söndag, augusti 30, 2009

Malmström och Engström - FP och PP - EU och USA

Även jag uppskattar den här bloggdebatten om Lissabonfördraget och EU, var står Piratpartiet och hur ska EU utvecklas efter Lissabon.
Med inlägg från Cecilia Malmström, Christian Engström, Karl Sigfrid och Mikael Ståldal.

Jag har i första hand velat få fram Piratpartiets uppfattning i en mycket stor politisk fråga utan koppling till upphovsrätt och fildelning. Jag trodde väl först att partiet passade i denna som i alla andra politiska frågor utöver de man lyfte i EU-valet.

Men icke. Det är nu klarlagt att PP står mycket nära FP i synen på hur EU ska utvecklas, samtidigt som man valt att ingå i den Gröna parlamentsgruppen...

Telekompaketet borde ha avgjorts endast av Europaparlamentet, menar EU-parlamentarikern Christian, och de 27 länderna borde inte haft något att säga till om i frågan genom sina respektive regeringar. Och ledande företrädare för Piratpartiet har ju övertydligt tidigare deklarerat just att EU bör utvecklas till "en parlamentariskt demokrati", till en statsbildning likt USA.

Christian Engström vill också "stärka Europaparlamentet i förhållande till EU-kommissionen och ministerrådet, men absolut inte på den svenska riksdagens och de andra nationella parlamentens bekostnad". Det låter flott, men genom att urholka Europeiska rådens inflytande - där ju Sveriges regering deltar, utsedd av Sveriges Riksdag - så devalveras den vägen Sveriges inflytande som nation. Christian motsäger sig själv, eller vill i vart fall bortse från sambandet mellan Sveriges Riksdag och Sveriges Regering och genom att Riksdagens EU-nämnd måste godkänna Regeringens ståndpunkter i de Europeiska Råden.

Jag instämmer helt med Europaminister Malmström vad gäller Lissabonfördraget, det ökar bl a Europaparlamentets inflytande precis i den riktning Engström eftersträvar men ändå vill Piratpartiet i sista minuten stoppa det och låta EU börja om på ruta ett, där EU-kritikerna vill minska Europaparlamentets inflytande och där PP och andra vill öka det. Man kan förutse blockeringar och handlingsförlamning, kanske...

EU skulle i så fall få leva med Nicefördraget i kanske tio år till vilket skulle kunna få EU-samarbetet att stagnera i en tid när behovet att EU står starkt i arbetet för t ex freden, för ekonomi och sysselsättning, för klimat och miljö samt för att EU-samarbetet utsträcks till de nya länder som vill bli medlemmar är oerhört angeläget och viktigt.

Jag tvivlar starkt på att det var detta som piratpartiets väljare la sina röster på, att kasta EU ut i tio år (?) till av fördragsdiskussioner trots att 27 länders regeringar och nästan alla parlament står bakom Lissabonfördraget. Jag tvivlar starkt på att Piratpartiets väljare vill stoppa Kroatien och Turkiets m fl länders inträde i EU, och jag ifrågasätter om de vill utveckla EU till en ny statsbildning.

OK, i vilken riktning ska då EU utvecklas?

Jag instämmer i EU ska besluta om de gemensamma övergripande frågor där Europas länder behöver samarbeta, med utgångspunkt i fred och säkerhet, för demokrati, för ekonomiskt samarbete på en gemensam marknad och för att möta utmaningarna på klimat- , energi- och miljöområdet mm. Även Centerpartiet har ju ett federalistiskt förhållningssätt där beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt; på kommunal nivå, regionnivå, på nationsnivå och på EU-nivå.

Och visst är vi överens om att EU-samarbetet ska präglas av öppenhet och insyn, och att endast de frågor ska avgöras på EU-nivå som är gränsöverskridande och behöver gemensamma lösningar.

Däremot så är det ett mycket långt steg från dagens delade inflytande mellan de enskilda länderna genom deras regeringar och det direktvalda Europaparlamentet, och till att - som Piratpartiet uppenbart vill - makten över EU-besluten ska flyttas från de enskilda länderna och till Europaparlamentet. Dvs en utveckling i riktning mot den amerikanska modellen i Amerikas Förenta Stater.

Centerpartiet står liksom en mycket stor majoritet i Sveriges Riksdag - endast V och MP däremot - bakom Lissabonfördraget, och därmed bakom att de enskilda länderna fortsätter att ha ett stort inflytande i EU men att Europaparlamentets inflytande också förstärks.

