lördag, november 22, 2008

Internet och fildelning

Regeringen jobbar med hur EUs sanktionsdirektiv ska "implementeras" - det kanske heter så - i Sverige. Centerpartiet driver på för att det ska ske på ett så förnuftigt sätt som möjligt.

Vår justitieminister har nu klargjort att hur nu än den nya propositionen kommer att se ut, så kommer inte de som enligt den kan stämmas till domstol att få straff i efterhand för uppladdningar som skett de senaste åren.....

Och??

Det anmärkningsvärda är väl i så fall om tanken tidigare varit retroaktiva stämningar. Bra att det klaras ut men det påverkar självfallet inte debatten om hur de nya regelverken ska se ut.

Jag vill återigen hänvisa till min kollega Johan Linander, som i en utmärkt debattartikel på Newsmill hänvisar till ett antal tyska delstater, där åklagarna deklarerat att de ej kommer att åtala för privat nedladdning i omfattningen 3.000 låtar eller 200 filmer.

Den här frågan är principiellt viktig. Jag tror inte att det är rimligt att med dagens tekniska utveckling kunna hävda upphovsrätt i 70 år, och det finns ett intressant kraftfält i spänningen mellan "evig upphovsmannarätt" contra "medborgarrätt till vad som flyter omkring i mediahavet". Internets utveckling är fantastiskt och de möjligheter detta skapar för allas tillgänglighet till information och upplevelser är likaså fantastisk. Sedan måste rimliga förutsättningar för upphovsmannarätt och ersättningar för den tillgodoses, men med teknikens utveckling måste detta ske på ett sätt som inte kränker den personliga integriteten eller driver människor som lyssnar på musik till ekonomisk ruin.

9 kommentarer:

Daniel Rhodin sa...

Du är en förnuftig man, Staffan. Hoppas du får gehör för dina ideér.

Läs gärna mitt inlägg i frågan: http://fpeslov.blogspot.com/2008/11/ipred-en-komplettering.html

Leo sa...

Äntligen något vettigt!

Då hoppas vi bara att ni i (c) (Copyright? ;) ) röstar efter det här i riksdagen också, så att ni inte accepterar eller röstar för ett förslag där privata särintresseorganisationer får polisbefogenheter och rätt att kränka medborgares integritet och rättssäkerhet genom legaliserad utpressningsverksamhet.

David sa...

Idén slog mig att man borde sluta med fånerier som IPRED och skattepengar till STIM och ge pengarna till polisen istället så att de kan åta sig jobbet istället för att överlåta det på privata intresseorganisationer. Jag skulle inte bli sur över att betala lite extra skatt till polisen heller. Men då slog det mig hur absurd hela situationen är, att vi tvingas käbbla om en lag som ska underlätta att upphovsrättsbrott löses när en så liten procent av alla våldsbrott och inbrott klaras upp. Man börjar verkligen undra över hur IPRED-förespråkares prioriteringar ser ut. Jag menar, smaka på det. Man håller på att införa en rent drakonisk lag för att komma till rätta med upphovsrättsbrott, men när man anmäler ett inbrott så kommer inte ens polisen och tittar, statistiken över antalet våldsbrott som klaras upp är skrämmande. Vi behöver inte fler galna lagar. Vi behöver ge polisen mer resurser.

Staffan Danielsson sa...

Hej Leo
Jag diskuterar denna viktiga fråga i olika sammanhang, och ger klart uttryck för min grundsyn.
Upphovsmannarätten i vår kultur här på jorden är traditionellt mycket stark, vilket påverkar både EUs rekommendationer och Sveriges lagrådsremiss.

Liksom i äktenskapsfrågan - inga paralleller i övrigt - känner jag att riksdagsmajoriteten kan vara stor oaktat en del röster emot. Vi får snart se, och jag försöker påverka så gott jag kan.

Vid omröstningen får i vanlig ordning min lojalitet med vår alliansregering - som väger mycket tungt - vägas mot vad jag kan ta ansvar för.

Jag vill redan nu säga att det ska mycket till för att jag ska gå emot regeringen, skulle detta bli en vana hos enstaka alliansledamöter kommer regeringen snart att falla vilket jag minst av allt vill.

Leo sa...

Hej Staffan!

Tack för din kommentar.

För det första, IPRED handlar inte om upphovsrätt, eller fildelning. Det finns redan lagar som reglerar det. IPRED handlar om att ge ett särintresse polisbefogenheter och rätt att kränka medborgarnas rättssäkerhet och integritet. Vilket blir nästa särintresse som lobbygrupperna lyckas få igenom en speciallag för? Taxiförarna? Samåkning förstör deras marknad?

För det andra, även om nu IPRED skulle handla om upphovsrätt, väger då upphovsmannarätten i vår kultur här på jorden tyngre än vår rättssäkerhet och integritet, d v s vår demokrati?

Tack på förhand och trevlig helg!

Staffan Danielsson sa...

Du har poänger, Leo!

Och jag tror att den här frågan kommer att leva vidare oavsett hur riksdagsbeslutet blir.
Sätten att ersätta för upphovsrätten - och i vilken volym och hur länge - relaterat även till integritet och teknikens utveckling behöver därtill Utredas. En kommande motion från mig, skulle jag tro.

Leo sa...

Tack för Ditt svar Staffan.

Frågan kommer definitivt att leva vidare. Integritet och rättsäkerhet i vårt informationssamhälle är definitivt något som måste upp mer på agendan även i riksdagen.

Jag kan varmt rekommendera boken "Att stänga det öppna samhället" av Anders R Olsson (även om jag kanske inte i övrigt till fullo delar hans politiska uppfattningar). Jag har läst den nu i dagarna, och den tar på ett mycket bra sätt upp bland annat de här sakerna. Boken kommer ut den 1 dec.

Med förhoppning om en fortsatt kall, klar och solig vinter,

Leo

Leo sa...

Hur menar Ni i Centerpartiet att bevisningen ska gå till, om ni nu röstar igenom IPRED?

Det finns redan ett mål i Svea Hovrätt (skriver André Rickardsson idag i SvD) som slår fast att:
"förutom IP-adressen också måste styrkas vem som satt vid tangentbord"


Jag menar som civ. ing. i Datateknik att det blir mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att på ett rättssäkerhet sätt "sätta dit" "rätt" person. Bloggar om det här:

Klicka.

David sa...

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/69/38/c18e5f5a.pdf

Olika bloggar säger åt en att uppmärksamma sidan 176. Texten är snårig som fan, men det verkar faktiskt som att man kan få sina tillgångar frysta och sitt hus rannsakat. Vad tror du?