torsdag, november 06, 2008

Äktenskap eller giftermål...

Jag har ju skrivit om detta här och i artiklar tidigare. Bilägger nedan en färsk artikel.

RFSL företräder ju skickligt sina ståndpunkter, och har fått fullt genomslag hos många människor och politiker för att äktenskapsfrågan handlar om alla människor lika rätt och värde, ingenting annat. Men så enkel är ju inte frågan.

Som om jag, som har respekt för den hävdvunna definitionen av begreppet äktenskap, inte skulle stå bakom alla människors lika rätt och värde.

Jag tycker att det förslag som kristdemokraterna presenterat innebär att de rört sig långt i frågan, och att det borde kunnat bli regeringens linje; att det juridiska giftermålet sker civilrättsligt lika för alla och att sedan religiösa välsignelser sker i resp kyrka eller religion. Denna linje har även fått stöd från många håll; frikyrkor, RFSU, humanister, debattörer m fl.

Istället ska nu äktenskapsbegreppet omdefinieras så att det i ett första steg omfattar även samkönade förhållanden. Några fler steg är det inte tal om, som socialdemokraternas talesperson försäkrade på 1990-talet då partnerskapslagen infördes.

Jag inser att det sannolikt är en bred majoritet för detta i riksdagen, eftersom oppositionen samlat också vill detta. Jag är dock övertygad om att det finns många även där som delar min syn i frågan. Kanske är detta en sådan fråga som lämpar sig för fri röstning?giftermål för alla!

På 1990-talet skedde ett mycket stort framsteg för att juridiskt likställa samkönade förhållanden med olikkönade sådana, partnerskapslagen infördes.
När riksdagen 1994 beslutade om detta var det endast två moderater som röstade för, varav en var Fredrik Reinfeldt.

Idag säger moderaterna ja inte endast till registrerade partnerskap utan också till samkönade äktenskap, vilket säger mycket om det stora opinonssvängning som fortsätter att ske i denna viktiga fråga.

När trenden är stark är det lätt att hamna i bakvatten, vilket har skett mig i denna fråga. Jag bejakar helt och fullt människors rätt att på samma juridiska fundament leva tillsammans oavsett kön.
Däremot har jag respekt för den mycket långa tradition som definierar ordet äktenskap som relationen mellan man och kvinna, och som än idag betyder mycket för många människor i Sverige och i världen. Även bland de homosexuella finns det många som accepterar ordet partnerskap eftersom det faktiskt finns skillnader i kön mellan sam- och särkönade förhållanden.

Detta enkla konstaterande leder ibland till upprördhet, vilket jag tycker är trist. Alla människor är lika mycket värda, kärlek är lika mycket värd men för den skull är inte alla människor och förhållanden identiska.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - RFSL - har varit mycket engagerade och skickliga i sin opinionsbildning, och deras krav är att full likabehandling för de homosexuella kräver att deras samlevnad fullt ut ska benämnas med det urgamla begreppet äktenskap. Annars är det orättvist.

Det är på just denna punkt som jag inte fullt ut stödjer dem. Begreppet äktenskap ser jag per definition som ett förhållande mellan man och kvinna, med lång tradition bakom sig och med betydelse för många människor. Är det helt nödvändigt för full respekt för alla människors lika värde att definiera om ordet äktenskap så att det ändrar sin ursprungliga och hävdvunna mening? Jag tror och tycker inte det.

Nu finns det tankar om att i den civila lagstiftningen likställa sam- och särkönade förhållanden helt och fullt både juridiskt och ordmässigt genom en giftermålsbalk. Jag tycker att det är ett utmärkt förslag.

Sedan kan kyrkor och religioner - och de människor som vill - fortsätta att välsigna i religionsfrihetens namn.

RFSL och andra har i detta läge att välja mellan två saker; antingen kan man ta hem en stor seger efter decennier av kamp, den civilrättsliga lagstiftningen likställer äntligen helt och fullt sam- och särkönade förhållanden. Och man kan vara generös nog att acceptera att beteckningen äktenskap inte används i lagstiftningen, eftersom den per definition har begränsningar och av respekt för andra människors känslor i detta.

Begreppet giftermålsbalk skulle ju också innebära att de som föredragit benämningen äktenskapsbalk tillsammans med en likvärdig partnerskapslag gör en betydande kompromiss.

Men RFSL väljer nog inte denna väg, att ta hem en seger, utan man kommer sannolikt att välja fortsatt strid för att det inte bara ska vara rätt innehåll i den nya balken, utan framförallt (?) rätt ord.

