måndag, april 13, 2009

(S)veket mot ungdo(m)arna! Recept för uthålligt hög ungdomsarbetslöshet.

Det är fruktansvärt att Sverige har bland EUs högsta arbetslöshet för ungdomar. Det är skandal att så har varit fallet i decennier.
Socialdemokraterna lovade 2002 att halvera ungdomsarbetslösheten (och säkert flera gånger innan). Men Sverige låg och ligger kvar i EU-toppen.

Danmark, strax söder om Sverige, ligger mycket bättre till. Kan det vara en ledtråd, kanske.

Genom att se hur "den svenska modellen fungerat för ungdomarna" (och för invandrare och andra svaga grupper), är det lätt att utfärda ett recept för uthålligt hög ungdomsarbetslöshet:

* Höj ingångslönerna rejält för ungdomarna, så att en erfaren arbetskraft inte kostar så mycket mer.

* Inför en Lag Om Arbetsrätt (LAS) så att ingen kan avskedas annat än vid varsel och konkurs, och inför turordningsregler så att flest anställningsår på just det företaget sitter säkrast. (detta motverkar effektivt människors rörlighet mellan olika företag och låser fast de flesta där man fick första jobbet, oavsett hur jobbet och man själv utvecklats).

* Låt de ungdomar som ändå lyckas få anställning omgående omfattas av anställningsskyddet, med livsvarigt skydd mot avskedande om företaget inte varslar eller upphör.

Socialdemokraterna och fackförbundet bär ett tungt ansvar för att den svenska arbetsmarknadsmodellen har stora brister i dagens värld. Moderaterna tar inte strid utan accepterar situationen.

Centerpartiet vill och vågar säga de obekväma sanningarna, och lägga de nödvändiga förslagen.

** På sikt måste arbetsrätten bli mer flexibel. För nästan exakt tre år sedan föreslog Centerpartiet införandet av ett speciellt och frivilligt ungdomsavtal. Något som togs emot väl av unga.

**Genom att förlänga provanställningen under maximalt en tvåårsperiod, kombinerat med avgångsvederlag motsvarande en eller två månadslöner beroende på antal arbetade år kan möjligheterna till jobb för unga öka.

** Centerpartiet föreslår nu reformerade turordningsregler och en generell höjning av provanställningstiden från sex till tolv månader.

Och det finns fler förslag.

Heja på, Centerpartiet!!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: