanden som Piratpartiernas två ledande företrädare fullständigt entydigt har givit.

OlofB sa...

Staffan; Christian har nu skrivit ett blogginlägg för att klargöra sin och PPs linje.

PS. Fredrik Reinfeldt är _inte_ samma sak som Sverige. Men det visste du redan. :) DS

Anonym sa...

@Staffan Danielsson

Du är ju för Lissabonfördraget, så du bryr du dig inte alls om Sveriges självständighet eller Demokrati överhuvudtaget.Lissabonfördraget tillsammans med en Flexibilitetsklausul och passareller blir en EU stat som kan styras utan folkstyre. Ett så kallat självspelande piano.

Så Staffan Danielsson din kritik emot Piratpartiet är okej att framföra i sak om du själv hade någon trovärdighet i att du bryr dig om Sveriges självständighet och demokrati själv.

Men din egen trovärdighet att du skulle vara bekymrad över demokratin och Sveriges självstyre kan inte annat än uppfattas som rent hyckleri från din sida. Med tanke på att du är för Lissabon fördraget.

Så alla Centerväljare, ta en titt igen på Lissabonfördraget, Flexibilitetsklausulen och passarellen, så ser ni vad Centern vill med vår demokrati när de stöttar Lissabonfördraget.

I övrigt är jag bekymmrad över Piratpartiets ståndpunkt också, men den är bättre en centern. Om centern får bestämma får vi ett odemokratiskt EU, med PP får vi ett folkstyrt EU. Men inget av dem är bra, ut ur EU är bäst för demokratin och folkstyret i Sverige.

Mr Q

Anonym sa...

JAg vet vad ni politiker sysslar med, kag vet att ni vill införa en New World Order. Men nu skiter jag i er totalt. Adios, era döda själar ska inte få uppta mitt liv något mer. Aldrig mer kommer jag lyssna på en politiker. Jag klarar mig utan er!

Adios!

Staffan Danielsson sa...

Jag mindes fel hur många ledamöter europaparlamentet har..., sommaren sätter sina spår.
Det är alltså 736 st, inget annat.