Jag tycker man kunde vara lite mer storsint i den segerns stund som detta ändå innebär för alla som arbetat för likställdhet mellan olika förhållanden.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

7 kommentarer:

Leif Nixon sa...

Det här med traditioner är en intressant psykologisk mekanism. Blotta det faktum att man gjort något på ett visst sätt under lång tid blir i sig ett argument för att fortsätta i samma hjulspår. Det är egentligen ganska underligt, men det är ju så människan fungerar. Det måste man respektera och ta hänsyn till.

Men i det här fallet ska vi inte glömma att äktenskapet under större delen av historien har varit en ganska motbjudande konstruktion med mannen som familjeöverhuvud och där kvinnan överhuvudtaget inte räknats som myndig.

Så är det inte längre. Äktenskapet utvecklas. Det är bra.

Sophia Blomqvist sa...

Undrens tid är icke förbi.

Nu har du gjort utspel två gånger den senaste veckan som jag kan ställa mig bakom, till största delen.

Hur går det med kraven på en sanningskommission eller liknande? Det är en fråga som du bör kunna få brett stöd för. I alla fall innehållsmässigt. Sedan vet jag inte vilket pris människor är beredda att betala för att inte vara "besvärliga". Men kan man göra frågan om äktenskap till en riksdagsfråga, så borde sannerligen utredningen av FRAs ev. brott mot lag och rätt vara det.

Matilda Wallenberg sa...

Här finns en annan bra artikel - av Göran Hägglund - att läsa:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1998833.svd

Speciellt detta tycker jag var bra skrivet:
"Kristdemokraternas mål har dock varit att bevara äktenskapets innebörd så som den sett ut i hundratals år. Detta av respekt för den del av civila samhället som introducerat äktenskapet som samhällsinstitution, det vill säga de religiösa samfunden.
För dem och många enskilda personer har äktenskapet en filosofisk eller religiös innebörd och har haft så under väldigt lång tid. Dessa är värda samma respekt som de som tycker att dagens ordning är diskriminerande".

Jag tycker dessutom att Göran Hägglunds lösningar är logiska, och han menar ju att alla ska vinna av förslagen.

Läs också:
http://dinledamot.blogspot.com/search?q=%C3%A4ktenskap
Det finns alltså även moderater som tycker att Reinfedts linje är naiv och ogenomtänkt när det gäller äktenskapsfrågan.

Mats Sjöberg sa...

Tack för en bra artikel. Håller med om att en civilrättslig lag är det bästa. 50% av kyrkoherdarna i Svenska kyrkan (som ju faktiskt är en frikyrka) är emot att viga homosexuella enligt en ny undersökning. Övriga frikyrkor kommer nog att avsäga sig vigselrätten nästan mangrant. Att rösta igenom en könsneutral äktenskapslag i riksdagen är som att ropa efter kris i Sv.kyrkan med stor risk för splittring.Dessutom kommer diskrimineringsombudsmannen att få anmälningar på präster som anser att äktenskapet är av Gud instiftat för man och kvinna.
Hoppas att du fortsätter kämpa för frågan i ditt parti och bilda opinion för dina åsikter. Bra skrivet!

Staffan Danielsson sa...

Tack för intressanta kommentarar!

Vi är säkert överens om vikten av respekt och juridisk likställdhet för samkönade giftermål.

Det jag också känner är respekt för de som håller fast vid äktenskapets hävdvunna betydelse.

Med den dubbla respekten är kristdemokraternas förslag riktigt bra, och har fått stöd av t ex DNs ledarsida, Christer Sturmark och egentligen även RFSU.

RFSU menar nu att de är för civilrättslig likabehandling, men det måste benämnas äktenskap.

Det tycker inte jag, men det är ändå bättre om debatten förs civilrättsligt istället för att kyrkor och religioner ska pressas i frågan. Detta borde vara upp till dem och deras medlemmar att avgöra.

Staffan Danielsson sa...

Barack Obama är ju allas guru i dessa dagar, och jämfört med honom är jag faktiskt mycket radikal i denna fråga.

Maihel sa...

Hej!
Äktenskapet stiftades av Gud vid skapelsen. Det är mycket mer än tradition. Det är mycket glädjande att du har valt att respektera äktenskapet just som det är trots att de flesta har en annan åsikt. Det är mycket modigt av dig.
Önskar att det ska finnas flera som vågar stå emot påtryckningarna.