Med Lissabonfördraget som utgångspunkt kan det säkert i en framtid bli aktuellt att diskutera EUs utveckling på nytt, och då är det självfallet läge för Christian Engström - som Mep:are eller ej - och Piratpartiet att driva sina uppfattningar. Men det är trist att Piratpartiet nu vill förhindra att Lissabonfördraget träder i kraft efter så många års diskussioner, med den mycket breda uppslutning som finns och med de viktiga förbättringar som Fördraget innebär.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

6 kommentarer:

Kapten Kalas sa...

Utan att lägga någon värdering i huruvida Lissabonfördraget är något bra eller inte så skulle jag vilja ställa några frågor.

Är det verkligen rätt att tvinga fram förslaget på det sätt som EU gjort? De få länder där folket har frågats har ju sagt nej, vilket ju är något som EU ignorerat. Kommer inte detta innebära att EUs rykte försämras och att EU förstärker sitt redan dåliga rykte när det kommer till att lyssna på sina medborgare? Hur ser du på det sätt som EU har hanterat Lissabonfördraget?

Personligen inser jag att det finns både fördelar och nackdelar till Lissabonfördraget. Men det känns fel när EU agerar som en ångvält.

Anonym sa...

Som PP-väljare så är jag inte det minsta förvånad över denna fråga. Jag läste innehållsförteckning innan jag gjorde mitt val och för en gångs skull har jag än så länge fått exakt vad jag väntade mig. Christian Engström var mycket tydlig med sina åsikter om Lissabonfördraget innan valet.

Vad det gäller bred uppslutning så finns det delade meningar. Själv ser jag ett starkt motstånd, något som till och med resulterat i ett nej i en folkomröstning.

samface sa...

Staffan, menar du att regeringen ska ha mer beslutande makt även i Sverige, eller är det bara EU du vill ha tjänstemannastyre? Alltså, även i Sverige har ju principen alltid varit att regeringen bara är det verkställande organet och att den faktiska makten ligger hos de folkvalda i riksdagen. Vad är det för fel med att tillämpa samma princip i EU? Varför ska de som valts av det europeeiska folket inte bestämma i de frågor som EU ges befogenheter att bestämma om? Och framförallt, varför ska medlemsstaternas regeringar, de som inte ens har beslutandemakt över sina länders parlament, ha makt över det europeeiska parlamentet? För mig är det ett mycket förbluffande resonemang.

Att du samtidigt vurmar så starkt för Lissabon, det fördrag som skjuter över ytterligare makt från de enskilda ländernas folkvalda parlament till EU och tjänstemannastyret, skrämmer mig. Och som Anonym påpekade, var är den breda uppslutningen bakom Lissabon? Det är ju bara ett land som faktiskt tillfrågat sin befolkning och då fick man nej, om man inte räknar med Frankrike och Nederländernas nej till det tidigare förslaget till en EU-konstitution som Lissabon grundar sig på och inte skiljer sig ifrån med mer än några kosmetiska förändringar. Hade vi haft fler folkomröstningar undrar jag om något land överhuvudtaget skulle sagt ja. Europas folk är inte frivilliga till detta Europas Förenta Stater.

Grå sa...

Jag har varit medlem i PP nästan sedan starten och hela tiden följt i princip alla diskussioner. Vill gärna se en referens till att PP vill utöka EU, särskilt som jag ofta läser det motsatta.

Det du talar om angående en parlamentarisk demokrati var ett försök av Engström att visa hur det fungerar i EU idag: att ministrar utsedda av premiärministrar/statsministrar i det hemlighetsfulla ministerrådet samt odemokratiskt valda tjänstemän i kommissionen kan pilla på beslut som det relativt sett demokratiska och öppna parlamentet beslutar om. Deras funktioner borde vara att stoppa dumheter, inte att skapa dem själva.
Det är bra att makten inom EU fördelas mellan olika delar, men det är fel att parlamentets beslut kan ändras totalt av ministerrådet i hemlighet. Det var aldrig meningen att det skulle bli så, men det är så det ser ut. Det är detta som Piratpartiet har protesterat mot.

Martin M sa...

"Jag tvivlar starkt på att det var detta som piratpartiets väljare la sina röster på, att kasta EU ut i tio år (?) till av fördragsdiskussioner trots att 27 länders regeringar och nästan alla parlament står bakom Lissabonfördraget."

På vilket vis menar du Staffan, att Engström i sin roll som EU-parlamentariker har makt att påverka ratificeringen av Lissabonfördraget? Kommer han att rösta om saken?

Man kan förvisso diskutera hur pass entydigt mandat PP har för sina åsikter om Lissabonfördraget, men vad jag förstår har inte PP mer att säga till om i frågan än vilken annan debattör som helst. Det är väl i sådana fall i riksdagsvalet som PP:s inställning kan bli relevant.

Josef Boberg sa...

Är det bara "nys" att - EU utarbetar planer att etablera sig som "world power" - undrar Josef